Autors LSKA

Autors LSKA

Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” aicināja ministrijas pārstāvjus sarunā par valsts atbalstu senioriem.

Sarunas tēmas

 • Minimālā ienākuma sliekšņa piemērošana 
 • Pensiju indeksācijas jautājumi

Par valsts atbalstu senioriem mūs informēja Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Diāna Jakaite un ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Dace Trušinska.

Pateicamies biedrības „Svētās „Ģimenes Māja”” laipnajām namamātēm par mūsu uzņemšanu. Varējām baudīt sarūpētās kafijas pauzes.

Sarunas dalībnieki saņēma atbildes uz jautājumiem un ministrijas sarūpētos izdales materiālus par valsts atbalstu senioriem.

 

Lūdzam ar tiem iepazīties pielikumā.

Par minimālā sliekšņa piemērošanu dažādu kategoriju pensijām un pensiju indeksāciju ar LSKA un  SĢM biedriem diskutēja un uz daudziem interesējošajiem jautājumiem atbildes sniedza Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Diāna Jakaite un Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Dace Trušinska. Klātesošie  pateicās Labklājības ministrijas amatpersonām par izsmeļošo skaidojumu šī brīža sitācijai pensiju jomā un cer, ka Labklājības ministrijas darbinieki veiks ieplānotos pasākumus, lai kaut nedaudz uzlabotu pensionāru  dzīves līmeni.
 
View the embedded image gallery online at:
https://lskapvieniba.lv/lv/pasakumi#sigProIdd4b84b3030

24.janvārī biedrības „Svētās „Ģimenes Mājā”” 

Rīgā, Klostera ielā 5. 

notika 2023. gada pirmais senioru izglītības seminārs.

 

Esam uzsākuši senioru mācību gadu.

Bija pulcējušies daudzi interesenti – kopā 45 seniori, kas bija gatavi apgūt zināšanas un jaunas prasmes.

Semināru ievadīja biedrības valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja, kas sveica visus jaunajā gadā un informēja par plānoto gada laikā.

Iepazināmies ar Semināra komandu: AS "DelfinGroup" Mārketinga direktori Dairu Balceri un projektu vadītāju Mārtiņu Filipoviču.

Mārtiņš Fiļipovičs vadīja semināru un iepazīstināja mūs ar labi sagatavoto prezentāciju par jautājumiem:

 • Naudas darījumu veidi.
 • Privāto finanšu un budžeta plānošana.
 • Kredītu veidi, kam pievērst uzmanību, izvēloties piemērotāko aizdevumu.

Semināra laikā bija iespēja rast atbildi uz tādiem jautājumiem:

 • Kādu palīdzību iespējams saņemt no valsts vai pašvaldības?
 • Kādu informāciju nekādā gadījumā nenodot citiem, lai nekļūtu par krāpniecības upuri?
 • Kā iespējams ietaupīt, veicot mazas izmaiņas ikdienā?

Katram semināra dalībniekam dāvājām semināra vadītāju speciāli senioriem sagatavotu krāsu bukletu „Kā ietaupīt?” – par enerģijas izmaksām, apkures ekonomiju, ūdens taupīšanu un kā maksāt mazāk par visu patērēto.

Daira Balcere un Mārtiņš Filipovičs atbildēja uz daudzajiem klausītāju jautājumiem, sniedza konsultācijas un bija gatavi sadarboties semināros nākotnē.

Bijām pateicīgi par saturīgi vadīto semināru.

Pateicamies par semināra vadītāju sarūpēto kafijas galdu ar kliņģeri, pīrāgiem un citiem gardumiem.

Liels paldies „Svētās „Ģimenes Mājas”” laipnajām darbiniecēm par sirsnīgo uzņemšanu un mūsu apkalpošanu.

Turpināsim senioru izglītošanu.

View the embedded image gallery online at:
https://lskapvieniba.lv/lv/pasakumi#sigProId78962f2fa3

 

 1. janvārī darbu uzsāk biedrības struktūrvienība “Senioru Saeima”, kuras darbību atbalsta LR Labklājības ministrija, Sabiedrības integrācijas fonds un ziedotājs AS "DelfinGroup". Turpinām senioru interešu aizstāvību – energo krīzes pārvarēšana, atbalstu pieprasīšana, veselības jautājumu risināšana, iesniegumi ministrijām un līdzdalība pieteikumu sagatavošanā senioru dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Darbojamies LT Labklājības ministrijas Senioru lietu padomē.

