LSKA un “Vidusdaugavas NVO centrs” vienojas par sadarbību senioru interešu aizstāvībai

Biedrība “Latvijas senioru kopienu apvienība” (LSKA) un sabiedriskā labuma biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs” noslēgušas sadarbības līgumu senioru interešu un ar tām saistīto sociālo jautājumu pilnvērtīgākai un dinamiskākai risināšanai visā valsts teritorijā.

 

“Mūsu organizāciju mērķi un uzdevumi sakrīt tādās nozīmīgās jomās kā pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana, iestāšanās par sociāli mazaizsargāto personu labklājības celšanu, indivīdu tiesību aizsardzība, veselības veicināšanā, labdarībā un vairākās citās. Esmu pārliecināta, ka spēku apvienošana mums ļaus vēl vairāk iesaistīties senioru interešu aizstāvībā visos valsts pārvaldes posmos un līmeņos,” norāda LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja.

Savukārt “Vidusdaugavas NVO centra” valdes priekšsēdētāja Lāsma Mežsēta uzsver, ka šāda sadarbības līguma noslēgšana, pieredzes un ideju apmaiņas iespējas vērtējamas  visnotaļ pozitīvi. Viedokļu saskaņošana, kā arī kopīgs darbs dažādās ministriju organizētās konsultatīvajās padomēs, ļaus īstenot kvalitatīvāku dialogu ar publisko pārvaldi un citiem lēmumu pieņēmējiem, kā arī labvēlīgākas vides veidošanu senioriem un citām sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām kā  pašvaldību, tā nacionālā līmenī. “Šāda sadarbība kalpos arī kā apliecinājums vietējām pašvaldībām, ka mēs nedarbojamies tikai lokālā līmenī, bet nopietni sadarbojamies arī ar citiem reģioniem savu stratēģisko mērķu īstenošanā,” saka Lāsma Mežsēta.

“Vidusdaugavas NVO centrā” apvienojušās 42 dažādu profilu nevalstiskās organizācijas un privātpersonas. “Vidusdaugavas NVO centrs” ir  biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” biedrorganizācija un biedrības “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” biedrs. Kopš 2013.gada “Vidusdaugavas NVO centrs pievienojies Ministru kabineta un NVO sadarbības memorandam. Šogad Memorandam pievienojās arī LSKA, un, kā norāda Lilita Kalnāja, tas ļaus biedrībai vēl aktīvāk paust savu viedokli saistībā ar dažādu senioriem aktuālu jautājumu risināšanu, kā arī sekmēs turpmāko sadarbību ar valsts pārvaldes iestādēm.

“LSKA jau kopš savas dibināšanas pirmsākumiem ir aktīvi sadarbojusies ar dažādām valsts institūcijām jautājumos, kas skar senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu, kā arī izstrādājusi un iesniegusi savus priekšlikumus šajā jomā kā likumdevējam - Saeimas Sociālo un darba lietu komisija, tā arī atbildīgajām ministrijām. Savukārt šogad biedrība ir izveidojusi jaunu struktūrvienību “Senioru saeima”, kuras mērķis ir pārstāvēt uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām balstītās senioru kopējās intereses Ņemot vērā, ka gan LSKA, gan “Vidusdaugavas NVO centrs” savā darbībā identificē kopīgas problēmas sociālajos jautājumos, īpaši senioru interešu aizstāvības jautājumos, pie priekšlikumiem likumdošanas iniciatīvām strādāsim savstarpēji konsultējoties,” saka Lilita Kalnāja. Tāpat abas nevalstiskās organizācijas nolēmušas veikt kopīgu projektu un publisku pasākumu rīkošanu, lai, apvienojot spēkus, izveidotu daudzveidīgāku pasākumu programmu, kas ļautu piesaistīt plašākas publikas interesi.Projektu ““Senioru Saeima” Latvijā” atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Programma NVO fonds”

Projekts tiek īstenots no 01.01.2022. līdz 31.10.2022.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/015/13

 

Service by Chukmasoff