Autors LSKA

Autors LSKA

 

 

Biedrība “Latvijas Senioru Kopienu Apvienība” ar Rīgas domes Labklājības departamenta atbalstu 8.decembrī saviem biedriem organizēja braucienu uz Liepājas koncertzāli “Lielais dzintars”, kā arī Liepājas Diakonijas centrā tikās ar senioriem un sociālā pakalpojuma sniedzējiem, lai pārrunātu Latvijas senioru organizāciju tālākās sadarbības iespējas. 

 Braucienā piedalījās seniori no divām “Latvijas Senioru Kopienu Apvienībā” pārstāvētajām nevalstiskajām organizācijām – biedrības “Svētās Ģimenes māja” un “Rīgas aktīvo senioru alianses”. Senioriem tika organizēta ekskursija Liepājas koncertzēlē “Lielais dzintars”, kā arī bija iespēja gūt muzikālu baudījumu unikālā koncertā “Indija sastop Turciju. Klejotāja lūgšana” “Lielā dzintara” kamerzālē. 

Seniori tikās arī ar biedrības Liepājas diakonijas centrs” pārstāvjiem, kuras laikā liepājnieki dalījās ar savu pieredzi atbalsta pasākumu sniegšanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī pārrunāja senioru brīvā laika pavadīšanas iespējas un citus jautājumus.

“Latvijas Senioru Kopienu Apvienības” valdes locekle Lilita Kalnāja uzver, ka biedrības galvenais uzdevums ir veicināt visas Latvijas senioru kopienu un apvienību tīklošanos un savstarpējo sadarbību. “Mēs esam jau viesojušies pie senioru organizācijām Rēzeknē - Latgalē, bijām Dobelē – Zemgalē, tagad esam Kurzemē – Liepājā, un arī turpmāk plānojam sazināties ar tiem draugiem, ko šajās viesošanās reizēs esam guvuši. Taču mēs vēlamies ne vien draudzēties, bet arī apzināt viņu problēmas visos Latvijas reģionos, lai tālāk nestu par tām informāciju valdībā un Saeimā, tādējādi palīdzot visiem Latvijas senioriem,” saka Lilita Kalnāja.

Savukārt “Latvijas Senioru Kopienu Apvienības” valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne norāda, ka senioriem iesaistīšanās dažādos interešu klubiņos, izzinošās ekskursijās, pašdarbības kolektīvos un citās aktivitātēs ir būtiskas arī tādēļ, ka ne vien sniedz saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas,  bet ļauj arī uzturēt možu garu un ilgāk saglabāt veselību. “Ir ļoti būtiski, lai seniori varētu tikties un līdzdarboties dažādās nevalstiskās organizācijās, kā arī  ar pašvaldību, dažādu uzņēmumu, Eiropas sociālā fonda un citu organizāciju finansiālo atbalstu  spētu palīdzēt tiem senioriem, kuri paši par sevi pietiekamā mērā parūpēties vairs nespēj,” saka Astrīda Babāne. 

Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece Karīna Krieviņa pastāstīja, ka “Liepājas Diakonijas centrā” jau kopš 2009. gada darbojas Dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un informēja arī par citiem Diakonijas centra projektiem šo cilvēku un senioru atbalstam. 

Jo īpaši interesanta šī saruna bija biedrības “Svētās Ģimenes māja” pārstāvjiem. Šajā biedrībā darbojas Dienas centrs, ģimeņu atbalsta programmas un tiek sniegts plašs sociālo pakalpojumu klāsts visdažādākajām iedzīvotāju grupām, kurām nepieciešams atbalsts un sociālā palīdzība.  

Biedrība “Latvijas Senioru Kopienu Apvienība” pateicas SIA “Express Credit” par finansiālo atbalstu brauciena organizēšanai. 

 

View the embedded image gallery online at:
https://lskapvieniba.lv/lv/pasakumi?start=100#sigProIdaffd1bdd8b

 

 

Biedrība “LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” Starptautiskajā Senioru dienā, 1. oktobrī, saviem biedriem organizēja braucienu uz Dobeli, Pētera Upīša dārzu, kā arī tikās ar Dobeles pilsētas pensionāru biedrību, lai kopīgi pārrunātu  senioru aktivitāšu iespējas un problēmas.

“LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBAS” valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne uzsver, ka senioriem saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas kā, piemēram,  iesaistīšanās dažādos interešu klubiņos, fiziskās aktivitātēs, pašdarbības kolektīvos, izzinošās ekskursijās ir ļoti būtiskas, jo ļauj uzturēt možu garu un arī ilgāk saglabāt veselību. Tādēļ pašvaldību un dažādu uzņēmumu senioru organizācijām sniegtais atbalsts pensijas vecuma cilvēku aktivitāšu atbalstīšanai vērtējams ļoti augstu. Senioru biedrību tikšanās laikā to atzina arī Dobeles pensionāru biedrības vadītāja Valentīna Embovica, kura informēja par Dobeles senioru aktivitātēm.

“Problēmas senioriem kā pilsētu, tā reģionālajā līmenī ir līdzīgas, un risinājums tām būtu jāmeklē valstiskā līmenī. Seniori uzskata, ka jau tā niecīgo pensiju aplikšana ar iedzīvotāju ienākumu nodokli ir netaisnīga. Vēl lielāka netaisnība ir neapliekamā minimuma nepiemērošana strādājošo pensionāru darba samaksai. Rodas iespaids, ka atvelkot nodokli jau no pirmā centa, ko pensionārs nopelna, valsts viņu šādā veidā soda par to, ka cilvēks  turpina savas darba gaitas,” saka A.Babāne.

Tomēr tā kā 1.oktobris bija svētku diena, seniori par problēmām runāja mazāk, bet vairāk laika veltīja Pētera Upīša dārza un muzeja aplūkošanai. “LATVIJAS SENIORU APVIENĪBA” izsaka pateicību Pētera Upīša muzeja vadītājai Inesei Šintai, dārzniecei Valentīnai Polei, tūrisma organizatorei Adelei Bērziņai par senioru silto uzņemšanu un sarūpēto cienastu, degustāciju, pilsētas gidei Ritai Asmusai kā arī “Banknote.lv.”, pateicoties kuras finansiālajam atbalstam, 1.oktobris senioriem tiešām bija svētku diena.   

Informācijai mob. tel.29475168

Astrīda Babāne, LSKA valdes priekšsēdētāja

 

View the embedded image gallery online at:
https://lskapvieniba.lv/lv/pasakumi?start=100#sigProIdfd8c6db691

Svētdiena, 15 Decembris 2019 12:12

Rīgas seniori Rēzeknē

Preses ziņa

 

Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” īstenoja Rīgas domes Labklājības departamenta budžeta programmas „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” ietvaros atbalstīto  senioriem veltīto pasākumu, kas notika 2018. gada 24. novembrī.

Šī projekta ietvaros Rīgas seniori devās pieredzes apmaiņā pie reģionu senioriem. Rēzeknē notika tikšanās ar Latgales plānošanas reģiona senioriem. 

Brauciena dalībnieki bija no mūsu dibinātājorganizācijām, biedrībām „Par taisnīgumu un atklātību”, „Svētās ''Ģimenes māja''”, „Mazirbes draugu kopa” ,  „Savstarpējās palīdzības sabiedrība”,  „Rīgas aktīvo senioru alianse”, kurai arī tika uzticēts piesaistīt brauciena dalībniekus no Rīgas.

Tika piedāvāta iespēja interesentiem un aktīvistiem piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā un ekskursijā Rēzeknē.

Rēzeknē tikāmies ar Viļakas senioru  biedrības pārstāvjiem, kas izteikuši vēlēšanos iestāties mūsu biedrībā, Rēzeknes senioru, skolotāju kluba dalībniecēm, Rēzeknes Poļu biedrības dāmām un Rēzeknes Krievu biedrības pārstāvi, kas aktīvi darbojas pilsētas Pensionāru centrā.

Projekta pasākumi:

       1.Apmeklējām Latgales vēstniecību GORS, kur mūs visā plašajā mājā pavadīja vēstniecības gide. Varējām  uzzināt par ēkas projektēšanu un būvniecību, mūsdienu aktivitātēm, daudzajiem pasākumiem un telpu izmantošanu.

       2.Latgales vēstniecībā GORS skatījām izstādi “Valsts pirmā flīģeļa stāsts”. Izstāde vēsta par flīģeļa neparasto ceļojumu, kas aizsākās 19. gadsimta 50. gados Pēterburgā, kur instruments nonāca Baumaņu Kārļa īpašumā. Nozīmīga nodaļa “Valsts pirmā flīģeļa stāstā” ir dziesmas “Dievs, svētī Latviju!” tapšanai un pārtapšanai par himnu. Varējām iepazīties ar Baumaņu Kārļa dzīvesstāstu un izstādes informāciju.

