Autors LSKA

Autors LSKA

Nevalstiskā organizācija biedrība “Latvijas senioru kopienu apvienība” uzsākusi īstenot projektu  “Aktīvs seniors Latvijā”, ar kuru paredzēts izveidot senioru kopienu tīklu visā valstī, sagatavot ilgtspējīgu senioru interešu aizstāvības programmu, kā arī citas aktivitātes. 

 

LSKA valdes priekšsēdētāja Adtrīda Babāne informē, ka projekts paredz vēl vairāk paplašināt sadarbību dažādās senioru kopienās, kā arī ilgtspējīgas attīstības interešu aizstāvības programmas izveidošanu.

Projekta mērķa grupa ir Latvijas seniori, kuri vēlas uzlabot savus dzīves apstākļus, un visai šai grupai ir nepieciešama kā interešu aizstāvība, tā arī sadarbības iespēja. Plānots, ka projekta aktivitātēs piedalīsies dažāda vecuma un dzimuma seniori visā Latvijā.  

Starp projekta aktivitātēm, līdztekus jau minētajām, jāatzīmē arī dažādi izglītošanās semināri, ikgadējas Senioru dienas tradīcijas iedibināšana  LR Saeimā, kuras laikā seniori tiekas ar deputātiem,  Latvijas senioru kopienu tīkla izveidošana. 

“Ir ļoti būtiski veidot savstarpēju uzticēšanos un sadarbību starp dažādām iedzīvotāju grupām, kas veicinās arī pilsoniskās sabiedrības attīstību. Ir nepieciešams, lai seniori, kuri visu mūžu godprātīgi strādājuši savas valsts labā, redz, ka arī viņu viedoklis tiek uzklausīts, lemjot par visai sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem,” saka LSKA valdes priekšsēdētāka Astrīda Babāne. Pēc viņas teiktā netaisnīgo situāciju, ka, nonākot pensijas vecumā, liela daļa cilvēku automātiski nonāk vismazāk aizsargātā un nabadzības riskam pakļautajā sabiedrības daļā, iespējams mainīt izveidojot stipru senioru NVO tīklu. “Šādai spēcīgai, kopīgai apvienībai būs pietiekama kapacitāte senioru interešu pārstāvniecībai gan likumdevēja varā, gan izpildvarā. Aktīvo senioru NVO tīkls ir tas instruments, ar kura palīdzību reāli iespējams uzlabot senioru dzīves kvalitāti,” uzsver A.Babāne.

Savukārt juridisko zinātņu maģistre Barba Girgensone stāsta, ka projekta ietvaros visos Latvijas reģionos seniori tiks aicināti izteikt savu viedokli par dažādiem viņiem aktuāliem jautājumiem un problēmām. “Iegūtā informācija tiks apkopota pa dažādām senioru vecuma grupām, nodarbinātības veidiem, tā rūpīgi izanalizēta, identificētas attiecīgajai senioru grupai kopīgas problēmas un meklēti risinājumi. Pēc tam jau varēsim sagatavot pieteikumus likumdevējiem,” teic B. Girgensone. Ar visām projekta aktivitātēm iespējams iepazīties LSKA mājas lapā www.lskapvienība.lv .

Projekts tiek īstenots no 2020.gada 1.maija līdz 31.oktobrim.

 

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekta īstenošanas līgums Nr. 2020.LV/NVOF/MIC/003/13

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Biedrība “LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu uzsāk projektu “Rīgas seniors LR Saeimā”. Viens no projekta galvenajiem mērķiem ir pilsoniskās sabiedrības veicināšana, līdzdalība, sociālās atstumtības novēršana kā arī pašapziņas stiprināšana senioru vecuma cilvēkiem. Nākotnē plānots iedibināt tradīciju Senioru dienā, 1.oktobrī, parlamentā rīkot senioru un Saeimas deputātu tikšanos, lai apspriestu senioriem aktuālas problēmas un sniegtu savu redzējumu to risināšanā.