Sadarbojamies ar senioru kopienu pārstāvjiem visā Latvijā.

Mums 2022. gada janvārī pievienojas biedrība „Kuldīgas Senioru skola”, kļūstot par juridisko biedru.

 1. gada oktobrī tika parakstīts Sadarbības līgums ar biedrību „Vidusdaugavas NVO centrs”, kura apvieno 47 biedrības.

Turpinām sociālā atbalsta programmu novadu sociālajos dienestos un pansionātos, ko finansē AS "DelfinGroup" (Banknote), nododot senioru aprūpes inventāru, medicīniskos līdzekļus. Labiekārtojam teritorijas senioru centros. 

Ar ziedotāja atbalstu stiprinām biedrības pamatdarbības un informācijas kapacitāti, izglītojam seniorus semināros, dodamies sadraudzības braucienos ciemos pie senioriem visā Latvijā.

Kopā ar ziedotāju un Latvijas bankas speciālistiem vadījām “Naudas prasmju nedēļu 2022” senioriem.

Vadījām Mēdijpratības seminārus reģionu bibliotēkās senioriem kopā ar bibliotēku darbiniekiem, organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), sadarbībā ar Kultūras ministriju. Organizējām aptaujas, izplatījām prezentācijas un iesniedzām materiālus informatīvo materiālu sagatavošanā sadarbībā ar LNB 

Piedalījāmies tiešsaistes diskusijā senioriem “Viltus ziņas ir lipīgas”, ko organizēja LR Kutūras ministrija.

Informējām seniorus par kiberdrošību Smart-ID.

Pievienojāmies 2022. gada 31. augustā NVO un MK Memorandam, to parakstot.

Īstenojām LR Labklājības ministrijas atbalstītos pasākumus – senioru izglītošana, informācijas izplatīšana, sadarbudzības tīklu veidošana braucienos, tikšanās ar senioriem reģionos.

Ziedojām medikamentus Kramatorskas pilsētai (Ukrainā), nododot fondam „Ziedot.lv”.

 Īstenotie projekti:

 1. Projekts ““Senioru Saeima” Latvijā “atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds „NVO fonda” programmā no 01.01.2022. līdz 30.10.2022.gadā.

Projekta mērķi

 1. 1senioru interešu aizstāvēšana, Senioru Saeimas darbība
 2. senioru kopienu sadarbības veicināšana

Turpinām senioru interešu aizstāvību un mērķgrupas sociālo integrāciju. Uzsākta aktīva Senioru Saeimas darbība.

 1. LR Labklājības ministrijas atbalstīts projekts „Biedrības darbības atbalsts” no 02.2022. līdz 20.12.2022.g., pasākumi –sadraudzība, senioru izglītība, medijpratība, pieredzes apmaiņas braucieni, kvalitatīvas informācijas par Senioru Saeimu izplatīšana.
 2. Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Sabiedrības integrācijas programmā atbalstīts projekts “Rīgas seniori kopā ar Ukrainas bēgļiem” īstenošanai laika posmā no  gada 1. jūlija līdz 2022. gada 15. novembrim.

Projekta virsmērķis:

Palīdzība Ukrainas kara bēgļiem iekļauties mūsu sabiedrībā sadarbojoties senioriemSabiedrības integrācija.

 Īstenojam sadarbību, mācām latviešu valodas pamatus, Sarunu klubos runājam par mūsu kultūrvēsturi, braucam kopā ekskursijās pa Latvijas ievērojamām vietām, apmeklējam koncertus.

 1. Rīgas domes Labklājības departamenta projekts „Rīdzinieku sadraudzība 2022. gada Senioru dienā Dobelē”, projekta laikā kopā ar Dobeles senioriem, ukraiņu ģimenēm un Rīgas senioriem Dobelē 4. oktobrī atzīmējām sadraudzībā Vispasaules Senioru dienu. Īstenošanas laiks 19.09.2022. līdz 19.10.2022.g.

Par visiem mūsu pasākumiem 2022. gada laikā informējām mājas lapā www.lskapvieniba.lv

 1. decembrī nodevām par ziedotāja AS “DelfinGroup” (Banknote) finansējumu iegādāto sociālās aprūpes un atpūtas inventāru.

