LSKA Senioru saeimas pārstāvji piedalījās Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sēdē

27.aprīlī LSKA Senioru saeimas pārstāvji piedalījās Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sēdē, kurā tika skatīts jautājums par inflācijas ietekmi uz maznodrošinātajiem sabiedrības locekļiem, tostarp senioriem.  

 

Laikā, kad strauji pieaug cenas kā precēm, tā energoresursiem, prioritāri jāstiprina valsts atbalsts maznodrošinātajiem un senioriem,” uzsvēra Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride trešdien, 27.aprīlī, pēc komisijas sēdes, kurā deputāti pārsprieda atbalsta iespējas mājsaimniecībām

 

Komisija sēdē tās dalībnieki iepazinās ar Labklājības ministrijas sagatavotajiem priekšlikumiem iedzīvotāju atbalstam energoresursu cenu kompensācijai. Tostarp tika spriests par ātrāku pensiju indeksēšanu, vienreizēju pabalstu mazo pensiju saņēmējiem gada beigās, transporta pabalstu personām ar invaliditāti, minimālā ienākuma līmeņa reformu, palielinātu mājokļa pabalstu un minimālās algas paaugstināšanu.

Deputāti sprieda arī par iespējām atgriezt piemaksas par darba stāžu pensionāriem, kā arī senioru kopienu veidošanu, kurās pensijas vecuma cilvēki varētu dzīvot kopā. Sēdes dalībnieki īpaši uzsvēra arī nepieciešamību stiprināt atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti kopš bērnības, kā arī ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti. Komisija atzinīgi vērtēja sagatavotos priekšlikumus iedzīvotāju atbalstam un rosināja valdību rast iespējas tos īstenot.

 

LSKA ieskatā būtiski ir steidzami risināt jautājumu par valsts līdzfinansējumu pašvaldībām mājokļa pabalstam. Tāpēc lielas cerības tiek liktas uz Labklājības ministrijas iniciatīvu, kas paredz 50 % likmi. Seniori ierosina pārskatīt PVN likmi dzīvojamās platības (dzīvokļu īpašumu) pārvaldīšanas maksai un maksai par komunālajiem pakalpojumiem.

 

LSKA atzinīgi vērtē Labklājības ministrijas iniciatīvu par vienreizējo ikgadējo maksājumu senioram, kas vērš uzmanību uz ekonomiskās nevienlīdzības cēloņiem sabiedrībā attiecībā uz minimālajiem ienākumiem strādājošajiem un pensionāriem. Seniori ierosina uzturēt šo iniciatīvu neatkarīgi no citām valdības prioritātēm, jo tas ir būtisks atbalsts ikvienai senioru mājsaimniecībai inflācijas apstākļos. 

 

Īpašu  senioru atzinību izpelnījās Ekonomikas ministrijas veiktais pētījums par iedzīvotāju grupām, kuras skar inflācija, un kādā preču un pakalpojumu segmentā, un kuras neskar. Šeit būtiski ir skaitļi, kas liecina par to, kāda mājsaimniecību daļa, kas tiek grupēta 5 grupās, ir spiesta dzīvot zem tā ienākumu līmeņa kas konkrētai mājsaimniecībai ir nepieciešami ikdienas vajadzību apmierināšanai. 

Pievienojam LSKA Senioru Saeimas pārskatu par aktivitāti

Projektu ““Senioru Saeima” Latvijā” atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Programma “NVO fonds”

Projekts tiek īstenots no 01.01.2022. līdz 31.10.2022.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/015/13

 

Lasīts 534 reizes

Service by Chukmasoff