Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” Pļaviņās sociālajam dienestam nodod dāvinājumu

Turpinām senioru sociālā atbalsta programmu, kuru finansē ziedotājs AS „DelfinGroup” (Banknote)

 

8.decembrī biedrības valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja kopā ar filmēšanas grupu devās uz Pļaviņām.

 

Paredzējām Aizkraukles novada Pļaviņu apvienības pārvaldes Sociālajam dienestam nodot dāvinājumā inventāru:

  1. Padušu kruķi JMC-C 2005 
  2. Elkoņu kruķi 2040-2046 
  3. Tualetes krēsls KT-S 668 
  4. Elkoņu kruķi SOFIA
  5. Ratiņkrēsls H011-B (48cm)
  6.  Ratiņkrēsls H011 (51cm)
  7. Staigulis FS913L 
  8. Staigulis FS914L

Kopā nodevām 11 priekšmetus senioru aprūpei par 784,75 EUR, ko apmaksājām no ziedojumā saņemtā finansējuma.

 

Dāvinājuma mantas nodošanas-pieņemšanas dokumentus parakstīja Aizkraukles novada Pļaviņu apvienības pārvaldes Sociālajā dienesta vadītāja Eva Zeipe-Mača, kura pateicās par atbalstu un iespēju saņemt tik nepieciešamo un nelietotu, bet jaunu no piegādātāja inventāru.

 

Pļaviņu Sociālais dienests

Pļaviņu Sociālais dienests organizē sociālo darbu un ir atbildīga par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu Pļaviņu apvienības iedzīvotājiem.
Pļaviņu  Sociālais dienests nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un administrēšanu Pļaviņu apvienības pārvaldē.

Sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincips: 

Sociālo palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu - ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību atbilstoši likumam "Par sociālo drošību" .

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

 

Pateicība arī mūsu biedrības sadarbības partnerim SIA Medilux, par atsaucību un bezmaksas inventāra piegādi sociālajiem dienestiem.

 

Biedrība jau varējusi ar ziedotāja atbalstu iegādāties un nodot lietošanā senioru sociālai un medicīniskai aprūpei noderīgus inventāra priekšmetus Dobelē, Mazsalacā, Līvānos, Viļakā, Šķilbēnos, Aucē, Alūksnē, Subatē, Balvos un Talsos.

Turpinām sociālā atbalsta programmu. 

Sadarbojamies ar sociālo dienestu Cēsīs, lai varētu dāvināt viņu izvēlēto inventāru senioru aprūpei vēl 2021. gada nogalē.

Pateicamies ziedotājam AS „DelfinGroup” (Banknote), kas atbalsta biedrību un palīdz uzlabot reģionu senioru dzīves kvalitāti visā Latvijā.
Par dāvinājuma nodošanu Pļaviņas varat skatīt biedrības mājas lapas www.lskapvieniba.lv Video par ziedotāja atvalstu.

Lasīts 721 reizes

Service by Chukmasoff