Tikšanās Alūksnē "Sadarbībā ar "Alūksnes un Malienas Ziņām". 07.08.2020.

 

 

Astrīda Bētere, Lilita Kalnāja un Astrīda Babāne

Paplašina sadarbības iespējas

 

Šopavasar biedrība “Alūksnes novada pensionāru apvienība” pievienojās Latvijas senioru kopienu apvienībai (LSKA), un jūlija otrajā pusē Alūksnē viesojās LSKA valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne un priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja, lai pārrunātu LSKA aktualitātes un nākotnes ieceres.

Apzina senioru problēmas

“Jau pats apvienības nosaukums nozīmē, ka ar savu darbību, cik iespējams, cenšamies aptvert visu Latviju. Viens no galvenajiem uzdevumiem – apzināt senioru rūpes un problēmas. Ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu realizējam projektu “Aktīvs seniors Latvijā”, veicam aptauju, lai pēc tam izstrādātu priekšlikumus grozījumiem likumdošanā un sagatavotu ilgtspējīgu senioru interešu aizstāvības programmu, kas jau šoruden tiks iesniegta Saeimā. Aptaujas anketa joprojām pieejama mūsu apvienības mājas lapā www.lskapvieniba.lv un turpināsies vēl līdz septembrim. Cenšamies veikt arī ko reālu, tādēļ jāsaka liels paldies mūsu atbalstītājiem, kuri ziedo līdzekļus, un par tiem varam veikt virkni aktivitāšu,” stāsta A. Babāne.

Atbalsts vientuļajiem pensionāriem

Biedrības “Alūksnes novada pensionāru apvienība” vadītāja Astrīda Bētere, kura ievēlēta arī LSKA apvienības valdē, uzsver - šai nevalstiskajai organizācijai, kam ir sabiedriskā labuma statuss, Alūksnes novada pensionāru apvienība pievienojusies, lai paplašinātu iespējas piesaistīt finansējumu. A. Bētere šopavasar veica aptauju, lai izzinātu, kāds atbalsts nepieciešams novada vientuļajiem pensionāriem. Anketēšana parādīja, ka vajadzību sarakstā ir higiēnas preces, kopšanas līdzekļi, inventārs, palīglīdzekļi, sadzīves tehnika, nelieli remonti. Nepieciešama arī cita palīdzība – malkas iegādē, pārtikas un medikamentu saņemšanā un cita. Ziedotāju “Banknote.lv” atbalstu guva Veclaicenes pensionāri Tatjana un Vladimirs Medvedi, kuru mājai Veclaicenes pagasta “Skalbjos” tika nomainīti trīs logi.

“Abiem kopā pensija ir 200 eiro. Tatjana un Vladimirs dzimuši Ukrainā, uz Latviju savulaik atbraukuši darba meklējumos. Sāka strādāt Bauskas rajonā, bet tad uzzināja, ka kolhozā “Veclaicene” vajadzīgi slaucēji, un kopš 1987. gada dzīvo Veclaicenē. Logu nomaiņu veica SIA “RC Ainava” un mājai nomainīja trīs logus. Ir cerība, ka nomainīs arī divus pārējos, jo Veclaicenes pagasta pārvaldes vadītāja Lelde Krancmane ir ieinteresēta  meklēt iespējas, lai to varētu paveikt,” stāsta A. Bētere. 

Sveic simtgadniekus

 Viesojoties Alūksnes novadā, LSKA pārstāves apciemoja arī Ausmu Miliju Zakarīti Jaunalūksnes pagastā, kurai septembrī apritēs 100 gadi un Alfrēdu Škepastu, kurš simtgadnieku pulkam pievienojās jūnija sākumā.

“Mums bija ļoti patīkami ar viņiem abiem tikties un par tikšanos bijām patiesi aizkustinātas. Iepriekšējos gados rīkoti Latvijas simtgadnieku salidojumi un mūsu apvienība vēlētos līdzdarboties to organizēšanā. “Covid-19” dēļ šogad salidojums nenotiks, tādēļ, lai uzturētu šo ideju dzīvu, apciemojam dažus no Latvijas simtgadniekiem. Kopā ar mums ir žurnāliste un operators, un taps videofilma par braucienu uz Alūksni,” saka A. Babāne.

Ābolu laikā tiksies Dobelē

LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece L. Kalnāja akcentēja, ka apvienībai ir svarīgi ir veidot kontaktus ar senioriem Latvijā. Biedrība saņēmusi Rīgas domes Labklājības departamenta atbalstu projektam “Rīgas seniors Dobelē”, atbalstot ideju aktivizēt seniorus, veicināt savstarpējo sadarbību, tiekoties sadraudzības pasākumā Dobelē rudenī Pētera Upīša dārzā ābolu laikā. Uz to aicināti arī pārstāvji no biedrības “Alūksnes novada senioru apvienība”.

 Gaidāmie notikumi:

 12.augustā biedrības “Alūksnes novada pensionāru apvienība” pieredzes apmaiņas brauciens uz Rēzekni.

 22. augustā Koknesē Vislatvijas senioru sadziedāšanās svētki. No Alūksnes novada uz tiem dosies Alūksnes pilsētas pensionāru biedrības vokālais ansamblis “Sudraba notis” un Veclaicenes pagasta senioru vokālais ansamblis.

 9. septembrī Alūksnes Kultūras centrā Vidzemes pensionāru biedrību konference.

 

Raksta autore
Dace Plaude

 

Lasīts 1391 reizes

Service by Chukmasoff