Īstenojot Senioru Saeimas aktivitātes piedalījāmies Sirds un asinsvadu slimību darba grupas sēdē

LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA uzskata, ka laba veselība ir ieguvums visām nozarēm un sabiedrībai kopumā. Laba veselība ir izšķiroši būtiska ekonomiskajai un sociālajai attīstībai un īpašs rūpju objekts katra cilvēka kā indivīda, visu ģimeņu un vietējās sabiedrības dzīvē.

Turpinot biedrības 2021.gadā īstenotajā projektā „Latvijas seniors – aktīvs, zinošs un atvērts sadarbībai” uzsākto senioru interešu aizstāvēšanas virzienu attiecībā uz medikamentu kompensācijas problemātiku, un ņemot vērā, ka seniori ir viena no tām sabiedrības grupām, kurai ir būtiska medikamentu 100 % kompensācija, jo medikamentu lietošana dzīves kvalitātes uzturēšanai ir  nepieciešama regulāri, LSKA ir iesaistījusies kompānijas “Meta advisory Business and government relations consultancy” Tērbatas iela 4-15, LV 1050, Riga, Latvia, Sirds un asinsvadu slimību darba grupas organizētajā pētījumā ar mērķi – apkopot veselības sektora viedokļu līderu ieteikumus, ņemt tos vērā, sagatavojot priekšlikumus valdībai un parlamentam par sirds un asinsvadu slimību ārstēšanas uzlabošanu.   

Senioru pasākumos izplatījām Anketu „Sirds un asinsvadu slimību darba grupas” organizētajam pētījumam.

Ar senioru anketēšanas rezultātiem iepazīstinājām biedrība “EAPN-Latvia” (Eiropas Pretnabadzības tīkla Latvijas organizācija) organizētajā Sirds un asinsvadu slimību darba grupas sēdē šā gada 1. aprīlī , kura notika tiešsaistē Zoom platformā.

Darba grupa izstrādās savus ieteikumus un rekomendācijas valdībai un Saeimai par sirds un asinsvadu slimību ārstēšanas uzlabošanu Latvijā. Darba grupas sēdē 1. aprīlī tiks prezentēts veselības aprūpes sektora viedokļu līderu ieteikumu kopsavilkums.

Darba grupas sēdes darba kārtība

Sēdes atklāšana – Andris Burtnieks, Biedrības “EAPN-Latvia” valdes loceklis

Sirds un asinsvadu slimību dinamika – Dzintars Mozgis, SPKC direktora vietnieks sabiedrības veselības un profilakses jautājumos

Kardiologa viedoklis – Vilnis Dzērve, kardiologs, Latvijas Kardiologu biedrības valdes sekretārs

Pacientu skatījums – Inese Mauriņa, pacientu biedrības “ParSirdi.lv” vadītāja

Senioru viedokļu apkopojuma prezentācija – Lilita Kalnāja, projekta “Senioru Saeima” pārstāve

Veselības aprūpes sektora viedokļu līderu apkopojuma prezentācija – Romualds Ražuks, Latvijas Universitātes pētnieks, darba grupas vadītājs.

Pievienojam Aptaujas Sirds un asinsvadu slimību darba grupas” organizētajam pētījumam rezultātu prezentāciju.

 

Projektu ““Senioru Saeima” Latvijā” atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Programma “NVO fonds”

Projekts tiek īstenots no 01.01.2022. līdz 31.10.2022.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/015/13

 

Lasīts 667 reizes

Service by Chukmasoff