       3.Latgales vēstniecībā priecājāmies par tekstilmākslinieces, audējas, rokdarbnieces un skolotājas Anneles Slišānes projektu “#100dečiLatvijai”, dečs. Projekts ir Anneles ideja un īstenošana – unikāla, personīga dāvana Latvijai simtgadē. 100 nedēļās 100 dažādos materiālos tapuši 100 deči un to stāsti latgaliešu un latviešu rakstu valodās. Simtgadīgās stellēs Latgalē un Rīgā veikti eksperimenti ar dažādiem materiāliem, dodoties jaunos tekstila meklējumos, izrādot cieņu dabai un kultūrvēsturiskajam mantojumam.

  1. Notika tikšanās ar Latgales plānošanas reģiona senioru pārstāvjiem, kuras laikā mūsu biedrības valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne pastāstīja par Latvijas senioru kopienu apvienības dibināšanas vēsturi un mērķiem. Kā jauns ieguvums visas Latvijas senioriem tika prezentēts projekts par Senioru mājas izveidi Rīgā, kur būs pieejami atbalsta pakalpojumi, informācija un palīdzība arī senioriem, kas iebrauks Rīgā no reģioniem. Par plānoto nākotnē klātesošos informēja mūsu biedrības valdes locekle, biedrības „RASA” vadītāja Terēzija Mackare. Tika izdalīti prezentācijas materiāli par Rīgas senioru pasākumiem un jauno projektu.

Par savu pieredzi senioru aktivitātēs stāstīja Rēzeknes senioru kluba vadītāja Alda Silauniece, Rēzeknes poļu aktīviste Irēna Cipruse. Biedrības „Mazirbes draugu kopa” pārstāve prezentēja sava novada senās lībiešu teicējas Paulīnes Kļaviņas šogad biedrības izdoto piemiņas disku, kur klausāmas arī dziesmas lībiešu valodā. Poļu kora dāmām tika dots novēlējums apgūt šis dziesmas. Par Rēzeknes Pensionāru centra daudzajām aktivitātēm stāstīja Tatjana Levita. Ar dedzīgu uzrunu un pensionāru problēmām Viļākā mūs iepazīstināja Georgs Logins.

Visi vienojāmies – kopā varam būt stiprāki un mums jāsadarbojas.

Astrīda Babāne visus iepazīstināja ar iespēju iestāties mūsu apvienībā un kopā risināt problēmas, sadarboties un nākotnē biežāk tikties, apmainīties ar informāciju.

Visi kopā pusdienojām. Pateicāmies visiem Rēzeknē sastaptajiem draugiem.

       5.Autobusa ekskursijā Rēzeknē mūs pavadīja Rēzeknes senioru kluba vadītāja, pilsētas gide un savas Rēzeknes skaistāko vietu zinātāja Alda Silauniece. Redzējām ļoti daudz un klausījāmies skaisto stāstījumu. Skatījām Latgales Māru, jauno pieminekli par godu Latgales kongresam, visu seno un jauno pilsētā.

  1. Apmeklējām Latgales kultūrvēstures muzejā ikgadējo Latgales labāko mākslas darbu izstādi. Visi kopā fotografējāmies pie Antona Kūkoja pieminekļa, viņš bijis gan dzejnieks, gleznotājs, izglītības darbinieks, aktieris, scenogrāfs, gan arī pašaizliedzīgs Latgales patriots. Tagad viņam pie muzeja izveidots skaists bronzas piemineklis.

Sirsnīgi atvadījāmies no mūsu Rēzeknē iegūtajiem jaunajiem draugiem.

  1. Projekta vadība – tika slēgts darba līgums ar biedrības valdes locekli Lilitu Kalnāju, kas vadīja visas aktivitātes, sagatavoja pārskatus un preses relīzi.

Visas projektā pieteiktās aktivitātes tika izpildītas.

Tika iesaistīta senioru mērķa grupa no Rīgas 28 personas, no Latgales – 19, kopā projekta dalībnieki 47.

Pēc pasākumu izvērtējām projekta aktivitātes un aptaujājām dalībniekus.

Secinājām:

  1. Pasākums noritēja sekmīgi. Dalībnieki izteica pateicību un bija priecīgi par pavadīto dienu.
  2. Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” dalījās ar Rīgas senioru pieredzi un aicināja iestāties Latgales organizācijas mūsu apvienībā.
  3. Tika prezentēts “Senioru nama” projekts.
  4. Saņemta informācija par Latgales senioru aktivitātēm.
  5. Pieredzes apmaiņa un ekskursijas pa reģioniem turpināmas.

Pasākuma dalībnieki tika informēti un viņi piekrita fotografēšanai.

Pievienoti pielikumā  foto 24. novembra pasākumā.

View the embedded image gallery online at:
https://lskapvieniba.lv/lv/pasakumi?start=100#sigProId5172b468b7

 

 

Service by Chukmasoff