Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” dāvina Subates katoļu draudzes sociālās aprūpes iestādei, pansionātam „Miera nams” matračus

Turpinām senioru sociālā atbalsta programmu, kuru finansē ziedotājs AS „DelfinGroup” (Banknote)

27.augustā biedrības valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja devās uz Subati, lai nodotu pansionātam „Miera nams” sešus porolona matračus ar ūdensnecaurlaidīgu pārvalku. Dāvinājuma summa 744,00 EUR, ko apmaksājām par ziedotāja sniegto finansējumu. Pansionāta vadītāja Sofija Glūmāne un darbiniece Anna Zīberga laipni sagaidīja pie nama, laipni uzņēma un pastāstīja par pansionāta darbu:

 

„Subates katoļu draudzes sociālās aprūpes iestādi (SAI) jeb pansionātu „Miera nams” 1994. gadā dibinājis priesteris Vincents Bārzda. Iestādē tiek sniegti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi galvenokārt veciem ļaudīm ar kustību traucējumiem.

Iestāde sastāv no divām ēkām – vienā izmitināti vecie cilvēki, kuri vēl var staigāt, otrā ēkā – tie, kas pārvietojas ar grūtībām vai ir guloši. Kopumā šeit ir paredzētas telpas 40 klientu izmitināšanai, katrā atsevišķā istabā dzīvo 1 – 2 klienti. Pansionātā ir pirts, 3 dušas telpas, veļas mazgātava un virtuve, kā arī neliela naturālā saimniecība, kas palīdz nodrošināt tā iedzīvotājiem veselīgu pārtiku. Iestādē strādā divpadsmit apkalpojošā personāla darbinieki.

 

Lai realizētu aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, tiek īstenoti dažādi pasākumi. Ik mēnesi un arī visos Baznīcas svētkos pansionātā speciāli ierīkotā lūgšanu telpā tiek noturēta Sv. Mise. Līksmā gaisotnē šeit tiek svinēta Veco ļaužu diena, Ziemassvētki, un viens no priecīgākajiem notikumiem katru gadu ir Jelgavas diecēzes bīskapa Antona Justa apciemojums. Klientiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt arī Subates pilsētas kultūras pasākumus un iesaistīties aktivitātēs ārpus iestādes teritorijas.

 

Pansionāts tiek uzturēts lielākoties no tā iemītnieku pensijām. Vēl šodien tas pastāv kā Romas katoļu draudzes īpašums, tāpēc dažādi remontdarbi un uzlabojumi ēkās veikti lielākoties par ziedojumu un dažādu labdarības fondu piešķirtajiem līdzekļiem.”

 

Pansionāta telpas ir labi iekārtotas, izremontētas un vecie cilvēki tiek sirsnīgi aprūpēti. Pansionāta apkārtne sakopta, puķes zied un priecē. Notiek ēku fasāžu remonti, sakārtoti pamati senajai pansionāta celtnei, kas agrāk bija Subates slimnīca. Nākotnē paredzami jumta remonti.

 

Subatē tika parakstīts dāvinājuma līgums un mantas nodošanas pieņemšanas akts, kur rakstīts:


1.1. Līguma priekšmets ir biedrības „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBAS” par AS „DelfinGroup” Reģ. Nr. LV40103252854, Skanstes iela 50a, Rīga, mērķziedojumu iegādātie SEŠI ( 6 )  POROLONA MATRAČI AR

ŪDENSNECAURLAIDĪGU PĀRVALKU MEDAS,

1.2. Mantas vērtība summā 744,00 EUR ( Septiņi simti četrdesmit četri eiro un 00 eiro centu)

2.1..Mantas lietošanas mērķis ir Sabiedriskā labuma jomas „Veselības veicināšana” un „Trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana”, kas piešķirta Mantas devējam.

2.2. Mantas pieņēmējs apņemas mantu lietot veselības veicināšanā un trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanā „Miera nama” esošajiem pacientiem.

Biedrība jau varējusi ar ziedotāja atbalstu iegādāties un nodot lietošanā senioru sociālai un medicīniskai aprūpei noderīgus inventāra priekšmetus Dobelē, Mazsalacā, Līvānos, Viļakā, Šķilbēnos un Alūksnē. 

Turpinām sociālā atbalsta programmu. Sadarbojamies ar sociālajiem dienestiem Balvos, Pļaviņās un Talsos, lai varētu dāvināt viņu izvēlēto senioru aprūpei.

Pateicamies ziedotājam AS „DelfinGroup” (Banknote ), kas atbalsta biedrību un palīdz uzlabot reģionu senioru dzīves kvalitāti visā Latvijā.

 

Varat skatīt fotomirkļus Galerijā “Dāvinājums Subatē.”

Service by Chukmasoff