 

Apuveni 30% no visiem Latvijas un arī Rīgas iedzīvotājiem ir seniori – cilvēki ar bagātu dzīves pieredzi, mūža laikā uzkrātām prasmēm un zināšanām. Diemžēl tieši šī sabiedrības daļa ir vismazāk aizsargāta, pakļauta nabadzības riskam un netiek integrēta sabiedrībā. LSKA ir apzinājusi pensionāru un senioru problēmas, starp kurām īpaši uzsverami cilvēka cienīgām vecumdienām nepietiekoši līdzekļi, vientulība, neprasme iesaistīties kopienu tradīcijās un jaunajos pasākumos, kā arī pilsoniskās sabiedrības un integrācijas pasākumu neizpratne. Situācijas uzlabošanai LSKA laika posmā līdz šā gada 1.oktobrim plāno rīkot izglītojošus seminārus finanšu pratības jomā, tikšanos ar Labklājības, Finanšu un Veselības ministrijas pārstāvjiem un Saeimas deputātiem, kā arī informēt sabiedrību par projekta gaitu un sasniegtajiem rezultātiem senioru problēmu risināšanā.

LSKA valdes locekle Lilita Kalnāja uzsver, ka LSKA galvenais uzdevums ir veicināt visas Latvijas senioru kopienu un apvienību tīklošanos un savstarpējo sadarbību, un tajā ietilpst arī informācijas apmaiņa par visiem pensijas vecuma cilvēkiem svarīgiem jautājumiem, tajā skaitā finanšu pratību. 

“Senioriem ir būtiski  zināt par visām izmaiņām pensiju jomā, par uz pensionāriem attiecināmajām nodokļu izmaiņām un to, kā tās realitātē ietekmēs viņu maciņus. Finanšu pratība ir svarīga ikvienam cilvēkam, taču senioriem, kuru lielākajai daļai ienākumi ir nelieli, šīs prasmes ir īpaši būtiskas.  Projekta ietvaros Rīgas senioriem tiks organizēti trīs izglītojoši semināri, kuros tiks runāts par pensiju aprēķiniem un uzkrājumiem; nodokļu pārrēķiniem un praktisko palīdzību VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmas pārskatu sagatavošanā, kā arī par aizņēmumiem un to drošību,” stāsta Lilita Kalnāja. 

Par semināru norises laiku seniori tiks informēti pēc 14.aprīļa, kad būs beidzies Latvijā izsludinātais ārkārtas stāvoklis saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, un būs zināms, vai jaunā koronavīrusa izplatības riskus izdevies apturēt.  Lilita Kalnāja informē, ka šobrīd rit aktīvs darbs pie semināru materiālu gatavošanas, un seniori tiek aicināti sūtīt savus jautājumus attiecībā uz finanšu pratību un citiem senioriem nozīmīgiem jautājumiem uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Sīkāku informāciju par LSKA un biedrības aktivitātēm iespējams gūt biedrības mājas lapā www.lskapvieniba.lv .

Savukāt LSKA valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne uzsver, ka tā kā viens no būtiskākajiem LSKA uzdevumiem ir pārstāvēt senioru kopienu un to sadarbības partneru tiesības un intereses pašvaldību, valsts un starptautiskajā līmenī, nākotnē plānots izveidot Senioru Saeimu, kuras deleģētie dalībnieki piedalīsies un līdzdarbosies ar saviem priekšlikumiem dažādās ar senioru problēmām saistītās jomās Sociālo un darba lietu komisijā, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Tāpat plānots, ka Senioru Saeima vērtēs uz šo Latvijas iedzīvotāju daļu vērstās likumdošanas iniciatīvas un sniegs savus priekšlikumus to uzlabošanai.

“LSKA jau vērsusies ar iesniegumu pie LR Saeimas priekšsēdētājas I.Mūrnieces, kurā lūgts Saeimas darbā uzklausīt arī senioru viedokli. Esam saņēmuši atbildi, ka jautājumu izskata. LSKA arī uzsākusi sadarbību ar Latvijas Pensionāru federāciju likumdošanas uzlabošanai senioru dzīves kvalitātes celšanai un vienotai rīcībai pensionāriem svarīgu jautājumu risināšanā,” saka A. Babāne.

LSKA darbojas LR Labklājības ministrijas Konsultatīvajā senioru padomē, biedrībai bijusi sekmīga sadarbība ar LR Saeimas komisijām, Rīgas domes Labklājības departamentu un Latvijas reģionu pašvaldību sociālajiem dienestiem.