 

Dāvinājuma līgumu un mantas pieņemšanas aktu parakstīja biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” valdes priekšsēdētāja Lāsma Mežsēta un biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja.

 

Mantas pieņēmējs apņemas mantu lietot veselības veicināšanā un trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanā biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” struktūrvienības Sociālās rehabilitācijas Dienas centra “Kopā būt” esošajiem pacientiem.

 

Līguma priekšmets ir biedrības „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBAS” par AS „DelfinGroup” mērķziedojumu iegādātie inventāri:

 • 1 ( viens) masāžas galds
 • 4 ( četri) saliekamie nodarbību galdi

Mantas vērtība summā  839,19 EUR (astoņi simti trīsdesmit deviņi eiro un 19 eiro centu)

Biedrība „„LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” 2022. gadā noslēdza Sadarbības līgumu ar “Vidusdaugavas NVO centrs”, kura izveidojusi struktūrvienību Dienas centru „Kopā būt”, sociālajai rehabilitācijai senioriem un maznodrošināto ģimeņu locekļiem. 

Dienas centrs 2018. gadā reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Esam pateicīgi ziedotājam, ka varam atbalstīt mūsu jaunā sadarbības partnera centienus uzlabot senioru dzīves kvalitāti un rūpēs par mazturīgajiem Jēkabpilī.

Jau 2020. gadā uzsākām ziedotāja atbalstītos pasākumus sociālajā aprūpē 

 

Pateicoties  AS „DelfinGroup” (Banknote) ziedojumam LSKA varējusi 2021. gadā iegādāties un nodot lietošanā senioru sociālai un medicīniskai aprūpei noderīgus inventāra priekšmetus 

 • Dobelē, 
 • Mazsalacā,
 • Līvānos, 
 • Viļakā, 
 • Šķilbēnos, 
 • Aucē, 
 • Alūksnē, 
 • Subatē, 
 • Balvos, 
 • Laucienā
 • Pļaviņās  
 • Cēsīs.

 

 1. gadā turpinājām uzlabot reģionu senioru dzīves kvalitāti visā Latvijā.

Esam varējuši palīdzēt senioriem pansionātos un sociālo dienestu aprūpes iestādēs

 • Kuldīgā, 
 • Valmierā, 
 • Ludzā, 
 • Valtaiķos
 • Limbažu novadā pansionātā „Pērle” 
 •  Balvu sociālā dienestam 
 • Sabilē pansionātā
 • Mērsraga invalīdu atbalsta centrā
 • Ventspils senioriem Neredzīgo biedrības centrā
 • Ozolniekos SAC „Zemgale” 
 • Jēkabpilī Pirms Ziemsvētkiem palīdzējām “Vidusdaugavas NVO centrs” struktūrvienības Sociālās rehabilitācijas Dienas centra “Kopā būt” esošajiem pacientiem.

 

Foto par dāvinājumu Dienas centram „Kopā būt” varat skatīt mūsu mājas lapas „Galerijā” „Dāvinājums draugiem Jēkabpilī”

Pateicamies AS “DelfinGroup” (Banknote) par 

 1. gada ziedojumu sociālā atbalsta pasākumiem  novados.

 

Lai mums laba sadarbība atbalstot tos, kam visvairāk nepieciešams, arī turpmāk.

25.novembrī Jelgavas novada Sociālā aprūpes centram „Zemgale” Ozolniekos nodevām par noziedotāja AS “DelfinGroup” (Banknote) finansējumu iegādāto dārza atpūtas zonas inventāru.

Dāvinājuma līgumu un mantas pieņemšanas aktu parakstīja centra vadītājs  Alvars Šteinbergs un biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja.

Par aprūpes centru mājas lapā rakstīts: 

SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS „ZEMGALE"

Jelgavas novada sociālās aprūpes centrs „Zemgale" atrodas skaistā vietā 1,5 km attālumā no Ozolnieku pagasta centra un 6 km attālumā no Jelgavas. Savu darbību uzsācis 1975.g. 1. aprīlī kā nams veciem cilvēkiem, bet 1998.g. tas kļuva par sociālo aprūpes centru „Zemgale", kas ienesa vērienīgas pārmaiņas vecu cilvēku un personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanā.

