Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” dāvina Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei medicīnas palīglīdzekļus senioru aprūpei

Turpinām senioru sociālā atbalsta programmu, kuru finansē ziedotājs

 AS „DelfinGroup” (Banknote)

  1. augustā 20 cilvēku grupa, visi vakcionēti, devāmies uz Alūksni.

Mūsu mērķis bija tikties ar senioriem, apmainīties pieredzē un veicināt sadraudzību.

Tikšanos Alūksnē iesākām ar patīkamu pasākumu, kur varējām nodot Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei par ziedojumu iegādātos medicīnas palīglīdzekļus -

  1. Trīs  ratiņkrēslus ar izturību 120 kg , 
  2. Sešus 3-funkciju staiguļus, regulējamus kā kustīgus/nekustīgus, ar iespēju pielikt/noņemt ritentiņus priekšējām kājām.

Kopējais dāvinājums 995,20 EUR.

 

Alūksnes novada Sociālās lietu pārvaldes vadībā darbojas Sociālās aprūpes centri Alūksnē un Mālupē.

Pārvalde sniedz dažādus sociālos pakalpojumus:

  • Specializētā autotransporta pakalpojums
  • Sociālās aprūpes un rehabilizācijas pakalpojumus centros
  • Veļas mazgāšanas pakalpojums
  • Dušas izmantošanas pakalpojums
  • Aprūpe mājās
  • Atbalsta grupas pakalpojumi

Daudzie pakalpojumu izmantotāji ir seniori, kuriem arī paredzēts dāvinājums.

 

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes jauni izremontētās un labi aprīkotās telpās Uzvaras ielā 1.namā mūs sagaidīja biedrības valdes locekle, Alūksnes pensionāru biedrību vadītāja Astrīda Bētere, pārvaldes vadītājs Artūrs Upīts un Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Ludmila Logina. 

Pārvaldes vadītājs mūs iepazīstināja ar novada sociālā dienesta darbu.

Astrīda Bētere mūs visu informēja par neseno tikšanos Alūksnē ar Labklājības ministru Gati Eglīti. 

Astrīda Babāne stāstīja par biedrības darbu, mūsu mērķiem un uzdevumiem, paveikto kopš dibināšanas – par projektiem, sadarbību ar senioru biedrībām visā Latvijā un iespējām sniegt praktisko atbalstu senioriem nododot lietošanā par ziedotāja AS „DelfinGroup” (Banknote) līdzekļiem iegādāto.

Dāvinājuma pasniegšanā piedalījās AS „DelfinGroup” klientu apkalpošanas speciāliste Kristīne Zābaka. 

 

Tika parakstīts dāvinājuma līgums un mantas nodošanas pieņemšanas akts. Dāvinājuma līgumā norādījām, ka inventāri lietojami sabiedrības, īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanai. 

 

Biedrība jau varējusi ar ziedotāja atbalstu iegādāties un nodot lietošanā senioru sociālai un medicīniskai aprūpei noderīgus inventāra priekšmetus Dobelē, Mazsalacā, Līvānos, Viļakā, Šķilbēnos un Aucē.

Turpinām sociālā atbalsta programmu. 

Savus pasūtījumus jau mums iesnieguši senioru aprūpētāji no Balviem un Subates.

Pateicamies ziedotājam AS „DelfinGroup” (Banknote ), kas atbalsta biedrību un palīdz uzlabot reģionu senioru dzīves kvalitāti visā Latvijā.

Service by Chukmasoff