1. Biedrības struktūrvienība “Senioru Saeima” turpina darbību, ko atbalsta LR Labklājības ministrija, Sabiedrības integrācijas fonds un ziedotājs AS "DelfinGroup".

Darbojamies LT Labklājības ministrijas Senioru lietu padomē.

 1. Sadarbojamies ar senioru kopienu pārstāvjiem visā Latvijā un slēdzam sadarbības līgumus.
 2. gada oktobrī tika parakstīts Sadarbības līgums ar Dobeles pensionāru biedrību un  decembrī – ar Madonas pensionāru biedrību.
 3. Turpinām sociālā atbalsta programmunovadu sociālajos dienestos un pansionātos, ko finansē AS "DelfinGroup" (Banknote), nododot senioru aprūpes inventāru, medicīniskos līdzekļus. Labiekārtojam teritorijas senioru centros un talkojam kopā ar ziedotāju komandu.
 4. Ar ziedotāja atbalstu stiprinājām biedrības pamatdarbības un informācijas kapacitāti. 
 5. Kopā ar ziedotāju vadījām senioriem “Naudas prasmju seminārus” Rīgā un novados.
 6. Turpinājām vadīt  Mēdijpratības seminārusreģionu bibliotēkās senioriem kopā ar bibliotēku darbiniekiem. Seminārus organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka(LNB), sadarbībā ar Kultūras ministriju.
 7. Darbojamies  NVO un MK Memorandam padomes sēdēs, iesakām un aktualizējam senioru labbūtību veicinošus priekšlikumus.

Projekti

 1. LR Labklājības ministrijas atbalstīts projekts „Biedrības darbības atbalsts”no 02.2023. līdz 20.12.2023.g., pasākumi –sadraudzība, senioru izglītība, medijpratība, pieredzes apmaiņas braucieni, kvalitatīvas informācijas par Senioru Saeimu izplatīšana un Senioru Saeimas darbības atbalsts.
 2. Sabiedrības integrācijas projekts “Sadarbībā aizstāvam” NVO programmā, no 01.04.2023.g. līdz 31.10.2024.g., aktivitātes turpinām 2024. gadā.

Projekta mērķis – 

iesaistīt seniorus savas dzīves kvalitātes celšanā, aicināt sadarboties:

 1. interešu aizstāvībā Senioru Saeimā, 
 2. sadraudzības veidošanā ar Latvijas un ārvalstu senioru kopienām, 
 3. sociālā un sabiedrības integrācijā sabiedrībā,
 4. Senioru skolu sadarbības platformas Latvijā veidošanā,
 5. mūžizglītības pasākumos Senioru skolā Rīgā.

Projektā  pasākumos īstenosim  „NVO fonda” programmā noteiktos virzienos: 

 1. NVO interešu aizstāvības stiprināšana
 2. NVO un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšana”

 

 1. Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Sabiedrības integrācijas programmā atbalstīts projekts Kopā  ar ukraiņiem 2023. gadā”, no  01.03.2023.g. līdz 15.11.2023.g.

Projekta virsmērķis:

 

Ukrainas kara bēgļu iekļaušana mūsu sabiedrībā sadarbojoties ar Rīgas senioriem.

 

Projekta tiešie mērķi:

 1. Integrācija Sarunu klubos – sadraudzība, latviešu un ukraiņu kultūrvides apguve, ekskursiju plānošana;
 2. Ekskursijas pavasarī Kuldīgā, ceriņziedu laikā Dobelē, vasarā Kurzemē, rudenī Siguldā;
 3. Latviešu valodas klubi „Iesācējiem” un „Turpinātājiem” - valodas pamatu apguve, materiāla sagatavošana un izgatavošana;
 4. Dziesmu svētku pasākumu apmeklējumi;
 5. Iepazīstināšana ar mazākumtautību NVO pārstāvjiem;
 6. Projekta noslēguma pasākuma „Tautas tērpu gods” organizēšana;
 7. Sabiedrības informēšana, video sižeta uzņemšana;
 8. Mērķa grupas projekta novērtējuma organizēšana;
 9. Projekta īstenošanas darba grupas sanāksmju vadīšana. 

2023. gadā kļuvām par partneriem projektā

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.komponentes “Likuma vara” reformu un investīciju virziena 6.3. “Publiskās pārvaldes modernizācija” reformas 6.3.1. “Publiskās pārvaldes modernizācija” 6.3.1.4.i. investīcijas “Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecībā un sabiedrības interešu uzraudzībā”

 

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS BIEDRĪBA

 “VIDUSDAUGAVAS NVO CENTRS”

Līguma identifikācijas numurs ar SIF: 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/020

Projekta nosaukums: 

Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs

Projekta mērķis: 

Stiprināt senioru, cilvēku ar invaliditāti pusmūža vecumā un Latvijā dzīvojošo Ukrainas civiliedzīvotāju - senioru, kas bēg no kara savā valstī, kā vienu no sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu un nozīmīgas sabiedrības daļas, interešu pārstāvniecību sociālās labklājības un drošības jomā pilsoniskajā dialogā ar publisko pārvaldi un lēmumu pieņēmējiem, izveidojot un attīstot Trešās paaudzes universitātes tīklu Latvijā.

