Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” (LSKA) palīdz „Mērsraga Invalīdu Atbalsta Centram”

6.novembrī Mērsragā invalīdu atbalsta biedrībai nodevām par noziedotāja AS “DelfinGroup” (Banknote) finansējumu iegādāto inventāru.

 

Dāvinājuma līgumu, mantas pieņemšanas aktu parakstīja biedrības “Mērsraga Invalīdu Atbalsta Centra” valdes priekšsēdētāja Daiga Skvorcova un LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja.Biedrība „Mērsraga  Invalīdu Atbalsta Centrs” turpmāk saīsinājums ( MIAC) dibināta 2009. gada 3.martā. Par vadīto biedrību valdes priekšsēdētāja Daiga Skvorcova raksta:

„Biedrības darbība vērsta uz visa vecuma, dzimuma cilvēku ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļu integrāciju sabiedrībā, tiesību un interešu aizstāvību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, brīvā laika organizēšanu, nodarbinātības veicināšanu, izglītošanu, sociālo pakalpojumu sniegšanu.

Biedrība „MIAC” regulāri īsteno sociāli nozīmīgus projektus nodarbinātības, sociālās palīdzības u.c.

Pilnveidot un papildināt sociālās aprūpes klāstu, kā arī nodrošina veselības uzlabošanu iespējas ar mērķi sekmēt personu pašaprūpju un higiēnas prasmju attīstību.

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu un LR Finanšu ministrijas 2009.gada 27.aprilī lēmumu Nr.120 biedrībai „MIAC” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Biedrība 2013.gada 01.februārī  ir parakstījusi Sadarbības Memorandu ar Latvijas valdību.

Biedrība piedaloties dažādos konkursos esam dabūjuši finansējumus telpu remontam vienkāršotā renovācija biedrības telpās un 32 m izveidota no jauna uzbrauktuve ar celiņu, nosiltinātas telpas un nomainīts jumts ēkas daļai (MIAC). Telpu iekārtošana , saimniecības precēm un sadzīves tehnikas , veļas mašīnām, šujmašīnas, overloks, adāmmašīnas, trenažieri un zviedru siena, asinsspiediena mērītājs, iegādāts inventārs ārstnieciskai vingrošanai un nūjošanai. Cilvēki, atnākot šeit, var piedalīties dažādās nodarbībās, vai vienkārši pasēdēt, padzert tēju. kafiju un  gaidīts ir ikviens.

Sadarbībā ar NVA  jauniešiem ( jauniešu programmā) un subsidētā darba vieta cilvēkam ar invaliditāti 

Sadarbība  ar Svētā Jāņa palīdzības apvienību un fondu „Ziedot”. Tā ir iespēja  iedzīvotājiem palīdzēt ar pārtiku, apģērbiem un sadzīves priekšmetiem kā arī ar palīglīdzekļiem cilvēkiem ar invaliditāti.

Invalīdu biedrības darbība vērsta uz Mērsraga pagasta ,Talsu novada iedzīvotājiem, lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti un šeit var iegūt galveno – sajūtu, ka esi kādam piederīgs un  vajadzīgs.  

Biedrības ikdienā ļoti palīdz divi brīvprātīgie. Biedrībā ir aktīvie 32 biedri.

Cilvēkiem iztikt nav viegli. Arvien vairāk un vairāk, pēc palīdzības nāk daudz vairāk cilvēku, nekā iepriekš. Nāk ne tikai invalīdi un seniori, bet arī maznodrošinātie un trūcīgās personas, jaunās māmiņas un pensionāri.

Biedrības valdes locekļiem projekta rakstīšanā un realizēšanā ir pieredze.

Biedrības valde un centra vadītāji nesaņem nekādu atalgojumu.”

 

Esam priecīgi, ka varējām dāvāt kafijas automātu, kafiju un aparāta uzturēšanas līdzekļus, apmaksājām arī 2 gadu garantiju. Dāvinājuma kopsumma  731,87 EUR .

 

Pateicoties  AS „DelfinGroup” (Banknote) ziedojumam LSKA varējusi 2021. gadā iegādāties un nodot lietošanā senioru sociālai un medicīniskai aprūpei noderīgus inventāra priekšmetus Dobelē, Mazsalacā, Līvānos, Viļakā, Šķilbēnos, Aucē, Alūksnē, Subatē, Balvos, Talsos, Pļaviņās un Cēsīs.

  1. gadā turpinām uzlabot reģionu senioru dzīves kvalitāti visā Latvijā.

 

Esam varējuši palīdzēt senioriem Kuldīgā, Valmierā, Ludzā, Valtaiķos, Limbažu novadā pansionāta „Pērle” iemītniekiem un Balvu sociālā dienesta aprūpē esošie saņēma dāvinājumā skaistu lapeni, palīdzējām senioriem Sabilē

Tagad palīdzējām Mērsraga invalīdiem. 

Turpinām atbalstīt seniorus novados.

 

Foto varat skatīt mājas lapas www.lskapvienība.lv Galerijā

 

“Dāvinājums Mērsragā”

 

Service by Chukmasoff