Vasilisa

Leģendārā aktrise Elvīra Baldiņa: “Es mīlu cilvēkus”

Stundu vecāka par Latvijas valsti. Velta Aukone

LSKA turpina darbu pie Senioru Saeimas izveidošanas

LSKA viesojas Dobelē

LSKA sniedz palīdzīgu roku un apciemo simtgadniekus

Biedrība “Latvijas senioru kopienu apvienība” viesojas pie Latvijas vienaudža Alfrēda Škepasta Alūksnes novada Jaunannas pagastā.

L.Kalnājas attālinātās lekcijas par budžetu un pensijām 1

L.Kalnājas attālinātās lekcijas par budžetu un pensijām 2

LSKA

Liepājas brauciens

Latvijas vienaudžu salidojums 2019. gadā

Service by Chukmasoff