Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku turpina senioru medijpratības mācības Latvijas bibliotēkās

20 . aprīlī Smiltenes kultūras centrā aicinām seniorus apmeklēt Medijpratības kompetences semināru.

 

Semināru organizē Smiltenes novada bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku ( LNB) un mūsu biedrību.

Semināra mērķauditorija ir seniori un bibliotekāri. 

 

Semināra tēmas un lektori: 

1. Informācijas vide. Ko atcerēties senioram un bibliotekāram

Emīls Rotgalvis, LNB medijpratības eksperts

2. Kā top informācija reģionālajam medijam

 

Ingūna Johansone, laikraksta „Ziemeļlatvija” galvenā redaktore

3. Medijpratības senioriem

 

Lilita Kalnāja, LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece

Esam sagatavojuši prezentāciju par mūsu pieredzi senioru medijpratības izglītībā.

Pasākumu dalībnieki tiks aicināti atbildēt uz LSKA sagatavotās anketas par pratību atšķirt viltus ziņas jautājumiem. 

Mūsu mājas lapas www.lskapvieniba.lv sadaļā Anketas jau publicēta šī anketa. Noslēgumā sagatavosim kopsavilkumu par saņemtām atbildēm, lai nākotnē varam turpināt mēdijpratību senioru izglītību un to publicēsim.

 

Semināri maijā paredzēti vēl Ludzā, Naujienā, un Krāslavā. 

 

Service by Chukmasoff