Otrdiena, 10 Marts 2020 08:58

Dāvina “Dundagas veselības centram”

“Latvijas Senioru kopienu apvienība” dāvina “Dundagas veselības centram” medicīnas inventāru sociālās aprūpes pacientiem

 

Biedrība “Latvijas Senioru kopienu apvienība” (LSKA) 5. martā viesojās SIA “Dundagas veselības centrs”, kur pasniedza ar SIA “DelfinGroup”/“Banknote”  atbalstu sarūpētos medicīnas kopšanas līdzekļus un inventāru ilgstošās sociālās aprūpes pacientiem. LSKA “Dundagas veselības centram” dāvināja personām ar kustību traucējumiem paredzētu pārvietošanās galdus un tualetes krēslu, kā arī gulošiem slimniekiem piemērotus speciālus medicīniskās kopšanas līdzekļus vairāk kā 700 eiro vērtībā.

“Palīdzība senioriem, kuri paši par sevi pietiekamā mērā parūpēties vairs nespēj, ir viens no būtiskākajiem LSKA uzdevumiem, un mēs esam ļoti gandarīti, ka, pateicoties SIA “DelfinGroup”/“Banknote”  finansiālajam atbalstam, spējam palīdzēt cilvēkiem, kuri mūža nogali aizvada sociālās aprūpes centrā,” saka LSKA valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne.

Savukārt SIA “Dundagas veselības centrs” valdes priekšsēdētāja Agita Vagenmeistere uzsver, ka centram šī palīdzība ir ļoti nozīmīga. “Patreiz mēs ilgstošo sociālo aprūpi sniedzam 19 cilvēkiem, un vairāk kā puse no viņiem ir  kopjami, tādēļ LSKA dāvinājums mums tiešām ir ļoti liels atbalsts,” saka A. Vagenmeistere. 

SIA “DelfinGroup” /“Banknote”    mārketinga direktors Miks Miķelsons norāda, ka uzņēmums sadarbībā ar LSKA šādas labdarības akcijas plāno  veikt regulāri. “Viens no mūsu darbības virzieniem ir rūpes par senioriem, tādēļ sadarbībā ar LSKA identificēsim, kāds atbalsts konkrētam sociālās aprūpes centram vai pansionātam ir nepieciešams, un  palīdzēsim attiecīga aprīkojuma vai medicīniskā inventāra iegādē, vai arī, piemēram, remonta veikšanā. Tāpat mūsu speciālisti turpinās piedalīties LSKA rīkotajos finanšu pratības semināros senioriem, jo tieši vecāka gadagājuma cilvēkus ir būtiski brīdināt par to, kādi riski šajā jomā pastāv modernajā digitālajā vidē, kā arī informēt par visiem ar aizņēmumu ņemšanu saistītajiem riskiem.”

Finanšu pratības seminārs 5.martā notika arī Dundagā, un tajā piedalījās biedrības “Dundangas Sendienas” biedri. LSKA valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne sanākušos informēja par “Latvijas Senioru kopienu apvienības” darbību, savukārt biedrības valdes locekle Lilita Kalnāja semināra dalībniekiem stāstīja, kādas izmaiņas no 2020. gada 1.janvāra stājušās spēkā pensiju jomā, kā arī par uz pensionāriem attiecināmajām nodokļu izmaiņām.

“LSKA galvenais uzdevums ir veicināt visas Latvijas senioru kopienu un apvienību tīklošanos un savstarpējo sadarbību, un tajā ietilpst arī informācijas apmaiņa par visiem pensijas vecuma cilvēkiem svarīgiem jautājumiem, tajā skaitā arī finanšu pratība. Tā kā lielākai daļai Latvijas senioru finanšu jautājums ir ļoti būtisks, LSKA arī turpmāk vismaz reizi ceturksnī dažādos Latvijas reģionos turpinās šādu semināru organizēšanu un aicinās tajos piedalīties arī finanšu jomas ekspertus,” saka L.Kalnāja. 

View the embedded image gallery online at:
https://lskapvieniba.lv/lv/pasakumi?start=130#sigProId66581a474b

 

 

 

Biedrība “Latvijas Senioru Kopienu Apvienība” ar Rīgas domes Labklājības departamenta atbalstu 8.decembrī saviem biedriem organizēja braucienu uz Liepājas koncertzāli “Lielais dzintars”, kā arī Liepājas Diakonijas centrā tikās ar senioriem un sociālā pakalpojuma sniedzējiem, lai pārrunātu Latvijas senioru organizāciju tālākās sadarbības iespējas. 

