Dāvina “Dundagas veselības centram”

“Latvijas Senioru kopienu apvienība” dāvina “Dundagas veselības centram” medicīnas inventāru sociālās aprūpes pacientiem

 

Biedrība “Latvijas Senioru kopienu apvienība” (LSKA) 5. martā viesojās SIA “Dundagas veselības centrs”, kur pasniedza ar SIA “DelfinGroup”/“Banknote”  atbalstu sarūpētos medicīnas kopšanas līdzekļus un inventāru ilgstošās sociālās aprūpes pacientiem. LSKA “Dundagas veselības centram” dāvināja personām ar kustību traucējumiem paredzētu pārvietošanās galdus un tualetes krēslu, kā arī gulošiem slimniekiem piemērotus speciālus medicīniskās kopšanas līdzekļus vairāk kā 700 eiro vērtībā.

“Palīdzība senioriem, kuri paši par sevi pietiekamā mērā parūpēties vairs nespēj, ir viens no būtiskākajiem LSKA uzdevumiem, un mēs esam ļoti gandarīti, ka, pateicoties SIA “DelfinGroup”/“Banknote”  finansiālajam atbalstam, spējam palīdzēt cilvēkiem, kuri mūža nogali aizvada sociālās aprūpes centrā,” saka LSKA valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne.

Savukārt SIA “Dundagas veselības centrs” valdes priekšsēdētāja Agita Vagenmeistere uzsver, ka centram šī palīdzība ir ļoti nozīmīga. “Patreiz mēs ilgstošo sociālo aprūpi sniedzam 19 cilvēkiem, un vairāk kā puse no viņiem ir  kopjami, tādēļ LSKA dāvinājums mums tiešām ir ļoti liels atbalsts,” saka A. Vagenmeistere. 

SIA “DelfinGroup” /“Banknote”    mārketinga direktors Miks Miķelsons norāda, ka uzņēmums sadarbībā ar LSKA šādas labdarības akcijas plāno  veikt regulāri. “Viens no mūsu darbības virzieniem ir rūpes par senioriem, tādēļ sadarbībā ar LSKA identificēsim, kāds atbalsts konkrētam sociālās aprūpes centram vai pansionātam ir nepieciešams, un  palīdzēsim attiecīga aprīkojuma vai medicīniskā inventāra iegādē, vai arī, piemēram, remonta veikšanā. Tāpat mūsu speciālisti turpinās piedalīties LSKA rīkotajos finanšu pratības semināros senioriem, jo tieši vecāka gadagājuma cilvēkus ir būtiski brīdināt par to, kādi riski šajā jomā pastāv modernajā digitālajā vidē, kā arī informēt par visiem ar aizņēmumu ņemšanu saistītajiem riskiem.”

Finanšu pratības seminārs 5.martā notika arī Dundagā, un tajā piedalījās biedrības “Dundangas Sendienas” biedri. LSKA valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne sanākušos informēja par “Latvijas Senioru kopienu apvienības” darbību, savukārt biedrības valdes locekle Lilita Kalnāja semināra dalībniekiem stāstīja, kādas izmaiņas no 2020. gada 1.janvāra stājušās spēkā pensiju jomā, kā arī par uz pensionāriem attiecināmajām nodokļu izmaiņām.

“LSKA galvenais uzdevums ir veicināt visas Latvijas senioru kopienu un apvienību tīklošanos un savstarpējo sadarbību, un tajā ietilpst arī informācijas apmaiņa par visiem pensijas vecuma cilvēkiem svarīgiem jautājumiem, tajā skaitā arī finanšu pratība. Tā kā lielākai daļai Latvijas senioru finanšu jautājums ir ļoti būtisks, LSKA arī turpmāk vismaz reizi ceturksnī dažādos Latvijas reģionos turpinās šādu semināru organizēšanu un aicinās tajos piedalīties arī finanšu jomas ekspertus,” saka L.Kalnāja. 

 

Lasīts 1327 reizes

Service by Chukmasoff