Dzīvei var piešķirt krāsas arī vecumā

Senioru vecums nebūt nenozīmē, ka dzīves aktīvā puse ir beigusies. Novecošana ir tikai jauns dzīves posms ar saviem izaicinājumiem un iespējām. Par to, kā šo procesu piebremzēt un padarīt tīkamāku, biedrības “Latvijas Senioru kopienu apvienība” (LSKA) izveidotā video materiālā  stāsta Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Gerontoloģijas klīnikas vadītājs profesors Jānis Zaļkalns. 

 

“Sabiedrībā iesakņojies uzskats, ka galvenā senioru problēma ir nepietiekamie iztikas līdzekļi, taču tā ne tuvu nav vecāka gadu gājuma cilvēku vienīgā un lielākā rūpe. Pērn īstenotā projekta “Aktīvs seniors Latvijā” ietvaros LSKA veica senioru aptauju, un praktiski visi tās dalībnieki atzina, ka viņus ļoti nomāc arī vientulība un sociālā atstumtība, kas atstāj iespaidu arī uz dzīves kvalitāti. Tādēļ šī gada projekta “Latvijas seniors - aktīvs, zinošs un atvērts sadarbībai” viens no galvenajiem virzieniem ir senioru aktivitātes veicināšana un sadarbība viņu dzīves kvalitātes celšanā,” informē LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece, projekta vadītāja Lilita Kalnāja.

Ņemot vērā, ka senioriem ir būtiski rast atbildes uz daudziem ar novecošanos saistītiem jautājumiem, LSKA ir izveidojusi videomateriālu, kurā profesors Jānis Zaļkalns skaidro, kā pieņemt un atzīt par labu esam šo savu konkrēto dzīves posmu, kā vecāka gadu gājuma cilvēkiem īstenot nepieciešamību pēc socializācijas un pieņemt arvien jaunus pozitīvus dzīves izaicinājumus, kādas ir novecošanas likumsakarības, un kādēļ prieks ir viens no galvenajiem skaistu vecumdienu priekšnoteikumiem.

“Novecošanās nav degradācija un beigas, novecošana ir indivīda attīstības trešais posms, kurš raksturojas ar savām konkrētām īpašībām un īpatnībām, bet tā ir attīstība, tā nav bojāeja,” saka profesors J. Zaļkalns. Viņš arī norāda, ka viena no nelaimēm novecošanas gaitā ir prieka sajūtas zudums, taču senioriem ir īpaši svarīgi rast iemeslu priekam, būt aktīvam un plānot savu ikdienu. Jo, kā uzsver J.Zaļkalns: “Kustība ir dzīvība gan smadzeņu šūnai, gan muskuļu šķiedrai. Nepriecājies par tiem soļiem, kurus tu neesi spēris, priecājies par tiem, kurus tu esi un spēsi spert.”

Profesors Zaļkalns arī norāda uz tik aktuālu tēmu kā nepieciešamību senioriem vakcinēties pret Covid-19 un aicina vecāka gada gājuma ļaudis neklausīties dezinformāciju par vakcīnu kaitīgumu. “Es ļoti ceru, ka lielākai daļai senioru ģimenēs ir vidējā un jaunā paaudze, kura saprot vakcinācijas būtību, kura saprot zinātniski pamatotu nostāju. Ar saviem senioriem ir jāstrādā, viņi ir jāizglīto, lai viņi nesaklausās kaut kādas nepamatotas absolūti dezinformējošas ielu sarunas,” uzsver profesors. 

Videomateriāls tapis Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projekta “Latvijas seniors - aktīvs, zinošs un atvērts sadarbībai” ietvaros. LSKA pateicas Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcai par sadarbību videomateriāla veidošanā.

Ar videomateriālu iespējams iepazīties biedrības “Latvijas Senioru kopienu apvienība” mājas lapā https://lskapvieniba.lv/lv/video, kā arī Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas mājas lapā https://aslimnica.lv/jaunumi/zinas/profesors-janis-zalkalns-par-novecosanas-procesu-un-sevis-pienemsanu/.

 

Projekts tiek īstenots no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021.gada 20. novembrim.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Lasīts 913 reizes

Service by Chukmasoff