Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” palīdz Valmieras Senioru dienas centram

Valmierā no marta sāk darboties centrs senioriem, kur varējām nodot par noziedotāja AS “DelfinGroup” (Banknote) finansējumu iegādātās medicīnas iekārtas, mēraparātus.

 

Sadarbojoties ar Valmieras novada fondu piedalījāmies senioru atbalstošo projektu izvērtējumā. 31.decembrī noslēdzās 2021.gada konkurss “Sev, tev, novadam”. Šogad pēc Valmierā un novados notikušajām senioru domradēm tika izvērtēti 13 pieteikumi.

Nolēmām atbalstīt Valmieras senioru vajadzības un dienas centra darbību, iegādājoties un nododot lietošanā ikdienā nepieciešamos medicīnas instrumentus – asinsspiediena mēraparātus un citus palīglīdzekļus.

Senioru dienas centru atklāja biedrība „Kristīgais žēlsirdības centrs”. Bijām pagodināti piedalīties šajā pasākumā 28. februārī kopā ar senioriem un centra izveides atbalstītājiem. 

Biedrībai „Kristīgais žēlsirdības centrs” un tās vadītājai Gaidai Pevko ir liela pieredze sabiedrībai vajadzīgo pasākumu organizēšanā.

 

Par biedrību viņu mājas lapā varam lasīt:

Biedrība „Kristīgais žēlsirdības centrs” biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta 2005. gada 1. jūnijā, bet kā sabiedriskā organizācija darbojas no 2000. gada 11. aprīļa. Ar Finanšu ministrijas lēmumu biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Lai paredzētie sabiedriskā labuma darbības veidi (labdarība, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana) īstenotos, turpinām ziedojumu vākšanu, piesaistām līdzekļus, rakstam projektus.

Biedrības mērķis ir sabiedrības locekļu labklājības līmeņa paaugstināšana un iedzīvotāju sociālā integrācija, īpašu uzmanību pievēršot:

  • Sociālās palīdzības sniegšanai;
  • Sabiedrības locekļu iesaistīšanai sociālo problēmu risināšanā;
  • Sabiedrības locekļu aktivizēšanai neformālai pieaugušo un bērnu izglītošanai;
  • Brīvā laika organizēšanai un iedzīvotāju sociālās un reliģiskās kultūras celšanai.

Biedrība šodien apvieno 42 biedrus. Biedrības darbību atbalsta Valmieras pilsētas pašvaldība un četras tradicionālo konfesiju kristiešu draudzes – Septītās dienas adventistu Valmieras draudze, Valmieras baptistu draudze, Valmieras Sv. Sīmaņa ev. lut. draudze, Romas katoļu Valmieras draudze un to mācītāji.

Kristīga žēlsirdības centra darbība ir praktiski balstīta uz tas biedru brīvprātīgajām labdarības aktivitātēm.

Dienas centrs bērniem

Roku rokā ar bērnu labdarības virtuvi darbojas Kristīgais dienas centrs darbam ar bērniem. Dienas centrs atvērts katru darba dienu no pl.15:00 – 19:00.

Katru dienu dienas centrā darbojas kāds brīvprātīgais skolotājs, kas bērnus ne tikai pieskata, bet arī nodrošina interesantas un izglītojošas nodarbības, plāno un organizē aktivitātes. Skolotāji cenšas sniegt bērniem cilvēcisku siltumu, atbalstu un palīdzību. Bērniem dienas centrā ir iespēja satikt draugus, spēlēt galda spēles, novusu vai galda tenisu.

Mazgāmutis

Mazgāmutis ir biedrības "Kristīgais žēlsirdības centrs" piedāvāts pakalpojums - iespēja nomazgāties dušā un izmazgāt drēbes veļasmašīnā.

