LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA aicina iedibināt LR Saeimā Senioru laiku

2019. gada nogalē LSKA valde sagatavoja vēstuli Latvijas Republikas 13. Saeimai:


Latvijas Republikas 13.Saeimas priekšsēdētājai
Inārai Mūrnieces kundzei
Latvijas Republikas 13.Saeimas Prezidija locekļiem
Jēkaba ielā 11 Rīgā LV 1811

Par Senioru laiku Saeimā

Cienījamā I.Mūrnieces kundze!
Godātie Saeimas prezidija biedri!

Biedrība ‘’LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA’’ (LSKA) aicina Jūs atbalstīt Senioru dienas iedibināšanu Saeimā kā tradīciju, kur reizi gadā seniori tiekas ar Saeimas vadību un ieinteresētajiem deputātiem senioru jautājumu apspriešanā un noteiktu soļu precizēšanu attīstības virzienā.
Pirms saspringtu jautājumu apspriešanas un pieņemšanas, it īpaši to, kas skar senioru ikdienu, senioru dzīves kvalitāti un iespējas to uzlabot, piedāvājam uzklausīt senioru vecumu sasniegušus, viedus cilvēkus, augsta līmeņa profesionāļus, kam ir pieredze strādājot dažādās nozarēs valsts reģionos.
Šādu cilvēku viedokļus LSKA spēs operatīvi formulēt, izmantojot savu biedru klātbūtni valsts pagastu un pilsētu pašvaldībās, biedrībās, nevalstiskajās organizācijās. LSKA biedri dzīvo un strādā visos Latvijas reģionos, tādēļ apkopot iedzīvotāju viedokļus, uzskatus, ierosinājumus ir reāli ātri iespējams. Ne tikai kritikai, bet konkrētiem piedāvājumiem dažādu aktuālu jautājumu un situāciju risināšanai, ne tikai senioru kopienā, bet visas sabiedrības interesēs.
Sasniedzot senioru vecumu dzīve neapstājas. Ņemot vērā, ka Eiropas Savienībā un visā pasaulē seniori turpina darbu arī pēc aiziešanas no aktīvā darba tirgus, kā arī iesaistās sabiedriskajā darbībā, viņiem ir iespēja attīstīt un aktivizēt senioru darbību un līdzdalību sabiedriski politiskajās norisēs, arī Latvijā. Vēlamies pievienot spēkus, gudrību un toleranci – kopējai lietai – valsts augšupejai!
Esam iepazinušies ar vairāku ES valstu pieredzi, kurās valstu parlamentos kā tradīcija ir senioru problēmu uzklausīšanai paredzēts laiks. Mūsu priekšlikums – vēlamākais mēnesis Senioru dienas (laika) iedibināšanai Saeimā varētu būt piemērotāks oktobrī, kad Eiropā tiek atzīmēta Starptautiskā senioru diena.
Būsim gandarīti, ja izskatīsiet un pieņemsiet mūsu priekšlikumu.

Jau iepriekš pateicamies,
ar cieņu
LSKA valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne

V.Puriņa
Tālr. 22 040 309


Esam saņēmuši atbildi, mūsu iesniegums nodots Saeimas Prezidija locekļiem un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
Turpinām darbu, lai Senioru laiks Saeimā notiktu šā gada oktobrī.

Service by Chukmasoff