Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) 2021. gada programmā „NVO fonds” atbalstījis mūsu iesniegto projektu „Latvijas seniors – aktīvs, zinošs un atvērts sadarbībai”

 

SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDA PADOME izskatījusi biedrības „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA”

2020.gada novembrī iesniegto un šā gada janvārī nolēma apstiprināt projekta pieteikumu Nr.2021.LV/NVOF/MIC/059

„Latvijas seniors – aktīvs, zinošs un atvērts sadarbībai” .

 

Projekta virsmērķi ir

  1. senioru interešu aizstāvēšana
  2. senioru kopienu sadarbības veicināšana

Projektā  īstenosim savus statūtos noteiktos mērķus, kas sakrīt ar NVO programmā noteiktajiem darbības virzieniem – interešu aizstāvība un sabiedrības iesaiste. Turpināsim 2020. gadā atbalstītā un īstenotā SIF „NVO fonda” projekta „Aktīvs seniors Latvijā” laikā iesāktos pasākumus senioru interešu aizstāvībā un dažādo kopienas NVO sadarbībā, katra seniora iesaistē.

 

Projekta tiešie mērķi īstenojot aktivitātes:

  1. interešu aizstāvēšana visās pieejamās institūcijās, apvienībās,
  2. sadarbības senioru kopienās un atsevišķo senioru iesaistes veicināšana,
  3. iesaistīšana IT tīklos, senioru prasmju un zināšanu attīstīšana,
  4. valsts piederības sajūtas veicināšana, dzīves gudru senioru godāšana,
  5. senioru iepazīstināšana ar LR  Saeimas darbu, Senioru Saeimas idejas attīstīšana.

Projektu īstenosim no 2021. gada janvāra līdz novembrim.

Pasākumus īstenosim jaunos, ārkārtējās situācijas apstākļos, sastapsimies ar izaicinājumiem un tos risināsim kopā. Izveidosim jaunu pieeju senioru iesaistē arī attālinātās nodarbībās. Par projekta aktivitātēm informēsim  biedrības mājas lapā www.lskapvieniba.lv un sadarbības partneru mājas lapās, kā arī citos IT nesējos.

 

Lai mums visiem laba veselība un tiksimies projekta pasākumus, arī attālināti!

 

Lilita Kalnāja

SIF projekta vadītāja

Service by Chukmasoff