Seniori tiekas fokusgrupās: Neko par mums bez mums!

Decembrī biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs” noslēdza senioru piecu fokusgrupu diskusiju ciklu – to laikā seniori Jēkabpilī, Līvānos, Kuldīgā, Ikšķilē un Rīgā diskutēja par viņiem svarīgiem jautājumiem un to – kā padarīt dzīvi vecumdienās kvalitatīvāku.

Diskusijas notika projekta Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs” (līguma Nr. 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/020) ietvarā, kur apvienojušies pieci partneri no visas Latvijas, lai risinātu senioru mūžizglītības sistēmas izveidošanas Latvijā jautājumus.

Fokusgrupas tika organizētas pie katra no projekta partneriem, iesaistot seniorus un cilvēkus ar invaliditāti pieaugušā vecumā, lai ievērotu principu "mērķagrupai neko bez mērķagrupas”. Diskusiju laikā izskanēja gan jau dzirdētas frāzes, gan seniori pārsteidza ar izteiktajiem viedokļiem.

Galvenie fokusgrupu secinājumi: seniori vēlas mācīties visas dzīves garumā, bet trūkst informācijas – kur to var darīt. Trūkst vispārējas informācijas par iespējām senioriem viņu saziņas kanālos jeb drukātajā presē, tai skaitā – par mācību iespējām. Vēlas mācīties digitālās prasmes, valodas, par veselību un uzturu, arī savas tiesības. Lielākā daļa uzskata, ka mācībām jābūt bez maksas vai ir gatavi maksāt simbolisku samaksu. Daudziem patīk nosaukums “Senioru skola”.

Projekta ietvaros uzsākta senioru iespēju kartēšana, pamazām top stratēģija, kā arī notiek vairākas citas aktivitātes, kas turpināsies līdz pat 2025.gada septembra beigām.

Kā un kādu veidot Latvijas senioru mūžizglītības jeb Trešās paaudzes universitāšu modeli – joprojām ir nozīmīgs jautājums, jo sabiedrība ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā strauji noveco. Pieņemti vairāki svarīgi Eiropas līmeņa plānošanas dokumenti, kas katrai valstij uzliek par pienākumu šo problēmu risināt. Vairums jau ir sākuši rīkoties, piemēram, Polijā, Lietuvā, Portugālē, Igaunijā. Kādi būs mūsu risinājumi?

 

A.Pleiko

Projekta vadītāja

 

Konteksts: Projekta vadošais iesniedzējs ir nevalstiskā organizācija “Vidusdaugavas NVO centrs”, projekta partneri ir biedrības "Latvijas senioru kopienu apvienība" (Rīga), “Kuldīgas Senioru skola", “Ikšķiles senioru skola” un “Baltā māja” (Līvāni) – organizācijas, kuru darbība jau ilgstoši ir saistīta ar senioriem, viņu mūžizglītību un iespējami ilgu dzīves kvalitātes saglabāšanu. Projekta vadītāja Agita Pleiko, projekta vadošās ekspertes – LU asociētā profesore Iveta Cīrule un Rīgas Stradiņa universitātes doktorante Tatjana Azamatova.

 

 

Service by Chukmasoff