Rīgas seniori Rēzeknē

Preses ziņa

 

Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” īstenoja Rīgas domes Labklājības departamenta budžeta programmas „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” ietvaros atbalstīto  senioriem veltīto pasākumu, kas notika 2018. gada 24. novembrī.

Šī projekta ietvaros Rīgas seniori devās pieredzes apmaiņā pie reģionu senioriem. Rēzeknē notika tikšanās ar Latgales plānošanas reģiona senioriem. 

Brauciena dalībnieki bija no mūsu dibinātājorganizācijām, biedrībām „Par taisnīgumu un atklātību”, „Svētās ''Ģimenes māja''”, „Mazirbes draugu kopa” ,  „Savstarpējās palīdzības sabiedrība”,  „Rīgas aktīvo senioru alianse”, kurai arī tika uzticēts piesaistīt brauciena dalībniekus no Rīgas.

Tika piedāvāta iespēja interesentiem un aktīvistiem piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā un ekskursijā Rēzeknē.

Rēzeknē tikāmies ar Viļakas senioru  biedrības pārstāvjiem, kas izteikuši vēlēšanos iestāties mūsu biedrībā, Rēzeknes senioru, skolotāju kluba dalībniecēm, Rēzeknes Poļu biedrības dāmām un Rēzeknes Krievu biedrības pārstāvi, kas aktīvi darbojas pilsētas Pensionāru centrā.

Projekta pasākumi:

       1.Apmeklējām Latgales vēstniecību GORS, kur mūs visā plašajā mājā pavadīja vēstniecības gide. Varējām  uzzināt par ēkas projektēšanu un būvniecību, mūsdienu aktivitātēm, daudzajiem pasākumiem un telpu izmantošanu.

       2.Latgales vēstniecībā GORS skatījām izstādi “Valsts pirmā flīģeļa stāsts”. Izstāde vēsta par flīģeļa neparasto ceļojumu, kas aizsākās 19. gadsimta 50. gados Pēterburgā, kur instruments nonāca Baumaņu Kārļa īpašumā. Nozīmīga nodaļa “Valsts pirmā flīģeļa stāstā” ir dziesmas “Dievs, svētī Latviju!” tapšanai un pārtapšanai par himnu. Varējām iepazīties ar Baumaņu Kārļa dzīvesstāstu un izstādes informāciju.

       3.Latgales vēstniecībā priecājāmies par tekstilmākslinieces, audējas, rokdarbnieces un skolotājas Anneles Slišānes projektu “#100dečiLatvijai”, dečs. Projekts ir Anneles ideja un īstenošana – unikāla, personīga dāvana Latvijai simtgadē. 100 nedēļās 100 dažādos materiālos tapuši 100 deči un to stāsti latgaliešu un latviešu rakstu valodās. Simtgadīgās stellēs Latgalē un Rīgā veikti eksperimenti ar dažādiem materiāliem, dodoties jaunos tekstila meklējumos, izrādot cieņu dabai un kultūrvēsturiskajam mantojumam.

  1. Notika tikšanās ar Latgales plānošanas reģiona senioru pārstāvjiem, kuras laikā mūsu biedrības valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne pastāstīja par Latvijas senioru kopienu apvienības dibināšanas vēsturi un mērķiem. Kā jauns ieguvums visas Latvijas senioriem tika prezentēts projekts par Senioru mājas izveidi Rīgā, kur būs pieejami atbalsta pakalpojumi, informācija un palīdzība arī senioriem, kas iebrauks Rīgā no reģioniem. Par plānoto nākotnē klātesošos informēja mūsu biedrības valdes locekle, biedrības „RASA” vadītāja Terēzija Mackare. Tika izdalīti prezentācijas materiāli par Rīgas senioru pasākumiem un jauno projektu.

Par savu pieredzi senioru aktivitātēs stāstīja Rēzeknes senioru kluba vadītāja Alda Silauniece, Rēzeknes poļu aktīviste Irēna Cipruse. Biedrības „Mazirbes draugu kopa” pārstāve prezentēja sava novada senās lībiešu teicējas Paulīnes Kļaviņas šogad biedrības izdoto piemiņas disku, kur klausāmas arī dziesmas lībiešu valodā. Poļu kora dāmām tika dots novēlējums apgūt šis dziesmas. Par Rēzeknes Pensionāru centra daudzajām aktivitātēm stāstīja Tatjana Levita. Ar dedzīgu uzrunu un pensionāru problēmām Viļākā mūs iepazīstināja Georgs Logins.

Visi vienojāmies – kopā varam būt stiprāki un mums jāsadarbojas.

Astrīda Babāne visus iepazīstināja ar iespēju iestāties mūsu apvienībā un kopā risināt problēmas, sadarboties un nākotnē biežāk tikties, apmainīties ar informāciju.

Visi kopā pusdienojām. Pateicāmies visiem Rēzeknē sastaptajiem draugiem.

       5.Autobusa ekskursijā Rēzeknē mūs pavadīja Rēzeknes senioru kluba vadītāja, pilsētas gide un savas Rēzeknes skaistāko vietu zinātāja Alda Silauniece. Redzējām ļoti daudz un klausījāmies skaisto stāstījumu. Skatījām Latgales Māru, jauno pieminekli par godu Latgales kongresam, visu seno un jauno pilsētā.

  1. Apmeklējām Latgales kultūrvēstures muzejā ikgadējo Latgales labāko mākslas darbu izstādi. Visi kopā fotografējāmies pie Antona Kūkoja pieminekļa, viņš bijis gan dzejnieks, gleznotājs, izglītības darbinieks, aktieris, scenogrāfs, gan arī pašaizliedzīgs Latgales patriots. Tagad viņam pie muzeja izveidots skaists bronzas piemineklis.

Sirsnīgi atvadījāmies no mūsu Rēzeknē iegūtajiem jaunajiem draugiem.

  1. Projekta vadība – tika slēgts darba līgums ar biedrības valdes locekli Lilitu Kalnāju, kas vadīja visas aktivitātes, sagatavoja pārskatus un preses relīzi.

Visas projektā pieteiktās aktivitātes tika izpildītas.

Tika iesaistīta senioru mērķa grupa no Rīgas 28 personas, no Latgales – 19, kopā projekta dalībnieki 47.

Pēc pasākumu izvērtējām projekta aktivitātes un aptaujājām dalībniekus.

Secinājām:

  1. Pasākums noritēja sekmīgi. Dalībnieki izteica pateicību un bija priecīgi par pavadīto dienu.
  2. Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” dalījās ar Rīgas senioru pieredzi un aicināja iestāties Latgales organizācijas mūsu apvienībā.
  3. Tika prezentēts “Senioru nama” projekts.
  4. Saņemta informācija par Latgales senioru aktivitātēm.
  5. Pieredzes apmaiņa un ekskursijas pa reģioniem turpināmas.

Pasākuma dalībnieki tika informēti un viņi piekrita fotografēšanai.

Pievienoti pielikumā  foto 24. novembra pasākumā.

 

 

Lasīts 1314 reizes

Service by Chukmasoff