Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” organizēja 27.aprīli Svētās Ģimenes mājā semināru, kur varēja apgūt zināšanas par senioru veselību

 

Seminārā iepazīstinājām ar biedrības darbībām, lai aizstāvētu senioru intereses un panāktu likumdevēju un valdības senioru veselības aprūpi uzskatīt par prioritāti.

Šā gada 1. aprīlī notika Sirds un asinsvadu slimību darba grupas kārtējā sēde, kurā apspriedām kritisko situāciju un strauji pieaugušo mirstību no sirds un asinsvadu slimībām, kā arī iespējas palielināt ārstēšanas pieejamību visiem iedzīvotājiem, sevišķu uzmanību pievēršot sociāli mazāk aizsargātām sabiedrības grupām.

 

Darba grupas dalībnieki uzklausīja Slimību profilakses un kontroles centra un Latvijas Kardiologu biedrības pārstāvju ziņojumus, kā arī iepazinās ar pacientu, veselības aprūpes nozares viedokļu līderu un senioru kopienu pārstāvju aptaujās izteiktajiem viedokļiem par ieteikumiem rīcībai sirds un asinsvadu slimību ārstēšanas uzlabošanai.

Darba grupa secināja, ka sirds un asinsvadu slimībām ir jāpievērš tūlītēja, pastiprināta uzmanība, tādēļ ir jāizstrādā īpašs sirds un asinsvadu slimību ārstēšanas uzlabošanas plāns.

Semināra laikā iepazīstinājām ar Pētījuma par sirds un asinsvadu slimību aptaujas rezultātiem.

Skatījām video filmas, kur Gerontoloģijas klīnikas vadītājs prof. Jānis Zaļkalns  stāsta par vecumu, kā to izmantot jaunai dzīves kvalitātei.

Runājām par senioru veselības aprūp pandēmijas laikā un skatījām video filmas par  Seniors un vakcināja, Video aicinājumi, profesoru Anataolija Danilāna un Andreja Ērgļa aicinājumus vakcinēties.

LSKA valdes locekle Liesma Neipreisa uzrunāja seniorus būt gataviem piedalīties pasākumos un saudzēt savu veselību.

 

Runājām par valsts nepieciešamo atbalstu, lai seniori varētu būt veseli.

 

Semināru vadīja LSKA apvienības valdes locekle, projekta vadītāja Lilita Kalnāja. 

Pateicamies Svētās Ģimenes mājas komandai un īpaši Inesei Šveklei par atbalstu, jauko uzņemšanu un līdzdarbību.Pasākumu finansiāli atbalsta Labklājības ministrija,

finansējuma līgums Nr.LM2022/24-1-06/6e

Pasākumus īstenojam līdz 2022.gada 31.decembrim

Projektu ““Senioru Saeima” Latvijā” atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Programma “NVO fonds”

Projekts tiek īstenots no 01.01.2022. līdz 31.10.2022.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/015/13

                                    


Lasīts 517 reizes

Service by Chukmasoff