14.janvārī darbu uzsāk biedrības struktūrvienība “Senioru Saeima”, kuras darbību atbalsta LR Labklājības ministrija, Sabiedrības integrācijas fonds un ziedotājs AS "DelfinGroup".

Darbojamies LT Labklājības ministrijas Senioru lietu padomē.

Sadarbojamies ar senioru kopienu pārstāvjiem visā Latvijā.

Mums 2022. gada janvārī pievienojas biedrība „Kuldīgas Senioru skola”, kļūstot par juridisko biedru.

2022. gada oktobrī tika parakstīts Sadarbības līgums ar biedrību „Vidusdaugavas NVO centrs”, kura apvieno 47 biedrības.

Turpinām sociālā atbalsta programmu novadu sociālajos dienestos un pansionātos, ko finansē AS "DelfinGroup" (Banknote), nododot senioru aprūpes inventāru, medicīniskos līdzekļus. Labiekārtojam teritorijas senioru centros.

Ar ziedotāja atbalstu stiprinām biedrības pamatdarbības un informācijas kapacitāti. Kopā ar ziedotāju un Latvijas bankas speciālistiem vadījām “Naudas prasmju nedēļu 2022” senioriem.

Vadījām Mēdijpratības seminārus reģionu bibliotēkās senioriem kopā ar bibliotēku darbiniekiem, organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), sadarbībā ar Kultūras ministriju.

Piedalījāmies tiešsaistes diskusijā senioriem “Viltus ziņas ir lipīgas”, ko organizēja LR Kutūras ministrija.

Pievienojāmies 2022. gada 31. augustā NVO un MK Memorandam, to parakstot.

Īstenotie projekti: 

  1. Projekts ““Senioru Saeima” Latvijā “atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds „NVO fonda” programmā no 01.01.2022. līdz 30.10.2022.gadā.

Projekta mērķi

  1. senioru interešu aizstāvēšana, Senioru Saeimas darbība
  2. senioru kopienu sadarbības veicināšana
  3. LR Labklājības ministrijas atbalstīts projekts „Biedrības darbības atbalsts” no 02.2022. līdz 20.12.2022.g., pasākumi –sadraudzība, senioru izglītība, medijpratība, pieredzes apmaiņas braucieni, kvalitatīvas informācijas par Senioru Saeimu izplatīšana.
  4. Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Sabiedrības integrācijas programmā atbalstīts projekts “Rīgas seniori kopā ar Ukrainas bēgļiem” īstenošanai laika posmā no  gada 1. jūlija līdz 2022. gada 15. novembrim.

Projekta virsmērķis:

Palīdzība Ukrainas kara bēgļiem iekļauties mūsu sabiedrībā sadarbojoties senioriem. Sabiedrības integrācija.

  1. Rīgas domes Labklājības departamenta projekts „Rīdzinieku sadraudzība 2022. gada Senioru dienā Dobelē”, projekta laikā kopā ar Dobeles senioriem, ukraiņu ģimenēm un Rīgas senioriem Dobelē 4. oktobrī atzīmējām sadraudzībā Vispasaules Senioru dienu. Īstenošanas laiks 19.09.2022. līdz 19.10.2022.g.

LSKA jau kopš savas dibināšanas darbojusies sabiedrības labā un sabiedrības iesaistē, kā arī īstenojusi vairākus Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) un Rīgas domes atbalstītus projektus.2022.gads

 

Nodibināta LSKA struktūrvienība “Senioru Saeima”.

Uzsākta senioru mēdijpratības izglītības programma.

Turpinām Sociālās palīdzības  programmu Latvijas reģionos – novadu sociālo dienestu iestāžu, NVO dienas centru un sociālo atbalsta punktu apgādi ar medicīnas inventāru, palīglīdzekļiem un materiāliem. Finansē ziedotājs AS„DelfinGroup”

Sākam īstenot Sabiedrības integrācijas fonda  “NVO fonda” programmā atbalstīto projektu ““Senioru Saeima” Latvijā”.

Gatavojamies atzīmēt LSKA piecu gadu pastāvēšanas jubileju.
2021.gads

 

Turpinājām sadarbību ar Latvijas reģionu senioru kopienām.

Sniedzām palīdzību senioru interešu aizstāvībā.

Darbojāmies Senioru lietu padomē Labklājības ministrijā un iesniedzām priekšlikumus senioru interešu ilgtspējīgas aizsardzības programmai LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai

Organizējām meistarklases senioru dartorprasmju veicināšanai pandēmijas apstākļos, socializācijai jaunajos apstākļos, attālinātai sadarbībai.

Palīdzējām senioru NVO kapacitātes celšanā, atbalstot projektu sagatavošanā.

