Atsākam senioru izglītības seminārus klātienē! Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” īsteno projektus, kur izglītojam un informējam seniorus par aktuāliem jautājumiem.

Jūnijā un jūlijā sākām projektu aktivitātes klātienē Svētās Ģimenes mājā,

Rīgā, Klostera ielā 5.

 

Aicinājām seniorus apmeklēt seminārus, kur apgūt zināšanas par mūs interesējošām tēmām. Nodarbību temati:

  1. Seniors un mūsu pensijas,
  2. Seniors un veselība,
  3. Seniors un digitālās prasmes
  4. Seniors un nodokļi,
  5. Maznodrošināto atbalsts,

 

Seminārus vadīja LSKA apvienības valdes locekle, projekta vadītāja Lilita Kalnāja, par nodokļiem un maznodr0šināto atbalstu informēja finanšu speciāliste Andra Viļķina.

Skatījām prezentācijas, meistarklašu ierakstus un video filmas.

Augusta mēnesī turpināsim tikšanos un aicināsim vairākos klātienes pasākumos.

Lūdzam dalībniekiem vakcionēties un neapdraudēt citus seniorus.

Tad varēsim tikties biežāk, braukt arī ekskursijās un tikties ar mūsu biedrības biedru organizācijām visā Latvijā.

 

Pasākumus atbalsta projekti:

 

 

Sabiedrības integrācijas fonda

Programmā „NVO fonds”

Projekts „Latvijas seniors – aktīvs, zinošs un atvērts sadarbībai” tiek īstenots no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021.gada 20. novembrim.

Finansējuma līgums SIF Nr. 2021.LV/NVOF/MIC/059

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

                                     

 

Projekts “Senioru saeima-rīdzinieku sadarbības meistarklases”

tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros no 2021.gada 18.februāra līdz 2021. gada 12. novembrim.

Finansējuma līgums Nr. DIKs-21-148-lī

 

 

Lasīts 741 reizes

Service by Chukmasoff