 • Nodrošinām ar dzīvojamo platību
 • Organizējam medicīnisko aprūpi
 • Organizējam racionālu ēdināšanu
 • Veicam rehabilitācijas pasākumus
 • Organizējam kultūras un atpūtas pasākumus
 • Pēc vēlēšanās organizējam garīgo aprūpi
 • Organizējam palīdzību sociālo problēmu risināšanā

ILGLAICĪGĀ APRŪPE

 • nodrošinām iemītniekus ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
  • apgādājam iemītniekus ar veļu, apģērbu un apaviem;
  • organizējam iemītnieku medicīnisko aprūpi;
  • organizējam racionālu ēdināšanu, ņemot vērā iemītnieku vecumu un veselības stāvokli;
  • veicam sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pasākumu kompleksu atbilstoši katra iemītnieka fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
  • ja nepieciešams, apgādājam iemītniekus ar rehabilitācijas līdzekļiem (kompensatoriem);
  • organizējam kultūras un atpūtas pasākumus;
  • pēc iemītnieku vēlēšanās organizējam garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
  • organizējam palīdzību iemītnieku individuālo sociālo problēmu risināšanā.

ĪSLAICĪGĀ APRŪPE

Īslaicīga aprūpe, līdz 1 mēnesim – pēc pārciestiem insultiem, infarktiem, pēc slimnīcas periodā, ja nepieciešama pastāvīga kopšana un aprūpe.
Lai saņemtu īslaicīgu aprūpi, nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums.

KLIENTU AR VECUMA DEMENCI APRŪPE

Klienti ar vecuma demenci saņem sekojošus pakalpojumus:
• racionālu ēdināšanu (4x dienā), ņemot vērā iemītnieku vecumu un veselības stāvokli;
• kvalitatīvu medicīnisko aprūpi;
• sociālo un medicīnisko rehabilitāciju, atbilstoši katra iemītnieka fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
• Koriģējošo un stabilizējošo vingrošanu;
• konstruktīvu brīvā laika pavadīšanu.

Klients tiek nodrošināts:
• ar palīdzību individuālo sociālo problēmu risināšanā, kā arī juridisko palīdzību;
• ar iespēju apmeklēt kultūras un atpūtas pasākumus;
• ar radošajām aktivitātēm;
• ar pastaigām svaigā gaisā;
• ar veļu, apģērbu un apaviem.

Esam priecīgi, ka varējām dāvāt 

 • 5 priežu koka solus 

Dāvinājuma kopsumma EUR 1 815,00 (viens tūkstotis astoņi simti piecpadsmit eiro un 00 centu) 

Pateicamies SIA „Darba Spars” rūpīgo darbu un kvalitatīvo solu izgatavošanu pēc pasūtījuma.

 

Pateicoties  AS „DelfinGroup” (Banknote) ziedojumam LSKA varējusi 2021. gadā iegādāties un nodot lietošanā senioru sociālai un medicīniskai aprūpei noderīgus inventāra priekšmetus Dobelē, Mazsalacā, Līvānos, Viļakā, Šķilbēnos, Aucē, Alūksnē, Subatē, Balvos, Talsos, Pļaviņās un Cēsīs.

2022. gadā turpinām uzlabot reģionu senioru dzīves kvalitāti visā Latvijā.

 

Esam varējuši palīdzēt senioriem Kuldīgā, Valmierā, Ludzā, Valtaiķos, Limbažu novadā pansionāta „Pērle” iemītniekiem, Balvu sociālā dienesta aprūpē esošie saņēma dāvinājumā skaistu lapeni, palīdzējām pansionāta senioriem Sabilē, Mērsraga invalīdu atbalsta centra klientiem un Ventspils senioriem Neredzīgo biedrības centrā.

 

Tagad dāvājām solus Ozolniekos SAC „Zemgale” teritorijas labiekārtošanai. Pavasarī kopā ar ziedotāju piedalīsimies centra skaistās un plašās teritorijas labiekārtošanā izvietojot atpūtas solus.

 

Turpinām atbalstīt seniorus novados.


Foto par centru, teritoriju un solus varat skatīt „Sociālās aprūpes centrs „Zemgale””  mūsu mājas lapas „Galerijā”

Sirds un asinsvadu slimību darba grupā, kas izveidota pēc biedrības “EAPN-Latvia” (Eiropas Pretnabadzības tīkla Latvijas organizācija) iniciatīvas Eiropas sociālās politikas darba grupas ietvaros,  darbojas arī biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA”.

