Rīgas domes Labklājības departaments 18. jūnijā atbalstījis mūsu ideju aktivizēt seniorus, veicināt savstarpējo sadarbību un sadraudzības pasākumā būt Dobelē rudenī Pētera Upīša dārzā ābolu laikā.

 

Ar pieteiktā projekta aktivitāti senioriem dosim iespēju apzināties, ka par viņiem domā kā piederīgiem sociālajai grupai, sniedz atbalstu.

Pasākuma laikā iesaistīsim dalībniekus mūsu apvienības aktivitātē un iesaistīsim jaunus biedrības locekļus.

Projekta pasākumā iesaistīsim visa dzimuma, vecuma un sociālās izcelsmes seniorus kopējā braucienā, dārza apmeklējumā, pieredzes apmaiņā un sadraudzības veicināšanā.

Pasākumā notiks sadraudzība, socializēšanās – saturīgi un aktīvi pavadīts brīvais laiks. Cienīsim viens otru, mācīsimies saprast atšķirīgos, īpašos. Kontaktu apmaiņa un nākotnes sadarbība.

 

Projektā iesaistītā mērķa grupa no Rīgas senioru NVO, mūsu kolektīvajiem biedriem. 

 Pieaicināsim savus biedrus no Alūksnes pensionāru apvienības un sadarbības partnerus no Dobeles pensionāru biedrības. Būs iespēja sadraudzēties, dalīties pieredzē un plānot nākotnes sadarbību. 

Projektam piešķirtā summa ir 1500.00 eiro.

Projekta pasākums paredzēts oktobrī. 

Projekta vadītāja L.Kalnāja

Informācijai

e-pasts 

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

.

22.maijā notikušajā biedrības kopsapulcē tika ievēlēta jaunā valde.

8.jūnijā saņēmām LR Uzņēmuma reģistra apstiprinājumu, ka valde ierakstīta biedrību un nodibinājumu reģistrā.

Pēc Statūtos paredzētā valdes rīcības noteiktā laika,

Biedrību trīs gadus vadīs:

Astrīda Babāne, 

Astrīda Bētere, 

Lilita Kalnāja, 

Liesma Neipreisa,

Inese Švekle.

Ramona Petraviča, labklājības ministre

20 atbalsta pasākumi sociālajā jomā pandēmijas ietekmes mazināšanai

Lai gan epidemioloģiskā situācija Latvijā ir uzlabojusies, Covid-19 krīze atstājusi ietekmi uz daudzu iedzīvotāju ikdienu un dzīves kvalitāti. Pēc manas iniciatīvas radīts daudzpusīgs sociālais spilvens grūtībās nonākušiem iedzīvotājiem un cilvēkiem no mazaizsargātām sociālajām grupām. Esam gājuši soli pa solim, lai atbalsts aptvertu plašu sabiedrības daļu. Salīdzinot ar krīzi pirms desmit gadiem, šī valdība ir spējusi vienoties un atbalstīt pietiekami plašus pandēmijas ietekmes mazinošus pasākumus sociālajā jomā, kas ļaus iedzīvotājiem sadzīvot ar koronavīrusa izraisīto situāciju.

Pēdējo nedēļu laikā jūtami palielinājusies iedzīvotāju interese par valsts piedāvātajiem atbalsta pasākumiem. Vienlaikus, vēlos uzsvērt, ka darbs pie sociālā atbalsta spilvena neapstājas līdz ar ārkārtējās situācijas beigu datumu. Sabiedrībā šī krīze atstās rētas uz ilgu laiku. Tāpēc sadarbībā ar mūsu pakļautībā esošajām iestādēm un citām ministrijām mēs vērojam situāciju un pieņemam lēmumus par papildu atbalsta pasākumiem.

Šobrīd strādājam pie jauniem ierosinājumiem, kas tiek šobrīd apspriesti finanšu ministra Jāņa Reira un ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga vadītajās darba grupās un par kuru apstiprināšanu vēl lems valdībā. Katrā ziņā esmu gandarīta par produktīvo darbu – lai arī pamazām, tomēr sociālais atbalsts top gana spēcīgs.

