LSKA uzsāk projekta “Aktīvs seniors Latvijā” īstenošanu

Nevalstiskā organizācija biedrība “Latvijas senioru kopienu apvienība” uzsākusi īstenot projektu  “Aktīvs seniors Latvijā”, ar kuru paredzēts izveidot senioru kopienu tīklu visā valstī, sagatavot ilgtspējīgu senioru interešu aizstāvības programmu, kā arī citas aktivitātes. 

 

LSKA valdes priekšsēdētāja Adtrīda Babāne informē, ka projekts paredz vēl vairāk paplašināt sadarbību dažādās senioru kopienās, kā arī ilgtspējīgas attīstības interešu aizstāvības programmas izveidošanu.

Projekta mērķa grupa ir Latvijas seniori, kuri vēlas uzlabot savus dzīves apstākļus, un visai šai grupai ir nepieciešama kā interešu aizstāvība, tā arī sadarbības iespēja. Plānots, ka projekta aktivitātēs piedalīsies dažāda vecuma un dzimuma seniori visā Latvijā.  

Starp projekta aktivitātēm, līdztekus jau minētajām, jāatzīmē arī dažādi izglītošanās semināri, ikgadējas Senioru dienas tradīcijas iedibināšana  LR Saeimā, kuras laikā seniori tiekas ar deputātiem,  Latvijas senioru kopienu tīkla izveidošana. 

“Ir ļoti būtiski veidot savstarpēju uzticēšanos un sadarbību starp dažādām iedzīvotāju grupām, kas veicinās arī pilsoniskās sabiedrības attīstību. Ir nepieciešams, lai seniori, kuri visu mūžu godprātīgi strādājuši savas valsts labā, redz, ka arī viņu viedoklis tiek uzklausīts, lemjot par visai sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem,” saka LSKA valdes priekšsēdētāka Astrīda Babāne. Pēc viņas teiktā netaisnīgo situāciju, ka, nonākot pensijas vecumā, liela daļa cilvēku automātiski nonāk vismazāk aizsargātā un nabadzības riskam pakļautajā sabiedrības daļā, iespējams mainīt izveidojot stipru senioru NVO tīklu. “Šādai spēcīgai, kopīgai apvienībai būs pietiekama kapacitāte senioru interešu pārstāvniecībai gan likumdevēja varā, gan izpildvarā. Aktīvo senioru NVO tīkls ir tas instruments, ar kura palīdzību reāli iespējams uzlabot senioru dzīves kvalitāti,” uzsver A.Babāne.

Savukārt juridisko zinātņu maģistre Barba Girgensone stāsta, ka projekta ietvaros visos Latvijas reģionos seniori tiks aicināti izteikt savu viedokli par dažādiem viņiem aktuāliem jautājumiem un problēmām. “Iegūtā informācija tiks apkopota pa dažādām senioru vecuma grupām, nodarbinātības veidiem, tā rūpīgi izanalizēta, identificētas attiecīgajai senioru grupai kopīgas problēmas un meklēti risinājumi. Pēc tam jau varēsim sagatavot pieteikumus likumdevējiem,” teic B. Girgensone. Ar visām projekta aktivitātēm iespējams iepazīties LSKA mājas lapā www.lskapvienība.lv .

Projekts tiek īstenots no 2020.gada 1.maija līdz 31.oktobrim.

 

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekta īstenošanas līgums Nr. 2020.LV/NVOF/MIC/003/13

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Lasīts 1364 reizes

Service by Chukmasoff