LSKA aktivitātes un īstenotie projekti

LSKA jau kopš savas dibināšanas darbojusies sabiedrības labā un sabiedrības iesaistē, kā arī īstenojusi vairākus Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) un Rīgas domes atbalstītus projektus.2022.gads

 

Nodibināta LSKA struktūrvienība “Senioru Saeima”.

Uzsākta senioru mēdijpratības izglītības programma.

Turpinām Sociālās palīdzības  programmu Latvijas reģionos – novadu sociālo dienestu iestāžu, NVO dienas centru un sociālo atbalsta punktu apgādi ar medicīnas inventāru, palīglīdzekļiem un materiāliem. Finansē ziedotājs AS„DelfinGroup”

Sākam īstenot Sabiedrības integrācijas fonda  “NVO fonda” programmā atbalstīto projektu ““Senioru Saeima” Latvijā”.

Gatavojamies atzīmēt LSKA piecu gadu pastāvēšanas jubileju.
2021.gads

 

Turpinājām sadarbību ar Latvijas reģionu senioru kopienām.

Sniedzām palīdzību senioru interešu aizstāvībā.

Darbojāmies Senioru lietu padomē Labklājības ministrijā un iesniedzām priekšlikumus senioru interešu ilgtspējīgas aizsardzības programmai LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai

Organizējām meistarklases senioru dartorprasmju veicināšanai pandēmijas apstākļos, socializācijai jaunajos apstākļos, attālinātai sadarbībai.

Palīdzējām senioru NVO kapacitātes celšanā, atbalstot projektu sagatavošanā.

Apzinājām un saglabājām Latvijas simtgadnieku dzīvesstāstus.

Īstenojām senioru izglītošanu jautājumos par finanšu drošību, dzīvojamo ēku nomas līgumu likumdošanu, senioru veselību un vakcinācijas pret Covid-19 nepieciešamību.

Īstenojām sociālās palīdzības  programmas Latvijas reģionos. Veicām novadu sociālo dienestu iestāžu, NVO dienas centru un sociālo atbalsta punktu apgādi ar viņiem nepieciešamo medicīnas inventāru, palīglīdzekļiem un materiāliem. Finansē ziedotājs AS “DelfinGroup”.

Īstenojām projektus:

RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstīto projektu “Senioru saeima – rīdzinieku sadarbības  meistarklases”;

RD Labklājības departamenta atbalstīto projektu “Rīgas seniori Ventspilī 2021.gada rudenī”;

Sabiedrības integrācijas fonda „NVO fonda” programmā atbalstīto projektu „Latvijas seniors – aktīvs, zinošs un atvērts sadarbībai”;

Sabiedrības integrācijas fonda  atbalstīto projektu “Būsim vakcinēti un veseli!”. Projekts finansēts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts NVO sabiedrības informēšanai par vakcināciju pret Covid-19” ietvaros.

 

2020.gads

 

Turpinājām sadarbību ar Latvijas reģionu senioru kopienām.

Iesaistījāmies stratēģiski politisku jautājumu risināšanā, lai sekmētu senioru dzīves kvalitātes celšanos.

Palīdzējām senioru NVO kapacitātes celšanā, atbalstot ar IT līdzekļiem.

Īstenojām sociālās palīdzības programmas Latvijas reģionos. Finansē ziedotājs AS “DelfinGroup”.

Apzinājām un saglabājām Latvijas simtgadnieku dzīvesstāstus.

Guvām pieredzi un cēlām biedrības kapacitāti sabiedrības iesaistes un interešu aizstāvības projektos.

Īstenojām projektus:

RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstīto projektu “Rīgas seniors LR Saeimā”;

RD Labklājības departamenta atbalstīto projektu “Rīgas seniori Dobelē 2020.gadā”;

Sabiedrības integrācijas fonda  „NVO fonda” programmā atbalstīto projektu “Aktīvs seniors Latvijā”.2019.gads

 

Turpinājām sadarbību ar Latvijas reģionu senioru kopienām.

Iesaistījāmies stratēģiski politisku jautājumu risināšanā, lai sekmētu senioru dzīves kvalitātes celšanos.

Piedalījāmies Latvijas simtgadnieku 3. salidojuma „Latvijas vienaudži” organizēšanā.

Vispasaules Senioru dienā organizējām pasākumu “Rīgas seniori Dobelē”.

Izveidota biedrības mājas lapa www.lskapvieniba.lv .

Ar RD Labklājības departamenta atbalstu īstenojām projektu “Rīgas seniori Liepājā”.

Organizējām senioru izglītošanas seminārus “Finanšu pratība”.

 

2018.gads

 

Piedalījāmies Lietuvas valsts simtgadei veltītajā  internacionālajā festivālā “Live and prosper, the Baltics”  Marijampolē.

Piedalījāmies Rīgas simtgadnieku salidojuma organizēšanā kultūras namā “Ziemeļblāzma”.

Uzņēmām Austrijas federālo zemju municipālo darbinieku delegāciju, kura apmeklēja Rīgu, lai iepazītos ar senioru dzīves apstākļiem.

Ņēmām dalību Latvijas valsts simtgadei veltītā Simpozija organizēšanā.

Iesaistījāmies stratēģiski politisku jautājumu risināšanā, lai sekmētu senioru dzīves kvalitātes celšanos.

Ar RD Labklājības departamenta atbalstu īstenojām projektu “Rīgas seniori Rēzeknē”.

LSKA piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Nodibinājām sakarus ar Latvijā reģistrētajām senioru biedrībām un apvienībām.

Bijām pieredzes apmaiņas braucienā Čehijā.

Darbojāmies Labklājības ministrijas Senioru lietu padomē.

 

2017.gads

 

Ņēmām dalību Pirmā Latvijas simtgadnieku salidojuma organizēšanā.

Piedalījāmies Tautas Saimes grāmatas koncepcijas izstrādāšanā.

Apmeklējām EURAG 15 gadu jubilejas simpoziju Vīnē.

Apguvām pieredzi Berlīnes senioru namā.

Darbojāmies LR Labklājības ministrijas konsultatīvajās padomēs un darba grupās.

Service by Chukmasoff