Pieaugušo izglītības projekts “Ceļazīme ilggadībai”

Kuldīgas Senioru skola aktīvi iesaista seniorus darbos un pasākumos.

Par darbīgiem un zinātkāriem senioriem raksta mūsu  dalīborganizācijas, biedrības „Kuldīgas Senioru Skolas” vadītāja Ruta Orlova: 

„Projekts paredz senioru izglītošanu, lai veicinātu  senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu. Ar vārdu “aktīvs” jāsaprot ne tikai fiziskās aktivitātes un darbspēju saglabāšana, bet arī nepārtraukta līdzdalība sociālajās, kultūras,  ekonomiskajās un pilsoniskajās norisēs, kas sekmē senioru mentālās un garīgās veselības nostiprināšanu. 

Projektā  senioriem piedāvājam daudzas interesantas mācības un aktivitātes, kas var papildināt viņu dzīvi ar jaunām pieredzēm un zināšanām. Projekta ietvaros paredzēts īstenot izglītojošus, veselību veicinošus, izzinošus  un slimību profilakses pasākumus, kas vērsti uz senioru izglītošanu par veselību, fizisko aktivitāšu nozīmi ikdienas dzīvē. 

Projekta galvenais uzdevums -  apmācīt seniorus, kā katrs pats var individuāli strādāt un nodarbotos ar fiziskām aktivitātēm ikdienā ilgtermiņā, piedaloties lekcijās, meistarklasēs. 

Projekta ietvaros notiek  meistarklase    - “Darināsim paši” -Senioru skolas prezentācijas materiālu – suvenīru  izgatavošana. ”

 

 Piedāvājam skatīt meistarklases „Darināsim paši”  fotoattēlus Galerijā „Kuldīgas seniori paši darina!”

Lasīts 298 reizes

Service by Chukmasoff