Projekta partneri: 

 1. Biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs” – projekta iesniedzējs
 2. Biedrība "LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA"
 3. Biedrība “Ikšķiles senioru skola”
 4. Biedrība “Baltā māja”
 5. Biedrība “Kuldīgas senioru skola”

 

Projektā iesaistījāmies no 2023. gada augusta un turpināsim darbu līdz projekta noslēgumam 2025. gada  oktobrim.

 

 

14.janvārī darbu uzsāk biedrības struktūrvienība “Senioru Saeima”, kuras darbību atbalsta LR Labklājības ministrija, Sabiedrības integrācijas fonds un ziedotājs AS "DelfinGroup".

Darbojamies LT Labklājības ministrijas Senioru lietu padomē.

Sadarbojamies ar senioru kopienu pārstāvjiem visā Latvijā.

Mums 2022. gada janvārī pievienojas biedrība „Kuldīgas Senioru skola”, kļūstot par juridisko biedru.

2022. gada oktobrī tika parakstīts Sadarbības līgums ar biedrību „Vidusdaugavas NVO centrs”, kura apvieno 47 biedrības.

Turpinām sociālā atbalsta programmu novadu sociālajos dienestos un pansionātos, ko finansē AS "DelfinGroup" (Banknote), nododot senioru aprūpes inventāru, medicīniskos līdzekļus. Labiekārtojam teritorijas senioru centros.

Ar ziedotāja atbalstu stiprinām biedrības pamatdarbības un informācijas kapacitāti. Kopā ar ziedotāju un Latvijas bankas speciālistiem vadījām “Naudas prasmju nedēļu 2022” senioriem.

Vadījām Mēdijpratības seminārus reģionu bibliotēkās senioriem kopā ar bibliotēku darbiniekiem, organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), sadarbībā ar Kultūras ministriju.

Piedalījāmies tiešsaistes diskusijā senioriem “Viltus ziņas ir lipīgas”, ko organizēja LR Kutūras ministrija.

Pievienojāmies 2022. gada 31. augustā NVO un MK Memorandam, to parakstot.

Īstenotie projekti: 

 1. Projekts ““Senioru Saeima” Latvijā “atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds „NVO fonda” programmā no 01.01.2022. līdz 30.10.2022.gadā.

Projekta mērķi

 1. senioru interešu aizstāvēšana, Senioru Saeimas darbība
 2. senioru kopienu sadarbības veicināšana
 3. LR Labklājības ministrijas atbalstīts projekts „Biedrības darbības atbalsts” no 02.2022. līdz 20.12.2022.g., pasākumi –sadraudzība, senioru izglītība, medijpratība, pieredzes apmaiņas braucieni, kvalitatīvas informācijas par Senioru Saeimu izplatīšana.
 4. Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Sabiedrības integrācijas programmā atbalstīts projekts “Rīgas seniori kopā ar Ukrainas bēgļiem” īstenošanai laika posmā no  gada 1. jūlija līdz 2022. gada 15. novembrim.

Projekta virsmērķis:

Palīdzība Ukrainas kara bēgļiem iekļauties mūsu sabiedrībā sadarbojoties senioriem. Sabiedrības integrācija.

 1. Rīgas domes Labklājības departamenta projekts „Rīdzinieku sadraudzība 2022. gada Senioru dienā Dobelē”, projekta laikā kopā ar Dobeles senioriem, ukraiņu ģimenēm un Rīgas senioriem Dobelē 4. oktobrī atzīmējām sadraudzībā Vispasaules Senioru dienu. Īstenošanas laiks 19.09.2022. līdz 19.10.2022.g.

LSKA jau kopš savas dibināšanas darbojusies sabiedrības labā un sabiedrības iesaistē, kā arī īstenojusi vairākus Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) un Rīgas domes atbalstītus projektus.2022.gads

 

Nodibināta LSKA struktūrvienība “Senioru Saeima”.

Uzsākta senioru mēdijpratības izglītības programma.

Turpinām Sociālās palīdzības  programmu Latvijas reģionos – novadu sociālo dienestu iestāžu, NVO dienas centru un sociālo atbalsta punktu apgādi ar medicīnas inventāru, palīglīdzekļiem un materiāliem. Finansē ziedotājs AS„DelfinGroup”

Sākam īstenot Sabiedrības integrācijas fonda  “NVO fonda” programmā atbalstīto projektu ““Senioru Saeima” Latvijā”.

Gatavojamies atzīmēt LSKA piecu gadu pastāvēšanas jubileju.
2021.gads

 

Turpinājām sadarbību ar Latvijas reģionu senioru kopienām.

Sniedzām palīdzību senioru interešu aizstāvībā.