 Braucienā piedalījās seniori no divām “Latvijas Senioru Kopienu Apvienībā” pārstāvētajām nevalstiskajām organizācijām – biedrības “Svētās Ģimenes māja” un “Rīgas aktīvo senioru alianses”. Senioriem tika organizēta ekskursija Liepājas koncertzēlē “Lielais dzintars”, kā arī bija iespēja gūt muzikālu baudījumu unikālā koncertā “Indija sastop Turciju. Klejotāja lūgšana” “Lielā dzintara” kamerzālē. 

Seniori tikās arī ar biedrības Liepājas diakonijas centrs” pārstāvjiem, kuras laikā liepājnieki dalījās ar savu pieredzi atbalsta pasākumu sniegšanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī pārrunāja senioru brīvā laika pavadīšanas iespējas un citus jautājumus.

“Latvijas Senioru Kopienu Apvienības” valdes locekle Lilita Kalnāja uzver, ka biedrības galvenais uzdevums ir veicināt visas Latvijas senioru kopienu un apvienību tīklošanos un savstarpējo sadarbību. “Mēs esam jau viesojušies pie senioru organizācijām Rēzeknē - Latgalē, bijām Dobelē – Zemgalē, tagad esam Kurzemē – Liepājā, un arī turpmāk plānojam sazināties ar tiem draugiem, ko šajās viesošanās reizēs esam guvuši. Taču mēs vēlamies ne vien draudzēties, bet arī apzināt viņu problēmas visos Latvijas reģionos, lai tālāk nestu par tām informāciju valdībā un Saeimā, tādējādi palīdzot visiem Latvijas senioriem,” saka Lilita Kalnāja.

Savukārt “Latvijas Senioru Kopienu Apvienības” valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne norāda, ka senioriem iesaistīšanās dažādos interešu klubiņos, izzinošās ekskursijās, pašdarbības kolektīvos un citās aktivitātēs ir būtiskas arī tādēļ, ka ne vien sniedz saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas,  bet ļauj arī uzturēt možu garu un ilgāk saglabāt veselību. “Ir ļoti būtiski, lai seniori varētu tikties un līdzdarboties dažādās nevalstiskās organizācijās, kā arī  ar pašvaldību, dažādu uzņēmumu, Eiropas sociālā fonda un citu organizāciju finansiālo atbalstu  spētu palīdzēt tiem senioriem, kuri paši par sevi pietiekamā mērā parūpēties vairs nespēj,” saka Astrīda Babāne. 

Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece Karīna Krieviņa pastāstīja, ka “Liepājas Diakonijas centrā” jau kopš 2009. gada darbojas Dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un informēja arī par citiem Diakonijas centra projektiem šo cilvēku un senioru atbalstam. 

Jo īpaši interesanta šī saruna bija biedrības “Svētās Ģimenes māja” pārstāvjiem. Šajā biedrībā darbojas Dienas centrs, ģimeņu atbalsta programmas un tiek sniegts plašs sociālo pakalpojumu klāsts visdažādākajām iedzīvotāju grupām, kurām nepieciešams atbalsts un sociālā palīdzība.  

Biedrība “Latvijas Senioru Kopienu Apvienība” pateicas SIA “Express Credit” par finansiālo atbalstu brauciena organizēšanai. 

 

View the embedded image gallery online at:
https://lskapvieniba.lv/lv/pasakumi?start=130#sigProIdaffd1bdd8b

 

 

Biedrība “LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” Starptautiskajā Senioru dienā, 1. oktobrī, saviem biedriem organizēja braucienu uz Dobeli, Pētera Upīša dārzu, kā arī tikās ar Dobeles pilsētas pensionāru biedrību, lai kopīgi pārrunātu  senioru aktivitāšu iespējas un problēmas.

“LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBAS” valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne uzsver, ka senioriem saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas kā, piemēram,  iesaistīšanās dažādos interešu klubiņos, fiziskās aktivitātēs, pašdarbības kolektīvos, izzinošās ekskursijās ir ļoti būtiskas, jo ļauj uzturēt možu garu un arī ilgāk saglabāt veselību. Tādēļ pašvaldību un dažādu uzņēmumu senioru organizācijām sniegtais atbalsts pensijas vecuma cilvēku aktivitāšu atbalstīšanai vērtējams ļoti augstu. Senioru biedrību tikšanās laikā to atzina arī Dobeles pensionāru biedrības vadītāja Valentīna Embovica, kura informēja par Dobeles senioru aktivitātēm.