Runājot par līdz šim paveikto krīzes pārvarēšanā, īpaši vēlos uzsvērt Labklājības ministrijas darbinieku pašaizliedzīgo darbu – ārkārtas situācijas apstākļos, strādājot attālinātā režīmā, mums izdevies operatīvi sagatavot grozījumus likumos un normatīvajos aktos, lai iedzīvotāji pie atbalsta tiktu nekavējoties.

Esmu apkopojusi svarīgākos atbalsta pasākumus, kas ir Labklājības ministrijas kompetencē:

Uzlabota pabalstu sistēma par bērniem, dīkstāvi un pagarināta vecāku pabalstu izmaksa

 • 50 eiro pabalsts par katru bērnu līdz 18 gadu vecumam pašvaldības krīzes pabalsta saņēmējiem, bet dīkstāves pabalsta un dīkstāves palīdzības pabalsta saņēmējiem par katru bērnu līdz 24 gadu vecumam;
 • 150 eiro vienreizēja piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti
 • Dīkstāves pabalsta zemākais slieksnis ir 180 eiro;
 • Darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuriem dīkstāves pabalsts ir zems, ir pieejams dīkstāves palīdzības pabalsts 180 eiro apmērā. Uz to tiesības ir arī darba ņēmējiem, kuriem dīkstāves pabalsts ir atteikts darba dēvēja vainas dēļ (darba devējs neatbilst kritērijiem). Labklājības ministrija Valsts kancelejā ir iesniegusi grozījumus, kas paplašinās pašnodarbināto loku, kam ir tiesības uz dīkstāves palīdzības pabalstu;
 • Pagarināta vecāku pabalstu izmaksa cilvēkiem, kuriem pabalsts beidzas ārkārtas situācijas laikā, bet krīzes dēļ viņi nevar atgriezties darbā;
 • Par laika periodu, kamēr valstī izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 (no 12. marta līdz 9. jūnijam), personai, kura kopj bērnu vecumā no pusotra gada līdz diviem gadiem, bērna kopšanas pabalsta apmērs ir 171 eiro (līdz šim – 42,69 eiro) mēnesī;
 • Uz dīkstāves pabalstu var pretendēt darba ņēmēji un pašnodarbinātie, kas vienlaikus ir asistenta pakalpojuma sniedzēji.

Bezdarbnieku programma padarīta elastīgāka

Covid-19 krīzes dēļ daudziem cilvēkiem izredzes atrast darbu ievērojami samazinājušās, tāpēc valsts pieeja palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem veidota pēc iespējas solidāri - gan tiem, kuri nonākuši dīkstāvē, gan tiem, kuriem beidzies bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods un neizdodas atrast darbu, pabalsts ir vienāds:

 • 4 mēnešus pēc pabalsta termiņa beigām bezdarbnieki var saņemt bezdarbnieka palīdzības pabalstu 180 eiro apmērā;
 • Bezdarbnieks uz laiku līdz 4 mēnešiem var kļūt par nodarbināto, piemēram, lai strādātu sezonas darbu, nezaudējot bezdarbnieka statusu;
 • Bezdarbnieka pabalstu var saņemt darba ņēmēji, kas zaudējuši algotu darbu, bet paralēli ir mikrouzņēmumu īpašnieki bez apgrozījuma vai pašnodarbinātie bez ienākumiem;
 • Personām, kas darbu uzteikušas pašas, bezdarbnieka pabalstu piešķirs no dienas, kad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā saņemts iesniegums par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu (iepriekš bija jāgaida 2 mēneši).

Atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti

 • Uz pusgadu automātiski pagarina iepriekš pieņemtos lēmumus par invaliditāti;
 • Cilvēki ar invaliditāti var saņemt asistenta pakalpojumu arī ārkārtējās situācijas laikā;

Darbnespējas lapu apmaksa

 • Valsts apmaksā slimības lapas no otrās dienas ar Covid-19 saistītajos gadījumos (līdz šim darba devējs apmaksāja no 2.-10. dienai). Lai atbalstītu darba devējus, šāda kārtība pagarināta līdz 31. decembrim;
 • Personai slimības pabalsta izmaksas periodā (26 vai 52 nedēļas) neieskaita darbnespējas dienas, par kurām personai izsniegta darbnespējas lapa saistībā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos karantīnā.