Grupā  darboties aicināti piedalīties mediķi, veselības aprūpes eksperti, valsts pārvaldes institūcijas, pacientus un citas sabiedrības grupas un intereses pārstāvošas organizācijas. 

Darba grupas sēde notika tiešsaistē Zoom platformā 9. decembrī.

Darba grupa turpina pirms diviem gadiem iesākto darbu, kura mērķis ir veicināt sociālo tiesību ievērošanu un palielināt ārstēšanas pieejamību visiem iedzīvotājiem, sevišķu uzmanību pievēršot sociāli mazāk aizsargātām sabiedrības grupām. 

Darba grupa izstrādā ieteikumus un rekomendācijas valdībai un Saeimai par ārstēšanas pieejamības uzlabošanu

Šogad ir notikušas vairākas darba grupas sēdes, kā arī 13. septembrī klātienes pasākumā, kur biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” prezentēja senioru anketēšanas par sirds un asinsvadu slimību ārstēšanas problēmām, darba grupas dalībnieki un citas organizācijas (virs 30 pārstāvju paraksti)  parakstīja Aicinājumu rīcībai par kardiovaskulāro slimību novēršanu, lai veicinātu ilgāku un veselīgāku Latvijas iedzīvotāju mūžu iedzīvotāju un kopējās ekonomiskās situācijas uzlabošanai. 

Aicinājums publicēts arī mūsu mājas lapā www.lskapvieniba.lv

Darba grupas 9. decembra sēdes darba kārtība:

 1. Eiropas Savienības jaunumi sirds veselības veicināšanas jomā;
 2. Paveiktais pēc 13. septembra Aicinājuma parakstīšanas;
 3. Aktivitātes 2023. gadā ar mērķi attīstīt Aicinājumā izteiktās idejas – priekšlikumi un diskusija.
 4. Jaunā valdības deklarācija un veselības jautājumi tajā.

Sēdi vadīja darba grupas vadītājs Dr. med. Romualds Ražuks

Pateicamies visiem, kas darbojas aktīvi šajā darba grupā.

 1. gadā turpināsim piedalīties darba grupā un aizstāvēt senioru tiesības uz veselību un ilgāku mūžu.

Labklājības ministrijas

finansējuma līgums Nr.LM2022/24-1-06/6e

Pasākumus īstenojām

 1. gadā no līdz 2. februāra līdz 
 2. decembrim

Ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks un biedrības „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA”  valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne  28. janvārī parakstīja Līgumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2022. gada aktivitātēm.

Pamatojoties uz Ministrijas 20.01.2022. rīkojumā Nr.7 “Par apakšprogrammas 05.63.00 “Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām” pasākumu finansējumu 2022.gadam” paredzēto finansējumu tika noslēgts mūsu biedrības aktivitāšu atbalsta līgums.

Piešķirtais finansējums pasākumiem tika izlietots laika posmos:

 1. posmā laikā no februāra līdz martam

Biedrības  senioru interešu aizstāvībai izveidotās struktūrvienības „Senioru Saeima” darbības uzsākšanas nodrošināšana.

       2.posmā no aprīļa līdz jūnijam

Senioru veselības izglītības semināru un attālināto digitālo prasmju,  mēdijpratības apmācību organizēšana.

       3. posmā no jūlija līdz septembrim

Senioru sadarbības braucienu reģionos nodrošināšana Cēsīs, Kuldīgā, Balvos, Dobelē un Ventspilī, kā arī koncertu, muzeju un apskates objektu  apmeklējumi.

       4. posmā no oktobra līdz decembrim

„Senioru Saeimas” dokumentu sagatavošana iesniegšana LR Saeimas komisijām un informācijas izplatīšana.

Pateicamies „Senioru Saeimas” vadītājai, juridisko zinātņu maģistrei Barba Girgensone par darbu pasākumu īstenošanā..

Pateicamies informācijas speciālistei Ilonai Bērziņai par informācijas sagatavošanu un publikācijām mājas lapas www.lskapavieniba.lv 

Esam sagatavojuši katra posma atskaites, tās iesniegtas savlaicīgi un ministrija apstiprinājusi, saņēmām finansējumu turpinājumam sekojošā posmā. Gala noslēguma atskaite arī pieņemta un maksājums saņemts.

