Biedrības „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” dalīborganizācijas „Kuldīgas Senioru skolas” vadītāja Ruta Orlova kļuvusi par Sievietes līderes gada balvas laureāti. Apsveicam!

 

Kuldīgas novada mājas lapā par nomināciju rakstīts:

„Par līderi nepiedzimst, par tādu kļūst! Lepojamies, ka Kuldīgas novadu spēcina sirdsgudri un iedvesmojoši cilvēki.

Biedrības “Kuldīgas Senioru skola” vadītāja Ruta Orlova ir Sievietes  līderes gada balvas nominantu vidū .

2.jūnijā Rīgas Tehniskās universitātes Vēstures muzejā tika pasniegta Sievietes  līderes gada balva.

Par konkursa laureātēm kopumā kļuvušas 23 profesionāles, zinātnieces un sabiedriskās darbinieces, tostarp Kurzemes reģionā – biedrības “Kuldīgas Senioru skola” vadītāja Ruta Orlova.

Pasākums plkst. 13.00 vienlaicīgi notika platformā “Zoom” un tika raidīts Sieviešu sadarbības tīkla “Facebook” kontā.

Lai sniegtu atzinību un novērtējumu sievietēm, kuras uzņēmušās līderes lomu, kā arī sniegušas nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības labā, Sieviešu sadarbības tīkls šā gada aprīlī izsludināja kandidātu pieteikšanu Sievietes līderes balvai. Konkursam savas kandidātes balvai varēja pieteikt nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes, komercsabiedrības, valsts institūcijas Latvijā, kā arī Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs.
Apbalvošanā piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis, žūrijas komisijas locekļi - SIA "Tilde" līdzīpašnieks un valdes loceklis Uldis Dzenis, Latvijas Mikroķirurģijas centra vadītājs Kalvis Pastars, Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis, 2022. gada Liesmas balvas ieguvēja diasporā Karīna Beinerte un Sieviešu sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte, dalībniekus uzrunāja labklājības ministre Evika Siliņa.

Balvai tika izvirzītas kandidātes, kuras guvušas vērā ņemamus panākumus šādās darbības jomās: 

 • etniskās saskaņas veicināšana un sabiedrības integrācija, 
 • sieviešu atbalsta pasākumi un iekļaušana darba tirgū, 
 • laba korporatīvā pārvaldība Latvijas uzņēmumos un kapitālsabiedrībās, 
 • Latvijas romu kultūras tradīciju saglabāšana un kultūras popularizēšana, 
 • sabiedrības izglītošana un digitālās pratības veicināšana,
 •  nevalstiskā sektora organizāciju stiprināšana, 
 • atbalsts bērniem, jauniešiem ar invaliditāti un viņu ģimenēm,
 •  senioru izglītošana un iesaiste vietējā dzīvē, sociālās atstumtības mazināšana
 • sieviešu ar invaliditāti spēcināšanā, 
 • pārtikas izdales un sporta pasākumu organizēšanā, 
 • aktīvu vienaudžu - jauniešu iesaiste izglītības un kopienas pasākumos, 
 • aktīvs Ukrainas bēgļu atbalsts – mentorings, izmitināšana, materiāla atbalsta sniegšana, 
 • aktīva diasporas iesaistīšana, 
 • sadarbība latviešu kultūras un vēsturiskās atmiņas kopšana un digitālo instrumentu – mājaslapu un sociālo tīklu atbalsta un informācijas grupu izveide un darbības nodrošināšana.

Pasākumu atbalsta Aktīvo iedzīvotāju fonds projekta "Sieviešu iesaiste savu interešu aizsardzībā", ko īsteno Sieviešu sadarbības tīkls, Latvijas Pašvaldību savienība, Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centrs un Labklājības ministrija sadarbības līguma ietvaros.”

 

Service by Chukmasoff