Palielināts pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai

Viena no ministrijas prioritātēm ir ārpusģimenes aprūpes uzlabošana, par ko netiek aizmirsts arī krīzes laikā, tāpēc pabalsts par aizbildnībā esošu bērnu palielināts par vairāk nekā 50 eiro. Tas ir atbalsts ārkārtējās situācijas laikā ar mērķi palīdzēt vismazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām, tostarp ģimenēm ar bērniem:

 • Pabalsts par aizbildnībā esoša bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai palielināts līdz 161,25 eiro mēnesī un par bērnu vecumā no septiņiem gadiem – 193,5 eiro mēnesī. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārskatīs pabalsta apmēru par periodu no 2020. gada 12. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām un izmaksās starpību ne vēlāk kā līdz 2020. gada 30. jūnijam.

 

Nākamie soļi pēc dīkstāves pabalsta beigām – papildus atbalsts bezdarba situācijas risināšanai

Lai mazinātu COVID-19 pandēmijas izraisītās nelabvēlīgās sekas uz darba tirgu, paredzēts ieviest jaunus pasākumus un paplašināt esošos nodarbinātības atbalsta pasākumus: 

 • Algu subsīdijas atbalsta pasākums - finansiāls atbalsts darba devējiem par bezdarbnieku pieņemšanu darbā. (Trīs mēnešu subsīdija darba algai 50% apmērā no darbiniekam noteiktās mēneša darba algas, bet ne vairāk kā 430 eiro mēnesī);
 • Atbalsts klātienes studentiem, kas reģistrējušies kā bezdarbnieki;
 • Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju plānots pilnveidot bezdarbnieku apmācību piedāvājumu;
 • Bezdarbniekiem, kuriem būs beidzies bezdarbnieka pabalsts un bezdarbnieka palīdzības pabalsts, tiks piedāvāta iespēja iesaistīties algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, kurus organizē pašvaldības un nevalstiskās organizācijas.

Finanšu ministra vadītajā darba grupā atbalstīts mans piedāvājums paplašināt atbalstu eksportējošiem uzņēmējiem, paredzot ieviest uzņēmējdarbības atbalsta programmu. Tā plānota kā turpinājums dīkstāves pabalstam, daļēji kompensējot algu izmaksu. Par piešķiršanas kritērijiem, administrēšanu un finanšu avotiem turpinās sarunas. Atbalsts uzņēmējiem nepieciešams, jo pēc ārkārtējās situācijas beigām dīkstāves pabalsti vairs netiks maksāti, bet Covid - 19 negatīvā ietekme turpināsies.

 2.jūnijā LR 4 pārraidīja žurnālistes Jeļenas Vihrovas vadīto interviju ar Lilitu Kalnāju un Astrīdu Babāni par LSKA realizējamo projektu "'Aktīvs seniors Latvijā"" un par LSKA.

Valdes locekle un Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projekta „Aktīvs seniors Latvijā” vadītāja sniedza informāciju par projekta mērķiem, uzdevumiem, paredzamajiem pasākumiem un sagaidāmajiem rezultātiem. Galvenais projekta ieguvums – likumdošanas iniciatīvas senioru interešu aizstāvībai.

Valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne klausītājiem stāstīja par biedrības pasākumiem, dalībniekiem un paveikto no dibināšanas laika 2017. gadā.

Intervija krievu valodā, 30 min. garumā un to iespējams noklausīties atverot saiti    https://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/vienkarsiem-vardiem/

 

7.maijā  LR Ministru kabinets nolēma atļaut pulcēties līdz 25 cilvēkiem, ievērojot 2 metrus distanci. Līdz ar to bija iespēja sasaukt LSKA biedru kopsapulci un to noturēt klātienē.

