LSKA Rīgā veidos Senioru skolu un turpinās darbu pie senioru interešu aizstāvības programmas

Biedrība  “Latvijas senioru kopienu apvienība” (LSKA) uzsākusi īstenot projektu “Sadarbībā aizstāvam”, kura laikā paredzēts izveidot Senioru skolu Rīgā, kā arī veicināt sadarbību starp senioriem visā Latvijā. Tāpat plānoti sadraudzības un pieredzes apmaiņas pasākumi senioru kopienās kā Latvijā, tā arī Baltijas valstīs. Turpināsies arī darbs pie ilgtspējīgas senioru interešu aizstāvības programmas, kā arī citas aktivitātes.

 

LSKA uzskata, ka senioru nozīme tuvākajās desmitgadēs būtiski palielināsies, jo  saskaņā ar “Eurostat” pētnieku secināto, Eiropas Savienībā līdz 2050. gadam par apmēram 39 miljoniem pieaugs senioru vecumā 65+ skaits. Savukārt Latvijā līdz 2050. gadam gandrīz puse sabiedrības būs vecāka par 55 gadiem. Līdz ar to arī senioru socializācijai, iekļaušanai darba tirgū, veselības problēmu un citu jautājumu risināšanai būs arvien lielāka nozīme.

Tādēļ, kā informē LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece, Sabiedrības Integrācijas fonda no Kultūras ministrijas līdzekļiem finansētā projekta “Sadarbībā aizstāvam” vadītāja Lilita Kalnāja, projekts paredz vēl vairāk paplašināt sadarbību dažādās senioru kopienās un iesaistīt seniorus savas dzīves kvalitātes celšanā. 

Lilita Kalnāja skaidro, ka Eiropas Savienības valstīs senioru tālākai izglītošanai jau sen darbojas tā saucamās “Trešās paaudzes universitātes”, savukārt Latvijā seniori nav iekļauti mūžizglītības sistēmā un šo funkciju nodrošina nevalstiskās organizācijas. Tādēļ šogad plānots uzsākt LSKA Senioru skolas Rīgā pirmo mācību gadu, kā arī veidot sadarbības platformu ar Latvijā jau strādājošajām Senioru izglītības skolām. Kā norāda projekta “Sadarbībā aizstāvam” vadītāja: “Senioriem jaunu zināšanu gūšana nav mazsvarīga, par ko iepriekšējos gados esam pārliecinājušies veidojot un vadot meistarklases par dažādām senioriem aktuālām tēmām. ” 

Turpināsies arī LSKA struktūrvienības “Senioru saeima” darbs pie ilgtspējīgas senioru interešu aizstāvības programmas pilnveidošanas. “Senioru saeimas” priekšsēdētāja Mg.iur Barba Girgensone uzsver, ka pērn pieredzes apmaiņas pasākumos, dažādās aptaujās, arī sarunās ar senioru organizāciju pārstāvjiem visā Latvijā, identificētas gan problēmas, gan senioru aktuālas vajadzības, gan pozitīvas pārmaiņas ATR rezultātā, par kurām jārunā, kuras jāpopularizē un jāattīsta tostarp normatīvā regulējuma izmaiņu un papildinājumu kontekstā. “Esam gandarīti, ka LSKA, kas bija aicināta sniegt savu skatījumu uz novecošanās aktualitātēm no senioru viedokļa, ir uzklausīta.  LSKA sniedza atbildi (šajā sakarā LSKA veica pētījumu) uz Labklājības ministrijas jautājumu “Kā pēdējo 20 gadu laikā ir mainījusies domāšana, sajūtas un rīcība saistībā ar sabiedrības novecošanos un kādi ir ieteikumi par nepieciešamo turpmāko rīcību, lai risinātu sabiedrības novecošanās jautājumus?”. Labklājības ministrija, kas koordinēja ziņojuma par starptautiskā Madrides rīcības plāna novecošanās jautājumos īstenošanu Latvijā 2018.-2022. gadam izstrādi, ir iekļāvusi LSKA identificētās problēmas un piedāvātos risinājumus šajā plānā. LSKA struktūrvienība “Senioru saeima” arī turpmāk pētīs un apkopos problēmas, kas skar senioru intereses, tostarp sabiedrības novecošanās, eidžisma un vardarbības kontekstā. Tāpēc jānorāda, ka SIF projekts „Sadarbībā aizstāvam” paver jaunas iespējas šim darbam,” saka B.Girgensone.

Savukārt LSKA valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne uzsver senioru kopienu savstarpējās komunikācijas, pieredzes apmaiņas un arī kopīgu sadraudzības pasākumu nozīmi. “Senioriem ir būtiski zināt, ka viņi nav vieni,  un viņi paši var virzīt savu dzīvi, nevis ieslēgties četrās sienās. Iespēju ir daudz – senioru amatiermākslas kolektīvi – kori, vokālie ansambļi, deju kolektīvi, dažādi interešu pulciņi, arī interešu izglītība. Lieliski piemēri te ir LSKA biedri – “Svētās Ģimenes māja”, “Kuldīgas senioru skola”, Alūksnes senioru biedrība “Sidraba pavediens” un Alūksnes novada pensionāru biedrība, kas gados vecākiem cilvēkiem piedāvā visdažādākās aktivitātes un pasākumus. Savstarpējā pieredzes apmaiņa daudziem var dot to impulsu, kas dzīves rudeni, neraugoties uz ekonomiskajām problēmām, var padarīt skaistu un piepildītu.”

Tāpat projekta “Sadarbībā aizstāvam” ietvaros turpināsies Ukrainas kara bēgļu integrācija mūsu sabiedrībā, turpinot gan latviešu valodas apmācības, gan iepazīstinot viņus ar Latvijas kultūrvidi.

Ņemot vērā, ka LSKA bija Latvijas pirmā simtgadnieku salidojuma organizēšanas darba grupā, kā arī līdzdarbojusies šī skaistā pasākuma tapšanā līdz pat Covid-19 pandēmijas noteiktajiem ierobežojumiem, paredzams, ka arī 2023. - 2024.gada periodā ņemsim dalību tā organizēšanā.

 

Projekta mērķa grupa ir Latvijas seniori, kuri vēlas uzlabot savus dzīves apstākļus, un visai šai grupai ir nepieciešama kā interešu aizstāvība, tā arī sadarbības iespēja. Plānots, ka projekta aktivitātēs piedalīsies dažāda vecuma un dzimuma seniori visā Latvijā.PasākumuSadarbībā aizstāvam” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts tiek īstenots no 01.04.2023. līdz 31.10.2024.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/103/49

 

Materiāls “LSKA Rīgā veidos Senioru skolu un turpinās darbu pie senioru interešu aizstāvības programmas” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla “LSKA Rīgā veidos Senioru skolu un turpinās darbu pie senioru interešu aizstāvības programmas” saturu atbild Biedrība “Latvijas senioru kopienu apvienība”.

Service by Chukmasoff