2019. gadā paveiktais

Biedrības

„LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA”

2019. gadā paveiktais

 

Biedrības valdes sēdē 2020. gada 23. janvārī tika ziņots par īstenotām aktivitātēm gada laikā. Biedrības valde pasākumu īstenošanai piesaistījusi Rīgas domes un ziedotāju finansējumus.

1.Atsevišķo Latvijas senioru biedrību , nodibinājumu, apvienību iesaistīšana biedrībā. 

Tika aktivizēts darbs ar Zemgales un Kurzemes senioru un sociālo pakalpojumu sniedzēju biedrībām. Iepazīstinājām ar mūsu mērķiem un darbību kopš dibināšanas 2017. gadā. 

2.Darbība LR Labklājības ministrijas Konsultatīvajā senioru padomē un LR Saeimas komisijās, kur lemj senioru dzīves kvalitātes uzlabošanas jautājumus. 

3.Sadarbība ar Latvijas reģionu pašvaldību sociālajiem dienestiem, senioru tiesību aizstāvībā., Vidzemē un Kurzemē.

4.Iesaistīšanās stratēģiski politisku jautājumu risināšanā, lai sekmētu senioru dzīves kvalitātes celšanos, risināt jautājumus par veselības aprūpes pieejamību, nodokļu politikas attiecībā uz senioriem pārskatīšanu. 

5.Līdzdalība Latvijas simtgadnieku 3. salidojuma organizēšanā VEF Kultūras pilī 25. augustā. 

Sniegts atbalsts publicitātes pasākumos, sagatavota video filma par salidojuma norisi, tā publicēta biedrības mājas lapā. Dalība salidojuma pasākuma dalībnieku cienasta sagatvošanā, finasiāls atbalsts.

  1. 6. Vispasaules Senioru dienas atzīmēšana 1.oktobrī. “Rīgas seniori Dobelē”

Organizēta ekskursija Dobelē, viesošanās Dārzkopības institūta Pētera Upīša dārzā, rudens velšu baudīšana, tikšanās un pieredzes apmaiņa Dobelē ar pilsētas pensionāru biedrību, sadraudzība, kopējas pusdienas. Piedalījās 30 Rīgas seniori un 20 Dobeles seniori. Katrs dalībnieks saņēma apsveikumu Senioru dienā. Ekskursija notika pateicoties ziedotāja  SIA „EXPRESSCREDIT” BANKNOTE finansējumam.

  1. Izveidota biedrības mājas lapa www.lskapvieniba.lv

Izmantojot ziedotāja finasiālo atbalstu, oktobrī izveidota un tiek uzturēta mājas lapa, kas sniedz informāciju par biedrības jaunumiem, aktivitātēm, atvērta foto galerija un video sižeti par pasākumu norisi. Norādām savus sadarbības partnerus.  Atveram jautājumu un atbilžu sadaļu.

  1. Senioru izglītības seminārs “Finanšu pratība”

Uzsākām senioru interesējošo jautājumu skaidrošanu semināros. Novembra mēnesī organizējām semināru par valsts budžetu, nodokļiem un pensijām. Mūsu sadarbības partneris un ziedotājs no SIA „EXPRESSCREDIT” BANKNOTE informēja par aizņēmumiem, kas jāzina, lai nerastos problēmas.

  1. Rīgas domes Labklājības departamenta atbalstītais projekts „Rīgas seniori Liepāja”, 8.decembrī.

Organizējām mūsu biedru ekskursiju 30 personām, brokastis Saldū un ekskursija Liepājā. Ekskursija koncertzālē Lielais dzintars. Pusdienas „Maestro dizaina restorānā”. Koncerts „Indija sastop Turciju” Kamerzālē. Pēc koncerta tikšanās ar mūziķiem, sarunas pie kafijas Tikšanās ar senioriem un sociālā pakalpojuma sniedzējiem, pieredzes apmaiņa Liepājas Diakonijas centrā. Sadraudzība ar 20 liepājniekiem,  centra radošo darbnīcu apmeklējums, pieredzes apmaiņa. Katrs dalībnieks saņēma 2.Adventa dienas dāvanas. Tika sagatavots un izplatīts video sižets par pasākumu. To varam skatīt mūsu mājas lapā.

 

Visu gadu darbojāmies, lai īstenotu savus mērķus:

Apvienot dažādas senioru kopienas un to sadarbības partnerus Latvijā, ievērojot reģionu principu.

Pārstāvēt senioru kopienu un to sadarbības partneru tiesības un intereses pašvaldību, valsts un starptautiskajā līmenī.

Cilvēktiesību un indivīda tiesību, sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizsardzība, to materiālās un garīgās labklājības veicināšana un iesaistīšana demokrātiski aktīvos sadarbības procesos. 

Veicināt iedzīvotāju socializācijas procesu un integrāciju, palielināt senioru lomu, ievērojot pēctecības principu, sabiedriskajā sektorā, politikā un uzņēmējdarbībā.  Organizēt labdarības pasākumus.

Service by Chukmasoff