Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” turpina cienījamo senioru, sasniegušo jau 100 gadu slieksni, dzīves stāstu video veidošanu.

Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projektā veidojam video sižetus, par šiem dzīves gudrajiem senioriem.26.jūnijs bija īpaša diena Cēsu novada  Vaives ciema iedzīvotājai Ilgai Saulītei, jo viņa svinēja savu 101.dzimšanas dienu!

Ilga Saulīte visu mūžu ir bijusi skolotāja. Strādājusi gan par pasniedzēju Cēsu skolotāju institūtā, gan  par ķīmijas un bioloģijas skolotāju. Vēl nesen palīdzējusi mazdēlam ķīmiju apgūt tik labi, ka jaunietis Cēsīs ir labākais skolu olimpiādēs.

Ilgā mūža noslēpums ir dzīves rūdījums, kas gūts nebaltās dienās, taču uzsver, ka, neskatoties uz redzes un dzirdes pasliktināšanos, vēl arvien galva ir gaiša, labprāt dalās atmiņās par savā dzīvē pieredzēto.

 

Vasaras skaistā dienā devāmies uz Vaives ciema Kalna Slauķiem, kur mūs sirsnīgi sagaidīja cienījamās seniores meita, farmaceite Līga Saulīte.

Māja skaistā Vaives pakalnu vietā, aug divi skaisti simtgadadīgi ozoli, kas iedēstīti, kad piedzimusi Ilgas Saulītes māte. Viss dārzs un sēta vienos ziedos, skaisti sakopts. Smaržas priecē sirmo seniori.

Biedrības vārdā sirmo kundzi sveica Lilita Kalnāja, pasniedzot ziedotāja sarūpēto segu un saldumus.

Varējām iemūžināt video stāstā atmiņas un dzīves gudra cilvēka atziņas.Pateicamies par atsaucību Līgai Saulītei un vēlam izturību rūpējoties par savu māmuļu Ilgu Saulīti.

Sabiedrības integrācijas fonda 

Programmā „NVO fonds”

Projekts „Latvijas seniors – aktīvs, zinošs un atvērts sadarbībai” tiek īstenots no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021.gada 20. novembrim.

Finansējuma līgums SIF Nr. 2021.LV/NVOF/MIC/059

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

  

Lasīts 739 reizes

Service by Chukmasoff