Apzinājām un saglabājām Latvijas simtgadnieku dzīvesstāstus.

Īstenojām senioru izglītošanu jautājumos par finanšu drošību, dzīvojamo ēku nomas līgumu likumdošanu, senioru veselību un vakcinācijas pret Covid-19 nepieciešamību.

Īstenojām sociālās palīdzības  programmas Latvijas reģionos. Veicām novadu sociālo dienestu iestāžu, NVO dienas centru un sociālo atbalsta punktu apgādi ar viņiem nepieciešamo medicīnas inventāru, palīglīdzekļiem un materiāliem. Finansē ziedotājs AS “DelfinGroup”.

Īstenojām projektus:

RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstīto projektu “Senioru saeima – rīdzinieku sadarbības  meistarklases”;

RD Labklājības departamenta atbalstīto projektu “Rīgas seniori Ventspilī 2021.gada rudenī”;

Sabiedrības integrācijas fonda „NVO fonda” programmā atbalstīto projektu „Latvijas seniors – aktīvs, zinošs un atvērts sadarbībai”;

Sabiedrības integrācijas fonda  atbalstīto projektu “Būsim vakcinēti un veseli!”. Projekts finansēts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts NVO sabiedrības informēšanai par vakcināciju pret Covid-19” ietvaros.

 

2020.gads

 

Turpinājām sadarbību ar Latvijas reģionu senioru kopienām.

Iesaistījāmies stratēģiski politisku jautājumu risināšanā, lai sekmētu senioru dzīves kvalitātes celšanos.

Palīdzējām senioru NVO kapacitātes celšanā, atbalstot ar IT līdzekļiem.

Īstenojām sociālās palīdzības programmas Latvijas reģionos. Finansē ziedotājs AS “DelfinGroup”.

Apzinājām un saglabājām Latvijas simtgadnieku dzīvesstāstus.

Guvām pieredzi un cēlām biedrības kapacitāti sabiedrības iesaistes un interešu aizstāvības projektos.

Īstenojām projektus:

RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstīto projektu “Rīgas seniors LR Saeimā”;

RD Labklājības departamenta atbalstīto projektu “Rīgas seniori Dobelē 2020.gadā”;

Sabiedrības integrācijas fonda  „NVO fonda” programmā atbalstīto projektu “Aktīvs seniors Latvijā”.2019.gads

 

Turpinājām sadarbību ar Latvijas reģionu senioru kopienām.

Iesaistījāmies stratēģiski politisku jautājumu risināšanā, lai sekmētu senioru dzīves kvalitātes celšanos.

Piedalījāmies Latvijas simtgadnieku 3. salidojuma „Latvijas vienaudži” organizēšanā.

Vispasaules Senioru dienā organizējām pasākumu “Rīgas seniori Dobelē”.

Izveidota biedrības mājas lapa www.lskapvieniba.lv .

Ar RD Labklājības departamenta atbalstu īstenojām projektu “Rīgas seniori Liepājā”.

Organizējām senioru izglītošanas seminārus “Finanšu pratība”.

 

2018.gads

 

Piedalījāmies Lietuvas valsts simtgadei veltītajā  internacionālajā festivālā “Live and prosper, the Baltics”  Marijampolē.

Piedalījāmies Rīgas simtgadnieku salidojuma organizēšanā kultūras namā “Ziemeļblāzma”.

Uzņēmām Austrijas federālo zemju municipālo darbinieku delegāciju, kura apmeklēja Rīgu, lai iepazītos ar senioru dzīves apstākļiem.

Ņēmām dalību Latvijas valsts simtgadei veltītā Simpozija organizēšanā.

Iesaistījāmies stratēģiski politisku jautājumu risināšanā, lai sekmētu senioru dzīves kvalitātes celšanos.

Ar RD Labklājības departamenta atbalstu īstenojām projektu “Rīgas seniori Rēzeknē”.

LSKA piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Nodibinājām sakarus ar Latvijā reģistrētajām senioru biedrībām un apvienībām.

Bijām pieredzes apmaiņas braucienā Čehijā.

Darbojāmies Labklājības ministrijas Senioru lietu padomē.

 

2017.gads

 

Ņēmām dalību Pirmā Latvijas simtgadnieku salidojuma organizēšanā.

Piedalījāmies Tautas Saimes grāmatas koncepcijas izstrādāšanā.

Apmeklējām EURAG 15 gadu jubilejas simpoziju Vīnē.

Apguvām pieredzi Berlīnes senioru namā.

Darbojāmies LR Labklājības ministrijas konsultatīvajās padomēs un darba grupās.

Service by Chukmasoff