AS „DelfinGroup” turpina atbalstīt biedrību „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA”

Biedrības valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne 2022. gada 10. februārī parakstīja Ziedojuma līgumu ar AS „DelfinGroup” (Banknote) par biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanas atbalstu.Noslēgtajā līgumā ziedotājs paredz sadarbību, lai atbalstītu LSKA statūtos noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu saistībā ar senioru kopienas interešu un tiesību pārstāvību un lai īstenotu Ziedotāja sociāli atbildīgās aktivitātes vērstas uz palīdzību Latvijas senioriem.

LSKA ir tiesības izlietot ziedojumā saņemto summu savas darbības nodrošināšanai un atbilstoši LSKA statūtos noradītajiem mērķiem, kas ietver sekojošas sabiedriskā labuma darbības jomas: labdarība; cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība; pilsoniskās sabiedrības attīstība; veselības veicināšana; trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.

 

Biedrība jau sagatavojusi plānu 2022. gadam ziedojuma izlietojumam:

 

 

  •      Sociālā atbalsta pasākumi senioriem 

 

 

  1. Medicīniskā aprīkojuma, palīglīdzekļu iegādei 12 ( divpadsmit) aprūpes/sociāliem centriem Latvijā         
  2. Labiekārtošanas darbiem 3 (trīs) aprūpes/sociāliem centriem Latvijā                     

 

  1. Biedrības pamatdarbības, kapacitātes nodrošināšana 

2.1 mājas lapas www.lskapvieniba.lv  uzturēšanai  

2.2. facebook profila uzturēšanai      

2.3. informācijas sagatavotāju atalgojumu  

2.4. kancelejas piederumiem

2.5. biroja tehnikas uzturēšanas pakalpojumiem

2.6. grāmatvedības pakalpojumiem  

 

  1. Senioru izglītošana 

3.1. Finanšu pratība:

      3.1.1. semināru organizēšana Rīgā (1) un reģionos (4)
                                                                   

     3.2. Mediju pratība:

3.2.1. semināru organizēšana Rīgā (1) un reģionos (4)

  1.  IT prasmju apguve:  

3.3.1.semināru organizēšana Rīgā (1) un reģionos (4)

3.4. Publikāciju un ikmēneša informācijas radīšanai (par finanšu pratību), izplatīšanai.

  1. Senioru sadraudzības braucienu un sadarbības stiprināšana, interešu aizstāvībai

4.1. Sadarbības tīkla veidošana, braucieni reģionos  

4.2. Biedrības struktūrvienības „Senioru Saeima” darbības uzsākšanai un sekmīgas darbības nodrošināšanaiPateicamies ziedotājam par lielo atbalstu biedrībai mūsu sabiedriskā labuma darbības pasākumiem, lai atbalstītu seniorus arī 2022. gadā.

  

Service by Chukmasoff