Atbalstīts mūsu projekts „Kopā ar ukraiņiem 2023. gadā”

Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA”  turpina atbalstīt kara bēgļus no Ukrainas, kas nonākuši Rīgā. 

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Sabiedrības integrācijas projektu konkursā nevalstiskajām organizācijām esam saņēmuši atbalstu mūsu pieteiktajiem pasākumiem. 

23. februārī saņēmām lēmumu par Sabiedrības integrācijas projektu konkursa nevalstiskajām organizācijām rezultātiem:

„Pateicamies Jums par piedalīšanos Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Sabiedrības integrācijas projektu konkursā nevalstiskajām organizācijām.

Informējam, ka, pamatojoties uz Konkursa vērtēšanas komisijas 2023. gada 20. februāra sēdes lēmumu, projekta “Kopā ar ukraiņiem 2023. gadā” pieteikums ir atzīts par kvalitatīvu un atbilstošu Konkursa nolikumam, un tiek atbalstīts.”

 

Pieteiktā projekta galvenais mērķis ir mūsu pilsētas senioru sadarbība ar ukraiņiem, kas patvērumu no kara atraduši Rīgā. 

2022. gadā uzsākām ukraiņu atbalstu Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra atbalstītā projektā „Rīgas seniori kopā ar Ukrainas bēgļiem.”. 

2023. gadā turpināsin uzsākto.

Projekta „Kopā ar ukraiņiem 2023. gadā” laikā Ukrainas ģimenes uzņemsim kā viesus, būsim kopā stipri, palīdzēsim iekļauties mūšu sabiedrībā.

 

Projekta laikā īstenosim aktivitātes:

  1. Integrācijas Sarunu klubi – sadraudzība, latviešu un ukraiņu kultūrvides apguve, ekskursiju plānošana;
  2. Ekskursijas pavasarī Kuldīgā, ceriņziedu laikā Dobelē, vasarā Kurzemē, rudenī Siguldā;
  3. Latviešu valodas klubi „Iesācējiem” un „Turpinātājiem” - valodas pamatu apguve, materiāla sagatavošana un izgatavošana;
  4. Dziesmu svētku pasākumu apmeklējumi;
  5. Iepazīšanās ar mazākumtautību NVO pārstāvjiem;
  6. Projekta noslēguma pasākums „Tautas tērpu gods” – iepazīšanās ar Ukrainas un lībiešu tautas tērpiem.
  7. Sabiedrības informēšana visu projekta laiku, video sižeta uzņemšana;

 

Projekts tiks īstenots laika periodā no 1. marta līdz 15. novembrim 2023. gadā.

 

Uzsāksim projektu un aicināsim Rīgas seniorus un ukraiņus piedalīties.

Service by Chukmasoff