Pateicamies Labklājības ministrijai par atbalstu.

Senioru interešu aizstāvību, izglītošanu un sadarbības pasākumus visā Latvijā turpināsim 2023. gadā.

 

Projekta vadītāja Lilita Kalnāja,

 1. gada decembrī

  

Elektronisko parakstu izmanto mazāk nekā 20% senioru

Lai arī saimniecisko vajadzību kārtošana tiešsaistē nereti ir parocīgāka un ievērojami ietaupa laiku, tikai 19% senioru izmanto elektronisko parakstu, no kuriem tikai 8% to lieto regulāri. Tajā pat laikā trešdaļa senioru nezina, kur vērsties pēc palīdzības gadījumos, kad kāds mēģina izkrāpt viņu datus. 

Aptaujājot Latvijas seniorus par paradumiem elektroniskā paraksta lietošanā un par izpratni dažādos kiberdrošības jautājumos, secināts, ka 67% senioru izprot, kas ir elektroniskais paraksts, tomēr to savās ikdienas gaitās lieto mazāk kā piektdaļa jeb 19% aptaujāto – 8% lieto regulāri, 11% reti. Visbiežāk elektronisko parakstu lieto galvaspilsētā dzīvojošie seniori ar augstāko izglītību vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem. Tāpat noskaidrots, ka 17%  aptaujāto Latvijas senioru ir elektroniskais paraksts, bet viņi to neizmanto vispār.

Visbiežāk seniori izmanto elektronisko parakstu finanšu pakalpojumiem (39,9%), veselības un aprūpes e-pakalpojumiem (26%), kā arī mājas un saimniecības e-pakalpojumiem (24,7%). Elektroniskā paraksta lietošanu seniori apgūst gan no valsts iestāžu sniegtās informācijas (23%), tāpat no internetā pieejamās informācijas (17%), kā arī daļu senioru elektroniskā paraksta lietošanā apmācījuši ģimenes locekļi (17%).

“Jaunu tehnoloģiju un rīku apgūšana var būt izaicinājums ikvienam. Varētu teikt, ka seniori ir īpaša riska kategorija, kurai papildu uzmanība jāvelta ne vien attiecīgā rīka funkcionalitātes apguvei, bet arī jādomā par kritisku pieeju tā turpmākajā lietošanā – ir jāspēj izvērtēt dažādus riskus, jālieto tās apdomīgi un pārdomāti. Kādā Lietuvā veiktajā aptaujā secināts, ka seniori neizmanto elektronisko parakstu, jo baidās, ka ar to salauzīs tālruni. Arī aptaujājot Latvijas seniorus, secinājām, ka, neskatoties uz faktu, ka kopumā seniori orientējas kiberdrošības pamatjautājumos, tik un tā liela daļa izvēlas lietot konvencionālos līdzekļus, baidoties par dažādiem riskiem,” norāda SK ID Solutions Latvijas vadītāja Sanita Meijere. 

44% aptaujāto senioru apgalvo, ka zina, ko nozīmē termins “kiberdrošība” un “sociālā inženierija”, tajā pašā laikā tikai trešdaļa (32%) regulāri atjauno paroles dažādos interneta portālos, tostarp e-pastā un citās vietnēs. Tāpat 32% senioru nezina, kur vērsties un meklēt palīdzību datu krāpniecības gadījumos.

Aptaujā senioriem vaicāts arī par gadījumiem, kad ir saskārušies ar citu personu mēģinājumiem uzzināt un iegūt viņu privātos datus, tostarp, piemēram, bankas konta pieeju vai e-pasta paroles. 30% aptaujāto senioru atzīmē, ka viņu paziņu lokā ir cilvēki, kuri saskārušies ar datu izkrāpšanas gadījumiem. Tajā pat laikā 18% senioru norādījuši, ka mēdz dalīties ar informāciju par savām parolēm ar citiem, tostarp ģimenes locekļiem, kas liecina, ka aizvien liela daļa senioru neizprot riskus, ko šādi paradumi var radīt.

*Dati ir daļa no SK ID Solutions un Latvijas Senioru Kopienu Apvienības aptaujas par senioru zināšanām. 

Aptauja veikta 2022. gada novembrī, aptaujājot 891 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 55 gadiem. 

Service by Chukmasoff