“Problēmas senioriem kā pilsētu, tā reģionālajā līmenī ir līdzīgas, un risinājums tām būtu jāmeklē valstiskā līmenī. Seniori uzskata, ka jau tā niecīgo pensiju aplikšana ar iedzīvotāju ienākumu nodokli ir netaisnīga. Vēl lielāka netaisnība ir neapliekamā minimuma nepiemērošana strādājošo pensionāru darba samaksai. Rodas iespaids, ka atvelkot nodokli jau no pirmā centa, ko pensionārs nopelna, valsts viņu šādā veidā soda par to, ka cilvēks  turpina savas darba gaitas,” saka A.Babāne.

Tomēr tā kā 1.oktobris bija svētku diena, seniori par problēmām runāja mazāk, bet vairāk laika veltīja Pētera Upīša dārza un muzeja aplūkošanai. “LATVIJAS SENIORU APVIENĪBA” izsaka pateicību Pētera Upīša muzeja vadītājai Inesei Šintai, dārzniecei Valentīnai Polei, tūrisma organizatorei Adelei Bērziņai par senioru silto uzņemšanu un sarūpēto cienastu, degustāciju, pilsētas gidei Ritai Asmusai kā arī “Banknote.lv.”, pateicoties kuras finansiālajam atbalstam, 1.oktobris senioriem tiešām bija svētku diena.   

Informācijai mob. tel.29475168

Astrīda Babāne, LSKA valdes priekšsēdētāja

 

View the embedded image gallery online at:
https://lskapvieniba.lv/lv/pasakumi?start=130#sigProIdfd8c6db691

Svētdiena, 15 Decembris 2019 12:12

Rīgas seniori Rēzeknē

Preses ziņa

 

Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” īstenoja Rīgas domes Labklājības departamenta budžeta programmas „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” ietvaros atbalstīto  senioriem veltīto pasākumu, kas notika 2018. gada 24. novembrī.

Šī projekta ietvaros Rīgas seniori devās pieredzes apmaiņā pie reģionu senioriem. Rēzeknē notika tikšanās ar Latgales plānošanas reģiona senioriem. 

Brauciena dalībnieki bija no mūsu dibinātājorganizācijām, biedrībām „Par taisnīgumu un atklātību”, „Svētās ''Ģimenes māja''”, „Mazirbes draugu kopa” ,  „Savstarpējās palīdzības sabiedrība”,  „Rīgas aktīvo senioru alianse”, kurai arī tika uzticēts piesaistīt brauciena dalībniekus no Rīgas.

Tika piedāvāta iespēja interesentiem un aktīvistiem piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā un ekskursijā Rēzeknē.

Rēzeknē tikāmies ar Viļakas senioru  biedrības pārstāvjiem, kas izteikuši vēlēšanos iestāties mūsu biedrībā, Rēzeknes senioru, skolotāju kluba dalībniecēm, Rēzeknes Poļu biedrības dāmām un Rēzeknes Krievu biedrības pārstāvi, kas aktīvi darbojas pilsētas Pensionāru centrā.

Projekta pasākumi:

       1.Apmeklējām Latgales vēstniecību GORS, kur mūs visā plašajā mājā pavadīja vēstniecības gide. Varējām  uzzināt par ēkas projektēšanu un būvniecību, mūsdienu aktivitātēm, daudzajiem pasākumiem un telpu izmantošanu.

       2.Latgales vēstniecībā GORS skatījām izstādi “Valsts pirmā flīģeļa stāsts”. Izstāde vēsta par flīģeļa neparasto ceļojumu, kas aizsākās 19. gadsimta 50. gados Pēterburgā, kur instruments nonāca Baumaņu Kārļa īpašumā. Nozīmīga nodaļa “Valsts pirmā flīģeļa stāstā” ir dziesmas “Dievs, svētī Latviju!” tapšanai un pārtapšanai par himnu. Varējām iepazīties ar Baumaņu Kārļa dzīvesstāstu un izstādes informāciju.

       3.Latgales vēstniecībā priecājāmies par tekstilmākslinieces, audējas, rokdarbnieces un skolotājas Anneles Slišānes projektu “#100dečiLatvijai”, dečs. Projekts ir Anneles ideja un īstenošana – unikāla, personīga dāvana Latvijai simtgadē. 100 nedēļās 100 dažādos materiālos tapuši 100 deči un to stāsti latgaliešu un latviešu rakstu valodās. Simtgadīgās stellēs Latgalē un Rīgā veikti eksperimenti ar dažādiem materiāliem, dodoties jaunos tekstila meklējumos, izrādot cieņu dabai un kultūrvēsturiskajam mantojumam.

