LSKA palīdzēs Ukrainas kara bēgļiem labāk iekļauties kvalificētā darba tirgū

Biedrība “Latvijas senioru kopienu apvienība” (LSKA) ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apkaimju iedzīvotāju centra atbalstu turpina īstenot Ukrainas kara bēgļu tālāku iekļaušanos mūsu sabiedrībā, palīdzot apgūt latviešu valodu tādā līmenī, lai ukraiņi labāk varētu iekļauties kvalificētā darba tirgū, kā arī organizējot  kursus par to, kā uzsākt uzņēmējdarbību Latvijā.

 

LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja norāda, ka, pateicoties Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apkaimju iedzīvotāju centra atbalstam, biedrība varējusi palīdzēt Ukrainas kara bēgļiem praktiski jau kopš pirmajām kara dienām. “Ar ukraiņiem, kas raduši patvērumu Rīgā, sadarbojamies jau no 2022. gada. Palīdzam viņiem integrēties mūsu sabiedrībā, apgūt latviešu valodu, labāk izprast mūsu vēsturi, kultūru un cilvēkus, kā arī izprast nevalstisko organizāciju un sabiedriskā darba organizēšanas pamatus, ko pēc uzvaras pār okupantu viņi senioru dzīves kvalitātes celšanai vēlas realizēt arī  Ukrainā,” stāsta Lilita Kalnāja.

Šogad LSKA projekta “Mūsu draugi – ukraiņi” ietvaros organizēs Latviešu valodas klubu, kurā ukraiņi apgūs latviešu valodu tādā līmenī, lai varētu kvalitatīvi iekļauties Latvijas darba tirgū. Valodas klubā paredzētas 30 padziļinātas latviešu valoda apguves nodarbības, no kurām katra būs divu akadēmisko stundu jeb 90 minūšu garumā.  Mācību programma sagatavota atbilstoši Valsts valodas centra eksāmenu prasībām, nodrošināts arī metodiskais materiāls katram kluba dalībniekam.

Lilita Kalnāja norāda, ka šobrīd  daudzi ukraiņi valodas barjeras dēļ veic mazatalgotus darbus, neraugoties uz to, ka viņiem ir ļoti laba izglītība un liela darba pieredze profesijās. “Rīgas darba devēji aicina ukraiņus kārtot latviešu valodas eksāmenus Valsts valodas centrā, lai  viņi varētu iekļauties darba tirgū un strādāt labāk apmaksātu darbu. Tas nepieciešams arī tāpēc, ka mums pietrūkst labu izglītotu darbinieku. Mēs ļoti ceram, ka nodarbības LSKA “Latviešu valodas klubā” ļaus viņiem nokārtot  Valsts valodas centra eksāmenu un saņemt darba atļaujas,” saka LSKA priekšsēdētājas vietniece. 

LSKA aptaujātie ukraiņi atzīst, ka ļoti vēlas atgriezties Ukrainā, taču, tā kā karš turpinās, kā arī ņemot vērā Krievijas iebrukuma dēļ izraisītos civilās infrastruktūras bojājumus, mājupceļš, visticamāk, nebūs tik ātrs, kā viņi vēlētos. 

Daudzi ukraiņi savā zemē bija aktīvi veikuši komercdarbību. Arī Rīgā ir iespējas sākt uzņēmējdarbību, bet nepieciešama informācija par Latvijā esošo uzņēmējdarbības likumdošanu, grāmatvedību un citiem normatīviem. “Mūsu pienākums ir sniegt viņiem visu nepieciešamo informāciju un atbalstu iesaistei darba tirgū ne vien kā darba ņēmējiem, bet dot iespēju arī pašiem ukraiņiem kļūt par darba devējiem,” uzsver Lilita Kalnāja. Tādēļ projekta “Mūsu draugi – ukraiņi” ietvaros tiks organizēti kursi “Uzņēmējdarbības ABC”. Kopumā piecās nodarbībās, no kurām katra būs četru akadēmisko stundu garumā stāstīsim, kas nepieciešams savas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Kursos paredzētās tēmas ir: uzņēmumu reģistrācija, darba likumdošana, grāmatvedības uzskaite, nodokļi un nodevas, gada pārskatu sagatavošana un iesniegšana. 

Liela atsaucība ir arī LSKA iepriekšējo gadu rīkotajām ekskursijām uz dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām. “Ukraiņu bēgļi paši nevar apmeklēt mūsu novadus, baudīt kultūru, jo viņiem nav tam pietiekošu finanšu resursu un nav arī zināšanu, kādas mūsu zemes skaistās vietas un kultūrvēsturiskos objektus apmeklēt. Tāpēc iepriekšējos gados aizsāktās izglītojošās ekskursijas uz dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām turpināsim arī šogad. Esam jau apmeklējuši Pētera Upīša dārzu skaistajā ceriņu ziedēšanas laikā, kur baudījām koncertu “Skan ceriņkrāsās ziedēšanas prieks”. Visiem mūsu senioriem un ukraiņu draugiem tie sagādāja lielu prieku. Tuvākās nākotnes plānos ir Liepājas apmeklējums, kur viesosimies arī koncertzālē “Lielais Dzintars”, jo ukraiņus ļoti interesē viss, kas saistīts ar mūsu kultūras dzīvi, bet zelta rudeni visi kopā izbaudīsim Siguldā. Mūsu atbalsts un sapratne Ukrainas civiliedzīvotājiem šajās dienās, kad kara šausmas viņu zemē turpinās, ir ļoti nepieciešama,” saka Lilita Kalnāja. 

 

Projekta finansējumu nodrošina Eiropas Savienība 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros

 

  

Projekta īstenošanas laiks no 2024. gada 20.maija līdz 2024. gada 30.decembrim. Līguma Nr. RAIC-24-107-lī

 

Service by Chukmasoff