 

Kopsapulces  dienas kārtībā :

1.LSKA Statūtu grozījumi.
2.LSKA valdes vēlēšanas
3.LSKA revidenta vēlēšanas.
4.Informācija par apstiprinātajiem projektiem "Rīgas seniors LR Saeimā" un "Aktīvs seniors Latvijā"
5.Palīdzības projekti Latvijas senioriem – ziedotāju atbalsts Alūksnes novada senioriem.

Divu nedēļu laikā pirms kopsapulces katrs dalībnieks saņēma biedrības Statūtu grozījumu projektu. Notika apspriede par saņemtajiem viedokļiem.  

Kopsapulce notika biedrības „Svētās ģimenes māja” telpās Rīgā, Klostera ielā 5, kur visi sēdējām ievērojot noteikto 2 metru attālumu. Pateicamies mājas saimniecei Inesei Šveklei par skaisti iekārtoto zāli un darba vietām.

Kopsapulcē bija ieradušies arī mūsu šogad uzņemtie jauno biedrību pārstāvji no Rīgas un Alūksnes. Alūksnes biedrību pārstāvji visus klātesošos pārsteidza ar ļoti gardu cienastu – kliņģeri. Paldies par to!

Kopsapulci atklāja AstrĪda Babāne. 

Tika nolemts pieņemt Statūtu jauno versiju un to iesniegt LR Uzņēmuma reģistrā apstiprināšanai.

Biedrības valdes priekšsēdētāja A.Babāne sniedza atskaiti par 3 gadu laikā paveikto. Savā atskaitē viņa pateicās visām mūsu dalīborganizācijām, uzsverot biedrību „RASA” un „Svētās ģimenes māja” lielo ieguldījumu īstenoto pasākumu norisē. Tika izteikta pateicība visiem projektu finansētājiem un ziedotājiem. Lielu pateicību un informāciju valde veltīja  ikgadējam ziedotājam „Banknote”. A.Babāne informēja par jauno senioru atbalsta ziedojumu programmu, ko uzsākām šogad.

Kopsapulces dalībnieki izvirzīja jaunās valdes kandidātus – Astrīdu Babāni, Astrīdu Bēteri, Lilitu Kalnāju, Liesmu Neipreisu un Inesi Švekli. Katrs kandidāts iepazīstināja ar savu veikumu senioru lietās, pasākumu un projektu īstenošanā. Visi izvirzītie kandidāti sniedza savu rakstisku piekrišanu būt valdē. Notika valdes vēlēšanas un jaunā valde saņēma visu atbalstu. Nolēma iesniegt LR Uzņēmuma reģistrā apstiprināšanai jauno valdi. A.Babāne pateicās Veltai Puriņai un Terēzijai Mackarei par lielo darbu iepriekšējās valdes sastāvā.

Tika ievēlēta biedrības revidente.

Par biedrības šogad īstenojamiem projektiem informēja projektu vadītāja Lilita Kalnāja. (skatīt mājas lapā iepriekš sniegto informāciju visiem). No marta mēneša tiek īstenots Rīgas Domes projekts „Rīgas seniors LR Saeimā”. Tika sniegta informācija par paredzamajiem pasākumiem un projektu sasniedzamajiem rezultātiem Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projektā „Aktīvs seniors Latvijā”. 

Kopsapulces noslēgumā A.Babāne informēja Alūksnes pārstāvjus par jūnijā paredzamajiem ziedotāja „Banknote” atbalsta pasākumiem senioru mājas vietu remontiem Alūksnes novadā. Notiek pasākumu precizēšana.

Pēc kopsapulces notika jaunās valdes pirmā sēde, kurā pēc Statūtos noteiktā ievēlēja par valdes priekšsēdētāju un viņas vietnieci. Biedrību turpinās vadīt Astrīda Babāne un viņai palīdzēs priekšsēdētājas  vietniece Lilita Kalnāja.

Uz vienu mirkli jaunā valde un Alūksnes biedrību pārstāves sastājās foto mirkļa iemūžināšanai.

 

Foto no kreisās puses: Gaida Zujeva, Margriete Bizjukova, Astrīda Bētere, Lilita Kalnāja, Astrīda Babāne, Liesma Neipreisa unInese Švekle

Service by Chukmasoff