Janvārī mūsu apvienībai pievienojās biedrība „Kuldīgas Senioru skola”

Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA”  24. janvāra valdes sēdē izskatīja biedrības „Kuldīgas Senioru skola” iesniegumu par vēlmi iestāties mūsu apvienībā. Pieņēmām jauno biedru.

 

Jau agrāk, darbojoties Labklājības ministrijas Senioru lietu padomē, mēs iepazināmies ar Kuldīgas senioru pieredzi un vēlmi dibināt senioru skolu. Bijām patiesi priecīgi par jauko ideju un vēlmi darboties.

  1. gada nogalē tikāmies Kuldīgā un pieņēmām viņu vēlmi mums piebiedroties un kopā aizstāvēt senioru intereses, veicināt sadarbību.

 

Par Kuldīgas senioru darbu stāsta biedrības „Kuldīgas Senioru skola” valdes priekšsēdētāja Ruta Orlova

„Biedrība “Kuldīgas Senioru skola” (Reģistrācijas Nr.40008281800) dibināta 2019.gadā, lai nodrošinātu bezmaksas neformālo izglītību pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem Kuldīgas novadā, tādejādi mazinot sociālo atstumtību un uzlabojot senioru dzīves kvalitāti. 

Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

 

Kopš “Kuldīgas Senioru skolas” dibināšanas biedrības piedāvātajās aktivitātēs piedalījušies vairāk nekā 250 seniori, to īstenošanā iesaistot apmēram septiņpadsmit brīvprātīgos. 

Biedrība organizē gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības, kas veicina zināšanas, radošumu un attīstību par tādām tēmām kā psiholoģija, veselīgs dzīvesveids, daba, vide un sociāli ekonomiski aktuāliem jautājumiem kā dūmu detektoru uzstādīšana, deklarāciju iesniegšana VID, Eiroparlamenta vēlēšanas u.c. 

Vidējais biedrības organizēto nodarbību apmeklētāju skaits - 20 līdz 100 seniori.”

Iegūtām zināšanām ir vērtība, tāpat kā gadiem. Var dzīvot ierastā dienas ritmā, bet   var mēģināt kaut ko mainīt: dejot, nūjot, peldēt, vingrot, smaidīt un skatīties uz gaismas pusi, arī rudens  un ziemas tumšajā laikā saskatot burvību. Veselīgs dzīves veids un pozitīvs skats uz dzīvi, nevis slimību ārstēšana, bieži vien ir svarīgākais garas un aktīvas dzīves noslēpums. Novecošanu novērst nevar, tomēr dzīves ilgumu un kvalitāti ietekmēt var. Lai senioru vecums ir kā iespēja, kā izaicinājums visam tam, kam darba dzīvē pietrūka laika!” saka biedrības „Kuldīgas Senioru skola” vadītāja Ruta Orlova.

Biedrība ir aktīva un savos trīs gadu pastāvēšanas laikā īstenojusi vairākus projektus: 

  • Pieaugušo izglītība – finansē Kuldīgas pašvaldība

“Vesels un aktīvs”,

 “Mainot sevi, maini pasauli”

  • Lauku atbalsta dienesta finansētie projekti

“Vesels un aktīvs mūža garumā!”

“Mākslas ABC senioriem”

  • Borisa un Ināras Teterevu fonds

“Kuldīgas senioru iespēju un prasmju pieturas 2020”, 

“Kuldīgas senioru iespēju un prasmju pieturas 2021”

  • Sabiedrības integrācijas fonds, NVO programmā

 “Dzīvojam kopā Latvijā”

  • Aktīvo iedzīvotāju fonds

“Uzdrošinies, iesaisties!”

  • Darīsim paši Kuldīgas pašvaldības finansēts projekts

“Savai pilsētai”

Kuldīgas Senioru skola aktīvi darbojas un turpina īstenot dažādas aktivitātes, par kurām varat lasīt un skatīt foto, arī video stāstus mājas lapā www.kuldigassenioruskola.lv

Laipni lūgti mūsu pulkā!

Service by Chukmasoff