Mazā, bet mājīgā priekštelpā centra klienti var atvilkt elpu pēc karstas dušas. Otrajā telpā pieejama 7 kg veļas mazgājamā mašīna un veļas žāvētājs. Viss pārdomāts un sakārtots, lai Kristīgā žēlsirdības centra klienti — Valmieras maznodrošinātās ģimenes — varētu te ne vien paši nomazgāties, bet arī izmazgāt un izžāvēt drēbes. Tā kā ne visiem mājās ir siltais ūdens, veļas mazgājamie un žāvējamie automāti, tad arī šāda veida palīdzība ir aktuāla.

Zupas virtuve

Kopš 2000. gada 6. augusta Valmierā, Stacijas ielā 26 veiksmīgi darbojas biedrības un sadarbības partneru uzturētā labdarības virtuve. Šeit katru darba dienu no plkst.12:00 līdz 15:00 vienkāršā, bet mājīgi iekārtotā ēdamtelpā siltas bezmaksas pusdienas saņem ap 30 klientiem. Tie ir klienti, kuri dažādu iemeslu dēļ nonākuši situācijā, kad vajadzīga palīdzība. 

Ēdiens, ko pasniedz pusdienās, ir sātīgs mājas ēdiens. Tas sastāv no trim ēdieniem, kas, galvenokārt, tiek gatavots no labdaru atnestajiem un saziedotajiem produktiem. Vidēji mēnesī tiek pagatavotas 1500-1600 porcijas pusdienās.

Ziedotāju uzskaites grāmatā ierakstīti vairāki pārtikas ražotāji, veikalnieki, vietējie uzņēmēji, kuri veicinājuši mūsu darbību. Garš ir individuālo ziedotāju saraksts, kas ar savu izaudzēto un sagatavoto produkciju dalījušies ar mums. Sniedzam arī cita veida palīdzību ģimenēm (pārtikas pakas u.c.).

Siltas maltītes piegāde mājās senioriem

Silta maltīte ikvienam 2020. gada 13.februārī jau trešo reizi notika Ziedotāju aplis.

Kā pasākuma vadītājs atzīmēja, Ziedotāju aplis nebūt nenozīmē sēdēšanu aplī, tā ir drīzāk saspēle pa apli, izaicinot citam citu ziedot. Valmierā Labdarības virtuve darbojas jau divdesmit gadus, pagājušā gadā tika sagatavotas 13000 porcijas maznodrošināto ģimeņu bērniem.

Savā darbības laikā esam sapratuši, ka visi, kam šī palīdzība ir nepieciešama, nespēj atnākt līdz mums. Mūsu moto ir: “Silta maltīte ikvienam!” un esam atraduši risinājumu, kā piegādāt maltīti klienta dzīvesvietā.

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā nepameta sajūta, ka esam frontes otrajā līnijā, jo esam ēdinātāji. Pirmajā, visatbildīgākajā līnijā, protams mediķi.

Mēs ēdinām Valmieras mazturīgās ģimenes ar bērniem. Krīzes laikā mūsu klientu lokam klāt nāca arī cilvēki, kas atrodas mājās un nevar paši aiziet uz veikalu, ievērojot valdības norādi: «Paliec mājās!».

Tā nu jau kopš 2020. gada marta realizējot šo ieceri, piegādājam siltas pusdienas dzīves vietā vairāk kā 20 Valmieras senioriem. Ziedotāju aplis strādā!

Šis bija atspēriens siltas maltītes piegādāšanai mājās senioriem. Ziedotāju apļa ietvaros tika iegādāti nepieciešamie trauki, izstrādāta loģistikas shēma kā šo visu darīt efektīvāk. Par saziedotajiem līdzekļiem un klientu līdzmaksājumu piegādātas 1028 porcijas un nobraukti vairāk kā 1000km, šo maltīti piegādājot.”

 

Tagad darbojas arī Senioru dienas centrs.

Vēlam daudz jauku mirkļu kopā esot!

 

Lasīts 685 reizes

Service by Chukmasoff