Darbojāmies Senioru lietu padomē Labklājības ministrijā un iesniedzām priekšlikumus senioru interešu ilgtspējīgas aizsardzības programmai LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai

Organizējām meistarklases senioru dartorprasmju veicināšanai pandēmijas apstākļos, socializācijai jaunajos apstākļos, attālinātai sadarbībai.

Palīdzējām senioru NVO kapacitātes celšanā, atbalstot projektu sagatavošanā.

Apzinājām un saglabājām Latvijas simtgadnieku dzīvesstāstus.

Īstenojām senioru izglītošanu jautājumos par finanšu drošību, dzīvojamo ēku nomas līgumu likumdošanu, senioru veselību un vakcinācijas pret Covid-19 nepieciešamību.

Īstenojām sociālās palīdzības  programmas Latvijas reģionos. Veicām novadu sociālo dienestu iestāžu, NVO dienas centru un sociālo atbalsta punktu apgādi ar viņiem nepieciešamo medicīnas inventāru, palīglīdzekļiem un materiāliem. Finansē ziedotājs AS “DelfinGroup”.

Īstenojām projektus:

RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstīto projektu “Senioru saeima – rīdzinieku sadarbības  meistarklases”;

RD Labklājības departamenta atbalstīto projektu “Rīgas seniori Ventspilī 2021.gada rudenī”;

Sabiedrības integrācijas fonda „NVO fonda” programmā atbalstīto projektu „Latvijas seniors – aktīvs, zinošs un atvērts sadarbībai”;

Sabiedrības integrācijas fonda  atbalstīto projektu “Būsim vakcinēti un veseli!”. Projekts finansēts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts NVO sabiedrības informēšanai par vakcināciju pret Covid-19” ietvaros.

 

2020.gads

 

Turpinājām sadarbību ar Latvijas reģionu senioru kopienām.

Iesaistījāmies stratēģiski politisku jautājumu risināšanā, lai sekmētu senioru dzīves kvalitātes celšanos.

Palīdzējām senioru NVO kapacitātes celšanā, atbalstot ar IT līdzekļiem.

Īstenojām sociālās palīdzības programmas Latvijas reģionos. Finansē ziedotājs AS “DelfinGroup”.

Apzinājām un saglabājām Latvijas simtgadnieku dzīvesstāstus.

Guvām pieredzi un cēlām biedrības kapacitāti sabiedrības iesaistes un interešu aizstāvības projektos.

Īstenojām projektus:

RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstīto projektu “Rīgas seniors LR Saeimā”;

RD Labklājības departamenta atbalstīto projektu “Rīgas seniori Dobelē 2020.gadā”;

Sabiedrības integrācijas fonda  „NVO fonda” programmā atbalstīto projektu “Aktīvs seniors Latvijā”.2019.gads

 

Turpinājām sadarbību ar Latvijas reģionu senioru kopienām.

Iesaistījāmies stratēģiski politisku jautājumu risināšanā, lai sekmētu senioru dzīves kvalitātes celšanos.

Piedalījāmies Latvijas simtgadnieku 3. salidojuma „Latvijas vienaudži” organizēšanā.

Vispasaules Senioru dienā organizējām pasākumu “Rīgas seniori Dobelē”.

Izveidota biedrības mājas lapa www.lskapvieniba.lv .

Ar RD Labklājības departamenta atbalstu īstenojām projektu “Rīgas seniori Liepājā”.

Organizējām senioru izglītošanas seminārus “Finanšu pratība”.

 

2018.gads

 

Piedalījāmies Lietuvas valsts simtgadei veltītajā  internacionālajā festivālā “Live and prosper, the Baltics”  Marijampolē.

Piedalījāmies Rīgas simtgadnieku salidojuma organizēšanā kultūras namā “Ziemeļblāzma”.

Uzņēmām Austrijas federālo zemju municipālo darbinieku delegāciju, kura apmeklēja Rīgu, lai iepazītos ar senioru dzīves apstākļiem.

Ņēmām dalību Latvijas valsts simtgadei veltītā Simpozija organizēšanā.

Iesaistījāmies stratēģiski politisku jautājumu risināšanā, lai sekmētu senioru dzīves kvalitātes celšanos.

Ar RD Labklājības departamenta atbalstu īstenojām projektu “Rīgas seniori Rēzeknē”.

LSKA piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Nodibinājām sakarus ar Latvijā reģistrētajām senioru biedrībām un apvienībām.

Bijām pieredzes apmaiņas braucienā Čehijā.

Darbojāmies Labklājības ministrijas Senioru lietu padomē.

 

2017.gads

 

Ņēmām dalību Pirmā Latvijas simtgadnieku salidojuma organizēšanā.

Piedalījāmies Tautas Saimes grāmatas koncepcijas izstrādāšanā.

Apmeklējām EURAG 15 gadu jubilejas simpoziju Vīnē.

Apguvām pieredzi Berlīnes senioru namā.

Darbojāmies LR Labklājības ministrijas konsultatīvajās padomēs un darba grupās.

Service by Chukmasoff