"Biedrības „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” projekts „Senioru saeima – rīdzinieku sadarbības meistarklases” «Pieaugušo izglītības humanitārie aspekti» meistarklase"

Lasīts 815 reizes

Service by Chukmasoff