LSKA: Politiķiem par senioru problēmām vajadzētu atcerēties arī pēc vēlēšanām

Lai veicinātu senioru piedalīšanos Eiropas Parlamenta vēlēšanās, biedrība “Latvijas senioru kopienu apvienība” (LSKA)  kopš šā gada februāra “Senioru skolā” īstenoja nodarbību ciklu “Viss par Eiropas Savienību”. Senioru ieinteresētība par šīm nodarbībām liecina, ka politisko spēku pārstāvjiem arī ārpus priekšvēlēšanu perioda biežāk jātiekas ar iedzīvotājiem un jāskaidro viņiem sava pozīcija dažādu jautājumu risināšanā. 

 

“Senioru skolas” nodarbību cikla “Viss par Eiropas Savienību” mērķis bija izglītot seniorus par Eiropas Savienību un veicināt viņu aktīvāku piedalīšanos Eiropas Parlamenta vēlēšanās. LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja uzsver, ka seniori vienmēr bijuši starp aktīvākajiem balsotājiem kā Saeimas, tā pašvaldību vēlēšanās, un biedrības uzdevums ir panākt, lai tikpat aktīvi viņi pauž savu pozīciju arī par to, kādu politisko spēku pārstāvjus un kurus no kandidātiem vēlētos redzēt Eiropas Parlamentā. Šo mērķu labākai īstenošanai senioriem bija iespēja “Senioru skolā” tikties ar Eiroparlamenta deputātu kandidātiem no dažādiem politiskajiem spēkiem, uzklausīt un iztaujāt viņus. LSKA dalībnieki Eiropas Parlamenta vēlēšanās arī piedalīsies kā brīvprātīgie novērotāji.

“Esam gandarīti, ka tikties ar senioriem, skaidrot viņiem sava politiskā spēka programmu Eiropas Parlamenta vēlēšanām, iezīmēt, viņuprāt, svarīgāko Eiroparlamentā veicamo darbu un jautājumu aprises, kā arī atbildēt uz senioru jautājumiem vēlējās  dažādu politisko partiju pārstāvji. Tomēr LSKA ieskatā ir nepieciešams, lai politiķi ar gados vecākiem cilvēkiem biežāk tiktos arī laikposmā starp vēlēšanām,” norāda LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja.

LSKA ieskatā ar sabiedrības novecošanos saistītās problēmas nekur nav pazudušas un daudzi valsts līmenī risināmi jautājumi, kā, piemēram, vienotas un visaptverošas valsts politikas trūkums senioru atbalstam, joprojām atrodas valdības dienaskārtības “tālākajā atvilktnē”. “Mēs nedrīkstam ignorēt faktu, ka vairāk kā piektā daļa Latvijas iedzīvotāju ir pensijas vecumā, tāpat kā nedrīkstam aizmirst to, ka “sudraba paaudze” ar savu darbu un zināšanām var dot ievērojamu  pienesumu valsts ekonomikā, viņiem vienkārši jādod iespēju to darīt,” norāda Lilita Kalnāja.

LSKA jau vairāku gadu garumā strādā pie ilgtspējīgas senioru interešu aizstāvības programmas, ik gadus tajā fiksējot esošo situāciju un vajadzības gadījumā programmu papildinot. Programma ir iesniegta Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā un LSKA cer, ka tajā minētie ieteikumi tiks ņemti vērā arī izstrādājot vai grozot ar senioru sociālekonomiskajām interesēm, veselības aprūpi, mūžizglītību un citiem senioru dzīves kvalitāti saistītiem jautājumiem saistītus normatīvos aktus. “Par senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu, gados vecāku cilvēku problēmām un to iespējamiem risinājuma variantiem nevar spriest tikai sēžot dažādu ministriju vai institūciju kabinetos un pārbīdot cipariņus Excel tabulās. Konstruktīvai un jēgpilnai senioru problēmu risināšanai nepieciešama arī senioru nevalstisko organizāciju pārstāvju regulāra iesaiste aktuālo jautājumu apspriešanā,” uzsver Lilita Kalnāja.

LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece izsaka cerību, ka pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām politiķi nepiemirsīs seniorus atkal līdz nākamo – pašvaldību vai Saeimas priekšvēlēšanu posmam, uzklausīs gados vecāku cilvēku  problēmas un ar atbilstošiem lēmumiem kā valsts, tā pašvaldību līmenī palīdzēs tās risināt.

 

PasākumuSadarbībā aizstāvam” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts tiek īstenots no 01.04.2023. līdz 31.10.2024.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/103/49

 

Materiāls “Politiķiem vajadzētu atcerēties par senioru problēmām arī pēc vēlēšanām” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla “Politiķiem vajadzētu atcerēties par senioru problēmām arī pēc vēlēšanām” saturu atbild Biedrība “Latvijas senioru kopienu apvienība”.

Service by Chukmasoff