  1. Notika tikšanās ar Latgales plānošanas reģiona senioru pārstāvjiem, kuras laikā mūsu biedrības valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne pastāstīja par Latvijas senioru kopienu apvienības dibināšanas vēsturi un mērķiem. Kā jauns ieguvums visas Latvijas senioriem tika prezentēts projekts par Senioru mājas izveidi Rīgā, kur būs pieejami atbalsta pakalpojumi, informācija un palīdzība arī senioriem, kas iebrauks Rīgā no reģioniem. Par plānoto nākotnē klātesošos informēja mūsu biedrības valdes locekle, biedrības „RASA” vadītāja Terēzija Mackare. Tika izdalīti prezentācijas materiāli par Rīgas senioru pasākumiem un jauno projektu.

Par savu pieredzi senioru aktivitātēs stāstīja Rēzeknes senioru kluba vadītāja Alda Silauniece, Rēzeknes poļu aktīviste Irēna Cipruse. Biedrības „Mazirbes draugu kopa” pārstāve prezentēja sava novada senās lībiešu teicējas Paulīnes Kļaviņas šogad biedrības izdoto piemiņas disku, kur klausāmas arī dziesmas lībiešu valodā. Poļu kora dāmām tika dots novēlējums apgūt šis dziesmas. Par Rēzeknes Pensionāru centra daudzajām aktivitātēm stāstīja Tatjana Levita. Ar dedzīgu uzrunu un pensionāru problēmām Viļākā mūs iepazīstināja Georgs Logins.

Visi vienojāmies – kopā varam būt stiprāki un mums jāsadarbojas.

Astrīda Babāne visus iepazīstināja ar iespēju iestāties mūsu apvienībā un kopā risināt problēmas, sadarboties un nākotnē biežāk tikties, apmainīties ar informāciju.

Visi kopā pusdienojām. Pateicāmies visiem Rēzeknē sastaptajiem draugiem.

       5.Autobusa ekskursijā Rēzeknē mūs pavadīja Rēzeknes senioru kluba vadītāja, pilsētas gide un savas Rēzeknes skaistāko vietu zinātāja Alda Silauniece. Redzējām ļoti daudz un klausījāmies skaisto stāstījumu. Skatījām Latgales Māru, jauno pieminekli par godu Latgales kongresam, visu seno un jauno pilsētā.

  1. Apmeklējām Latgales kultūrvēstures muzejā ikgadējo Latgales labāko mākslas darbu izstādi. Visi kopā fotografējāmies pie Antona Kūkoja pieminekļa, viņš bijis gan dzejnieks, gleznotājs, izglītības darbinieks, aktieris, scenogrāfs, gan arī pašaizliedzīgs Latgales patriots. Tagad viņam pie muzeja izveidots skaists bronzas piemineklis.

Sirsnīgi atvadījāmies no mūsu Rēzeknē iegūtajiem jaunajiem draugiem.

  1. Projekta vadība – tika slēgts darba līgums ar biedrības valdes locekli Lilitu Kalnāju, kas vadīja visas aktivitātes, sagatavoja pārskatus un preses relīzi.

Visas projektā pieteiktās aktivitātes tika izpildītas.

Tika iesaistīta senioru mērķa grupa no Rīgas 28 personas, no Latgales – 19, kopā projekta dalībnieki 47.

Pēc pasākumu izvērtējām projekta aktivitātes un aptaujājām dalībniekus.

Secinājām:

  1. Pasākums noritēja sekmīgi. Dalībnieki izteica pateicību un bija priecīgi par pavadīto dienu.
  2. Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” dalījās ar Rīgas senioru pieredzi un aicināja iestāties Latgales organizācijas mūsu apvienībā.
  3. Tika prezentēts “Senioru nama” projekts.
  4. Saņemta informācija par Latgales senioru aktivitātēm.
  5. Pieredzes apmaiņa un ekskursijas pa reģioniem turpināmas.

Pasākuma dalībnieki tika informēti un viņi piekrita fotografēšanai.

Pievienoti pielikumā  foto 24. novembra pasākumā.

View the embedded image gallery online at:
https://lskapvieniba.lv/lv/pasakumi?start=130#sigProId5172b468b7

 

 

Service by Chukmasoff