28. maijā notika biedrības „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” valdes sēde

Valdes sēde notika Rīgā, Klostera ielā 5 , biedrības „ Svētās Ģimenes māja” telpās.

         Uz valdes sēdi bija ieradušies  Astrīda Babāne, , Inese Švekle, Lilita Kalnāja un Liesma Neipreisa. Astrīda Bētere piedalījās attālināti.

 

        Valdes sēdes dienaskārtību :

  1. Biedrības 2020. gada Gada pārskata apstiprināšana.
  2. Revidenta ziņojums.
  3. Plānotie un uzsāktie pasākumi 2021. gadā.
  4. Par ziedotāju atbalstu.
  5. Dažādi 

Valdes sēdi vadītāja Astrīda Babāne, protokolēja  Lilita Kalnāja.

 

Par 2020. gadā paveikto ziņoja Astrīda Babāne. Visiem valdes locekļiem tika iepriekš iesniegts Gada pārskats – Ieņēmumu un izdevumu pārskats un Ziedojumu pārskats, Ziedojumu izlietojumu detalizēta atskaite.

Valde secināja, ka pārskata gads bijis sekmīgs un veiksmīgi pildīti statūtos noteiktie biedrības uzdevumi.

Revidenta ziņojumā tika norādīts, ka Gada pārskats atbilsts LR likumdošanā noteiktajām normām un parāda finanšu patieso stāvokli. Tas iesniedzams VID elektroniskajā datu sistēmā.

Valde apstiprināja 2020. gada pārskatu.

 

Par 2021.gadā plānotajiem un uzsāktajiem projektu pasākumiem ziņoja Lilita Kalnāja. Īstenoja Sabiedrības integrācijas fonda un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstītos projektus. Visi projektu pasākumi ir atspoguļoti mūsu mājas lapas sadaļās. Turpinās pasākumi attālināti un gaidām atļauju, kad varēsim tikties atkal klātienē. Turpināt visus pasākumus vasarā esam gatavi.

Paredzami 2021. gadā vairāki izglītības un sadraudzības klātienes, arī izbraukuma pasākumi.

 

Astrīda Babāne informēja par sekmīgo sadarbību ar biedrības atbalstīju AS „DelfinGroup”( Banknote), kurš ziedo finansējumu mūsu pasākumiem, kas atļauj īstenot sabiedriskā labuma jomas darbības un  palīdzēt senioriem reģionos. Esam varējuši atbalstīt atbalstīt seniorus Dobelē un  Mazsalacā. 

Turpināsim sadarbību ar reģionu novadu Sociālajiem dienestiem, veselības centriem, biedrībām un to dienas centriem.

 

Valdes sēde notika ievērojot valstī noteikto vakcinēto personu pulcēšanās noteikumus.

Valdes sēdes dalībnieces:

 no kreisās puses Liesma Neipreisa, Astrīda Babāne, Lilita Kalnāja un Inese Švekle.

Service by Chukmasoff