FINANŠU MINISTRIJAS (FM) DARBA GRUPA KOPĀ AR NOZARU MINISTRIJĀM UN SOCIĀLAJIEM UN SADARBĪBAS PARTNERIEM IR SAGATAVOJUSI LATVIJAS ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS MEHĀNISMA (ANM) PLĀNA PROJEKTU.

"ANM paver Latvijai iespējas veikt ekonomikas pārveidi un ieviest
nepieciešamās strukturālās pārmaiņas, kas cels produktivitāti un
veicinās pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, mazinot COVID-19
krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. Taču, lai Latvijai
būtu iespējams šo finansējumu saņemt, mums vajag nolikt malā
individuālās ambīcijas un spēt vienoties par mērķiem un reformām,
kas ilgtermiņā nesīs mūsu valstij vislielāko labumu_," uzsver
finanšu ministra padomnieks Ints Dālderis.

FM vadītā darba grupa ir sagatavojusi Latvijas ANM plāna projektu.
Darbs pie ANM ieviešanas tiks organizēts sešos virzienos - klimata
pārmaiņas un ilgtspēja, digitālā transformācija, ekonomikas
transformācija un produktivitātes reforma, veselība, nevienlīdzības
mazināšana un likuma vara. 20% no ANM līdzekļiem pēc EK ieteikumiem
plānots ieguldīt digitalizācijā, bet 37% - klimata mērķu
sasniegšanā.

ANM finansējums sniedz ievērojamu papildu Eiropas Savienības (ES)
finansiālu atbalstu reformu īstenošanai. Lai šo finansējumu
pilnvērtīgi ieguldītu, rūpīgi jāizsver nepieciešamās
strukturālās reformas un investīciju projekti, iekļaujot tos
nacionālajā ANM plānā. Turklāt ANM ieguldījumiem jābūt cieši
saistītiem ar ES Padomes rekomendācijām dalībvalstij. Garantēti
pieejamais finansējums Latvijai ir 1,65 miljardi eiro, un līdz ar to
ANM plāns šobrīd sagatavots par šo summu. Latvijai pieejamā summa
vēlāk varētu pieaugt līdz maksimālajam plāna finanšu apjomam 2,02
miljardiem eiro (neskaitot potenciālo aizdevumu daļu), atkarībā no
reālajiem ekonomikas izaugsmes dinamikas datiem 2020. un 2021. gadā.

KLIMATA PĀRMAIŅU VIRZIENAM plānots novirzīt 37% no kopējā
finansējuma jeb 610,5 miljonus eiro. Šajā jomā paredzēts mazināt
siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas un palielināt SEG emisiju
piesaisti, veicinot pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem,
investējot ilgtspējīgos transporta risinājumos pakalpojumu
sasniedzamības uzlabošanai, t.sk. administratīvi teritoriālās
reformas kontekstā, kā arī uzlabojot energoefektivitāti dzīvojamās
ēkās un uzņēmējdarbībā un veicinot katastrofu pārvaldības
pasākumus un pielāgošanos klimata pārmaiņām. Strādājot pie ANM
plāna, transporta jomā ņemtas vērā EK 2020.gadā izteiktās
rekomendācijas Latvijai, par transporta infrastruktūras uzlabošanu
Rīgā un tās apkārtnē, kas veicinātu darbaspēka mobilitāti, un
palīdzētu ierobežot vieglo automobiļu pieaugošo enerģijas
patēriņu.

COVID-19 situācija parādīja, ka nepieciešams pārdomāt esošo
valsts pakalpojumu sniegšanas modeli un virzīties uz racionālāku
pieeju, kas balstās uz attālinātu apkalpošanu, ar plašu
konsultāciju pieejamību klātienē un attālināti, attīstot
pilnvērtīgākas attālinātās pieejamības iespējas, īstenojot
valsts digitalizācijas reformu. DIGITĀLĀS TRANSFORMĀCIJAS JOMĀ
plānots veicināt ilgtspējīgu izaugsmi un ekonomikas digitālo
transformāciju, tai skaitā atlabšanu no COVID-19 krīzes, attīstot
valsts pārvaldei, sabiedrībai un uzņēmumiem pieejamos digitālos
pakalpojumus un datu ekonomikas infrastruktūru, kā arī attīstot
nepieciešamās spējas un prasmes. ANM ietvaros digitālās
transformācijas komponentei plānots novirzīt 20% no kopējā
finansējuma, jeb 330 miljonus eiro.

ES Padomes rekomendācijās norādīts, ka Latvijā joprojām
ievērojami trūkst ieguldījumu, lai novērstu reģionālās
atšķirības, tāpēc mūsu valstij noteiktas augstas prioritātes
investīciju vajadzības, lai mazinātu sociālekonomiskās
atšķirības un risinātu demogrāfiskās problēmas. Kā viens no
risinājumiem norādīta administratīvi teritoriālās reformas
īstenošana, kas varētu palīdzēt uzlabot publiskā sektora
rīcībspēju un efektivitāti. ANM ietvaros NEVIENLĪDZĪBAS
MAZINĀŠANAI plānots novirzīt 20% no kopējā finansējuma jeb 330
miljonus eiro. Investīcijas plānots novirzīt, lai veicinātu sociālo
pakalpojumu un nodarbinātības pieejamību reģionos, sekmējot augstas
kvalitātes vispārējās vidējās izglītības nodrošinājumu
pašvaldību teritorijās, veicinot mājokļu pieejamību, sniedzot
atbalstu uzņēmējdarbības publiskās infrastruktūras attīstībai,
nodrošinot atbilstošu un pieejamu ceļu infrastruktūru,
administratīvi teritoriālās reformas mērķu pilnvērtīgai
sasniegšanai.

