LSKA: Senioru interešu aizstāvībai būtisks ir kvalitatīvs dialogs ar publisko pārvaldi

Nevalstiskā organizācija “Latvijas senioru kopienu apvienība” (LSKA) turpina pagājušajā gadā uzsākto veiksmīgo sadarbību ar LR Labklājības ministriju. Tas ļaus arī turpmāk nodrošināt senioru interešu aizstāvībai izveidotās LSKA struktūrvienības “Senioru Saeima” darbību, kā arī turpināt senioru izglītības semināru un sadraudzības pasākumu organizēšanu.

 

“Senioru Saeimas” darbs galvenokārt vērsts uz gados vecus cilvēkus skarošu problēmu identificēšanu un tādu risinājuma meklējumiem, kas ne vien uzlabotu tās sabiedrības daļas dzīves kvalitāti, kuri jau ir senioru vecumā, bet dotu pozitīvu pienesumu arī nākotnes senioriem.

LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja norāda, ka, lai arī liela daļa no Latvijas senioriem arī dzīves rudenī ir aktīvi, darbojas dažādās senioru nevalstiskajās organizācijās un pašdarbības kolektīvos, tomēr daudzi vecāka gadagājuma ļaudis ikdienā saskaras ar daudzām problēmām, kuras pašu spēkiem atrisināt nespēj. “Šo cilvēku interešu aizstāvībai būtisks ir kvalitatīvs dialogs ar publisko pārvaldi, dažādām valsts un pašvaldības institūcijām, tādēļ esam ļoti gandarīti par konstruktīvo sadarbību ar Labklājības ministriju,” uzsver L.Kalnāja.

LSKA jau kopš savas dibināšanas pirmsākumiem ir aktīvi sadarbojusies ar dažādām valsts institūcijām jautājumos, kas skar senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu, kā arī izstrādājusi un iesniegusi savus priekšlikumus šajā jomā kā likumdevējam – Saeimas Sociālo un darba lietu komisija, tā arī atbildīgajām ministrijām. Pagājušajā gadā LSKA pievienojās Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandam, kas ļauj vēl aktīvāk aizstāvēt senioru intereses. Tāpat biedrība savā darbībā lielu uzmanību pievērš labdarībai. “Pateicoties ziedotāja AS “DelfinGroup” atbalstam, vairāku gadu laikā  esam sarūpējuši un nodevuši nepieciešamo medicīnisko aprīkojumu un dažādas palīgierīces sociālās aprūpes centriem, pansionātiem un citām iestādēm, kur uzturas seniori, visā Latvijā, ” stāsta LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece.

Savukārt “Senioru Saeimas” priekšsēdētāja, juridisko zinātņu maģistre Barba Girgensone norāda, ka arī šogad turpināsies darbs pie tādām problēmām kā sabiedrības attieksmes maiņa pret gados veciem cilvēkiem, diskriminācija vecuma dēļ un senioru iesaiste darba tirgū, kā arī ar senioru veselības aprūpi saistītiem jautājumiem. “Senioriem ir bagātīga dzīves pieredze, kuru nedrīkst tā vienkārši atmest malā kā savu laiku nokalpojušu lietu. Līdzdarbošanās priekšlikumu sniegšanā politikas dokumentu izstrādei, izpratne, ka arī viņi spēj ietekmēt dažādu lēmumu pieņemšanu un to sabiedrību, kurā dzīvo, ļauj senioriem sadarboties savas dzīves kvalitātes celšanā un veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību,” uzsver “Senioru Saeimas” priekšsēdētāja.

Lilita Kalnāja stāsta, ka šogad plānots organizēt senioru izglītošanas seminārus par tādām aktuālām tēmām kā medijpratība, finanšu pratība, veselība, u.c. Aktuālāko problēmu apzināšanai LSKA katru mēnesi veiks senioru anketēšanu, lai uz tās laikā gūto atbilžu apkopojuma pamata izstrādātu savus priekšlikumus senioru interešu aizstāvībai, kuri tālāk tiks iesniegti atbildīgajām valsts institūcijām un likumdevējam. Tāpat turpināsies arī jau tradicionāli LSKA organizētie senioru sadraudzības braucieni uz dažādiem mūsu valsts reģioniem, kuru mērķis ir dažādu senioru nevalstisko organizāciju tikšanās un pieredzes apmaiņa. 

 

Projekts tiek īstenots no 2023.gada 1.februāra līdz 2023.gada 15.decembrim.

 

Projektu finansē LR Labklājības ministrija. Finansējuma līgums Nr. LM2023/24-1-05/10.

 

Service by Chukmasoff