Senioru sadraudzības pasākumi paplašina zināšanas un ļauj iepazīt vēstures liecības

Senioru sadraudzības pasākumi paplašina zināšanas un ļauj iepazīt vēstures liecības

 

Rīgas nevalstisko organizāciju seniori “Latvijas senioru kopienu apvienības” (LSKA) mūžizglītības projekta “Senioru skola” ietvaros augustā izglītojošā ekskursijā apmeklēja Daugavpili, kā arī seminārā Rīgā tikās ar grāmatas “Belte, tas mālders” autori vēstures doktori Renāti Blumbergu. Dažādu Latvijas novadu vēstures izzināšana un kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšana ir viens no “Senioru skolas” darbības virzieniem.

 

LSKA “Senioru skolas” aktivitātes, tai skaitā arī izglītojošās ekskursijas un senioru sadraudzības pasākumi, tiek organizētas Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projekta “Sadarbībā aizstāvam” ietvaros. LSKA biedri Latvijas otrā lielākajā pilsētā - Daugavpilī viesojās 18.augustā.  Pilsētas iepazīšana sākās ar 2006.gadā uzcelto Daugavpils Jēzus sirds katoļu baznīcu un tikšanos ar prāvestu Andri Ševeli, kurš senioriem pastāstīja par baznīcas tapšanas vēsturi.

Senioriem, kuri Daugavpili apmeklēja pirmo reizi, bija interesanti redzēt Vienības namu, kura celtniecībai impulsu pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu vidū deva Kārlis Ulmanis, tāpat arī Baznīcu kalnu, kur līdzās atrodas četru konfesiju dievnami un, protams, arī slaveno Daugavpils Šmakovkas muzeju.

Daugavpils apmeklējuma laikā LSKA valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne, LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja un “Senioru skolas” vadītāja Liesma Neipreisa tikās arī ar Daugavpils pašvaldības Sociālā dienesta pārstāvēm, kurām tika nodots par AS “Delfin Group” ziedojumu iegādātais inventārs. “Daudz uzzinājām par Centra darbību un to, kādas rūpes ir Daugavpils senioriem. Bija ļoti patīkami, ka šajā pilsētā par senioriem Dienas centrā rūpējas gados jauns personāls, kuriem gados vecāku cilvēku problēmas tiešām rūp,” saka Lilita Kalnāja.

Seniori apmeklēja arī Daugavpils cietoksni, kur gida Vitālija Petkuna vadībā aplūkoja Nikolaja vārtus un seno pulvera pagrabu. Šis pasaulē pēdējais bastionu tipa cietoksnis, kur 1812.gadā Napoleona vairāk nekā trīsdesmit tūkstošu vīru karapulku atvairīja vien apmēram četri tūkstoši karavīru, uz senioriem atstāja neizdzēšanu iespaidu. Kā norādīja viens no ekskursijas dalībniekiem, biedrības “Svētās Ģimenes Māja” pārstāvis Vents Audriņš:  “Šādas ekskursijas paplašina ne vien zināšanas un ļauj savām acīm ieraudzīt vēstures liecības, bet tā ir arī iespēja satikties ar citiem cilvēkiem gados. Vienmēr vajag būt atvērtiem jauniem iespaidiem, un ar jaunu sparu apceļot dzimto zemi.”

Savukārt Lilita Kalnāja uzsver, ka viens no šī SIF atbalstītā projekta mērķiem ir senioru sadraudzība, kas ļauj labāk iepazīt citam citu, izrauties no mājām, ikdienas rūpēm un vientulības. “Cilvēks ir sociāla būtne un vajadzība satikties ar citiem, parunāties, būt kopā, viņam ir ārkārtīgi svarīga. Jo īpaši tas attiecas uz vecāka gadagājuma ļaudīm, kuriem socializācija ir ļoti nepieciešama. Tādēļ arī mūsu īstenotais projekts “Sadarbībā aizstāvam” paredz vēl vairāk paplašināt sadarbību dažādās senioru kopienās un iesaistīt seniorus savas dzīves kvalitātes celšanā.” Viņas teiktajam piekrīt arī Astrīda Babāne, norādot, ka LSKA ietilpstošo senioru organizāciju biedri ir ļoti aktīvi un labprāt piedalās dažādās aktivitātēs. Dejo līnijdejas, dzied, nodarbojas ar rokdarbiem, tiekas interešu klubiņā un vienmēr ar prieku uzzina ko jaunu. “LSKA “Senioru skolas” organizētās izglītojošās ekskursijas vienmēr ir notikums, kurā seniori piedalās ar patiesu prieku. Vairākkārt nācies dzirdēt, ka tajās viņi uzzinājuši par tādām dažādu pilsētu un novadu vēstures niansēm, par kurām visā garajā mūžā nav dzirdēts.  Protams, ļoti vērtīga ir arī dalīšanās pieredzē par visdažādākajiem jautājumiem ar citiem senioriem. Tādēļ šis formāts noteikti tiks turpināts.”

Augustā LSKA biedri arī piedalījās seminārā, kurā vēstures doktore un Lībiešu kultūras centra vadītāja Renāte Blumberga iepazīstināja ar savu grāmatu “Belte, tas mālders” un unikālo lībiešu kultūru. Jo īpaši aizraujoši tas bija senioriem, kuriem iepriekš projekta “Sadarbībā aizstāvam” ietvaros bija iespēja redzēt lībiešu dzejnieka un gleznotāja Jāņa Beltes (1893.-1946.) gleznu izstādi Lībiešu Tautas namā Mazirbē. 

Nodarbības projekta ietvaros turpināsies visa gada garumā, un šajā laika posmā paredzēts organizēt divdesmit mūžizglītības lekcijas, seminārus vai sarunas, kurās plānots stāstīt par vēsturi, digitālajām tehnoloģijām, datu aizsardzību, pensiju indeksāciju un daudziem citiem jautājumiem. PasākumuSadarbībā aizstāvam” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts tiek īstenots no 01.04.2023. līdz 31.10.2024.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/103/49

 

Materiāls Senioru sadraudzības pasākumi paplašina zināšanas un ļauj iepazīt vēstures liecības” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla Senioru sadraudzības pasākumi paplašina zināšanas un ļauj iepazīt vēstures liecības” saturu atbild Biedrība Latvijas senioru kopienu apvienība”.
Projekts tiek īstenots no 2023.gada 1.februāra līdz 2023.gada 15.decembrim.

Projektu finansē LR Labklājības ministrija. Finansējuma līgums Nr. LM2023/24-1-05/10.

 

 

 

Service by Chukmasoff