Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA’’ 2020.gadā

Ir pagājis grūtais un sarežģītais 2020. gads, nesot sev līdz  pasauli un arī Latviju satricinājušo Corona-19 virusa pandēmiju. Daudzi labi nodomi un tālejoši plāni palikuši nerealizēti, vai arī risināti tikai daļēji. Šī situācija , nenoliedzami, ietekmējusi arī biedrības ‘’LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” darbību. Tomēr, neskatoties uz visu, varam uzskatīt, ka pat šajos valstij un mums visiem smagajos apstākļos esam spējuši daudz ko paveikt. Galvenokārt jau pateicoties mūsu valdes locekļu , biedru un atbalstītāju pašaizliedzīgajai un aktīvajai darbībai.

  Vēlos pateikties visiem , kas mūs atbalstīja un aktīvi līdzdarbojās, vispirms jau  LSKA valdes loceklēm :

 Lilitai Kalnājai , kas izstrādāja un sekmīgi vadīja vairākus projektus, kā Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīto projektu „Aktīvs seniors Latvijā”, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstīto projektu „Rīgas seniors LR Saeimā” un Rīgas domes Labklājības departamenta atbalstīto projektu „Rīgas seniors Dobelē.” Kalnājas kundze visas ar šo projektu realizāciju saistītās norises atspoguļoja arī LSKA mājaslapā. 

Inesei Šveklei , kuras vadītās biedrības „Svētās Ģimenes māja” telpās  LSKA dota iespēja organizēt visus ar minētajiem  projektiem  saistītos pasākumus, šīs biedrības biedri bija visaktīvākie visu rīkoto pasākumu dalībnieki. Švekles kundze neliedza praktiskus padomus un rada risinājumus arī kā vislabāk noorganizēt pasākumus ar  Covid-19 saistīto ierobežojumu laikā.

Astrīdai Bēterei,  par viņas ļoti aktīvo atbalstu gan apzinot Latvijas valsts vienaudžus Alūksnes novadā, gan arī organizējot LSKA pasākumus šo simtgadnieku sveikšanai, kā arī pārstāvot LSKA šajā reģionā.

Liesmai Neipreisai , par viņas aktīvo līdzdalību apzinot Latgales reģiona senioru biedrību aktuālās problēmas, iesakot kandidātus reālai iespējamā LSKA  atbalsta saņemšanai, kā arī par  mūsu dalīborganizācijas biedrības RASA biedru iesaistīšanu LSKA organizētajos pasākumos.

Liela pateicība pienākas LSKA biedrei Veltai Puriņai, kas, būdama  Labestības gada patronese, iesaistījās dažādu ar senioru dzīves labklājības uzlabošanu saistīto jautājumu risināšanā.

 

 Arī atsevišķās biedrības, LSKA biedres, devušas savu ieguldījumu LSKA veiksmīgā darbībā un pelnījušas atzinību un pateicību.  

Biedrība „Sudraba pavediens”  aktīvi piedalījās LSKA rīkotajos pasākumos un, neskatoties uz attālumu, rada iespēju kopā ar pārējiem biedriem piedalīties projekta „Rīgas seniors Dobelē” rīkotajā pasākumā, kura laikā aizrautīgi un interesanti dalījās savā pieredzē.

Biedrība „Par taisnīgumu un atklātību”, kuras biedre, juridisko zinātņu maģistre Barba Ģirgensone  projektu „Aktīvs seniors Latvijā” un „ Rīgas seniors LR Saeimā” ietvaros veikusi detalizētu esošo normatīvo aktu analīzi un sniegusi virkni priekšlikumu šo aktu grozīšanai un papildināšanai senioru dzīves apstākļu uzlabošanai. Priekšlikumi iesniegti arī LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.

Biedrība „Mazirbes draugu kopa”  aktīvi atbalstījusi LSKA darbību, apzinājusi Kurzemes veco ļaužu pansionātu darbības problēmas, ieteikusi Dundagas veselības centru kā tādu, kam ļoti būtu nepieciešams materiāls atbalsts tieši guļošo pacientu aprūpei nepieciešamā inventāra iegādei. LSKA mājas lapā  vairākkārt ievietoti interesanti materiāli par lībiešu tautas tradīcijām.

  LSKA sekmīga darbība nebūtu iespējama bez vairāku atbalstītāju un ziedotāju līdzdalības. Mūs ir atbalstījusi radio programma Radio 4,  kura gandrīz stundas garumā deva iespēju stāstīt par LSKA un tās darbību, izdevniecības „ŽURNĀLS SANTA” iknedēļas laikrakstā „IEVAS Padomu Avīzē” stāstīja par mūsu pret senioriem vērstās vardarbības pētījumu atklājumiem un ierosinājumiem tos novērst,  reģionālie laikraksti Alūksnē, Dobelē un Mazsalacā ievietojuši aprakstus par LSKA aktivitātēm, daudzkārt LSKA preses relīzes bez LETA publicējis arī Sabiedrības integrācijas fonds. 

Ieguvām jaunus draugus un sadarbības partnerus Dundagā, Alūksnē, Cēsīs un Mazsalacā.

Lielu finansiālo atbalstu sniegusi LSKA ilggadējā atbalstītāja un sadarbības partnere SIA DelfinGroup/Banknote, pateicoties šim atbalstam esam spējuši realizēt vairākas labdarības akcijas.

   Vēlreiz, izsakot visdziļāko pateicību par aktīvo darbu, sniegto atbalstu un cerot, ka 2021. gads  ar jūsu līdzdalību dos iespēju sekmīgi turpināt iesākto un arī uzsākt jaunus projektus, kas virzīti Latvijas senioru dzīves apstākļu uzlabošanai,

 

Cieņā 

LSKA valdes priekšsēdētāja     Astrīda Babāne

Service by Chukmasoff