Labklājības ministrija atbalsta biedrību „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA”

Ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks un biedrības valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne  28. janvārī parakstīja Līgumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2022.gada aktivitātēm.

Pamatojoties uz Ministrijas 20.01.2022. rīkojumā Nr.7 “Par apakšprogrammas 05.63.00 “Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām” pasākumu finansējumu 2022.gadam” paredzēto finansējumu tika noslēgts līgums.

Piešķirtais finansējums līgumā paredzēts:

  1. Biedrības  senioru interešu aizstāvībai izveidotās struktūrvienības „Senioru Saeima” darbības uzsākšanas nodrošināšanai.
  2. Senioru veselības izglītības semināru un attālināto digitālo prasmju,  mēdijpratības apmācību organizēšanai.
  3. Senioru sadarbības braucienu reģionos nodrošināšanai, koncertu, muzeju un apskates objektu  apmeklējumiem.
  4. „Senioru Saeimas” dokumentu sagatavošana iesniegšanai LR Saeimas komisijām un informācijas izplatīšanai.

Esam uzsākuši pasākumus, kurus finansē Labklājības ministrijas piešķirtais finansējums – biedrības struktūrvienības „Senioru Saeima” darbības juridisko dokumentu sagatavošana, informācijas izplatīšana un mājas lapas www.lskapavieniba.lv tehniskais nodrošinājums.

Struktūrvienības darbības uzsākšana paredzēta februāra un marta mēnesī.

Par aktivitātēm informēsim mūsu mājas lapā un aprīļa mēnesī paredzam gatavot senioru izglītības seminārus, cerot, ka varēsim atsākt klātienes nodarbības.

Pasākumus atbalsta Labklājības ministrija,

finansējuma līgums Nr.LM2022/24-1-06/6e

Pasākumus īstenojam līdz 2022.gada 31.decembrim

Service by Chukmasoff