Attiecībā uz EK semestra ziņojumā izteikto rekomendāciju stiprināt
veselības sistēmas noturību un pieejamību, tostarp nodrošinot
papildu cilvēkresursus un finanšu resursus - ANM plāna ietvaros
paredzētas reformas, kas papildina no ES fondiem un valsts budžeta
īstenojamos pasākumus. VESELĪBAS JOMĀ ANM plāna ietvaros paredzēts
īstenot pasākumus, kas stiprinās veselības nozares noturību un
pieejamību, attīstot integrētiem veselības aprūpes pakalpojumiem
nepieciešamo infrastruktūru, nodrošinot ārstniecības iestāžu
spēju pielāgoties krīžu situācijām, kā arī attīstot uzlabotus
pakalpojumu sniegšanas modeļus, t.sk. uzlabojot ārstniecības personu
tālākizglītības sistēmu un izveidojot vienotus principus
onkoloģijas jomā. ANM ietvaros veselības komponentei plānots
novirzīt 11% no kopējā finansējuma, jeb 181,5 miljoni eiro.

EKONOMIKAS TRANSFORMĀCIJAS UN PRODUKTIVITĀTES JOMĀ plānots strādāt
divos reformu virzienos: produktivitātes paaugstināšana caur
investīciju apjoma palielināšanu pētniecībā un attīstībā un
augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana. ANM ietvaros
ekonomikas transformācijas komponentei plānots novirzīt 10% no
kopējā finansējuma, jeb 165 miljonus eiro. Piedāvātais reformu
investīciju virziens sasaucas ar EK rekomendācijām Latvijai
stiprināt ekonomiku un atbalstīt tās turpmāko atlabšanu, kā arī
virzīt investīcijas īpaši uz pētniecību un attīstību. Reforma
ļaus Latvijai izveidot efektīvu inovāciju sistēmu, kuras pamatā
būs nepārtraukta uzņēmējdarbības atklājuma principa darbināšana
un uz Latvijas konkurētspējas priekšrocībām balstītas mērķētas
publiskās investīcijas pētniecībā un attīstībā.

ANM ietvaros LIKUMA VARAS komponentei plānots novirzīt 2% no kopējā
finansējuma jeb 33 miljoni eiro. Valsts pārvaldes institūciju
kvalitātes un tiesiskuma stiprināšanas sfērā izaicinājumu
netrūkst, ANM plāna ietvaros tiek piedāvāts fokusēties uz jomām ar
tiešāko ietekmi uz uzņēmējdarbības vides kvalitāti, kas
vairākkārtīgi īpaši izceltas arī ES Padomes rekomendācijās un EK
ikgadējos ziņojumos - ēnu ekonomikas mazināšana un nodokļu
iekasēšanas uzlabošana, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
un ekonomisko noziegumu apkarošana, kā arī publiskā sektora
atbildība, efektivitāte un integritāte.

2% (33 miljoni eiro) no kopējiem ieguldījumiem paredzēti kultūras un
mediju jomai, tos iekļaujot vairākās no ANM plāna komponentēm.
ANM plāna pirmais variants tiks iesniegts valdībā šī gada februāra
sākumā. Pēc apstiprināšanas valdībā plānu iesniegs Eiropas
Komisijā (EK), kur eksperti vērtēs un sniegs komentārus, vai šo
plānu var atzīt par atbilstošu valsts specifisko rekomendāciju
izpildei un reformu virzieniem. Kritēriji un ieviešanas nosacījumi
tiks izstrādāti pēc tam, kad plāns būs apstiprināts.

Lai novērstu COVID-19 pandēmijas radīto kaitējumu ekonomikai un
sociālajai jomai, stimulētu Eiropas atgūšanos, kā arī aizsargātu
un radītu darbavietas, Eiropas Komisija (EK) šī gada pavasarī
ierosināja ieviest vērienīgu Eiropas atveseļošanas plānu. Būtiska
daļa no Eiropas atveseļošanas finansējuma tiks novirzīti
Atveseļošanas un noturības mehānismam. Mehānisma mērķis -
atbalstīt reformas un investīcijas, īpaši, kas saistītas ar pāreju
uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto
sociālo un ekonomisko ietekmi. Šāda mēroga ES atbalsta instrumenta
radīšana salīdzinoši tik īsā laika posmā ir nebijis precedents.
2020. gada izskaņā ES likumdevēji panāca konceptuālu vienošanos
par ANM regulējumu, kuru plānots apstiprināt Eiropas Parlamentā šī
gada februāra sākumā.

Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas mehānisma līdzekļu
piešķiršanā plānota vienota pieeja visām ES dalībvalstīm. Proti,
nacionālajos ekonomikas atveseļošanas plānos vispirms jāietver
mērķi un nepieciešamās reformas mērķu sasniegšanai, investīcijas
to īstenošanai, kā pēdējos iekļaujot konkrētus projektus, ar
kuriem iecerēts mērķus sasniegt.

ANM plāna projekts un infografika pieejami ES fondu tīmekļa vietnē  
[1] http://www.esfondi.lv/atveselosanas-un-noturibas-mehanisms

 

Lūdzam sūtīt savus ieteikumus uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. !

Būsim zinoši, aktīvi un līdzdarbosimies!

 

Lasīts 849 reizes

Service by Chukmasoff