LSKA senioru interešu pārstāvībai izveidojusi struktūrvienību “Senioru Saeima”

Biedrība “Latvijas Senioru kopienu apvienība” (LSKA) veiksmīgai senioru interešu pārstāvībai un šīs Latvijā lielākās sociālās grupas problēmu aktualizēšanai un veiksmīgai risināšanai izveidojusi jaunu struktūrvienību “Senioru Saeima”. Paredzēts, ka šī struktūrvienība apvienos gan dažādas senioru un pensionāru intereses pārstāvošās NVO, gan seniorus kā fiziskas personas.

 

“Šīs LSKA struktūrvienības mērķis ir pārstāvēt uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām balstītās senioru kopējās intereses un kļūt par vadošo organizāciju, kas īsteno kvalitatīvu dialogu ar publisko pārvaldi un citiem lēmumu pieņēmējiem, kā arī veido senioriem labvēlīgu vidi pašvaldību, nacionālā un starptautiskā līmenī,” saka Senioru Saeimas” vadītāja, juridisko zinātņu maģistre Barba Girgensone.

Juriste norāda, ka, lai arī Latvijā ir daudz nevalstisko organizāciju, kuras mērķtiecīgi strādā ar valsts un pašvaldību pārvaldi, pieprasot risināt savas pārstāvētās nozares vai konkrētas sabiedrības grupas problēmas, tomēr tikai ar  kādas vienas sabiedrības grupu pārstāvošas NVO spēkiem, pat ja šī NVO ir Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta Sadarbības memoranda dalībniece, nereti ir nepietiekami NVO nosprausto mērķu sasniegšanai.

“Diemžēl iedzīvotāji, tajā skaitā arī seniori, vēl joprojām nav pārliecināti par savām spējām līdzdarboties un ietekmēt dažādu lēmumu pieņemšanu, tādēļ viņi it kā paiet malā no šiem procesiem, jūtas atstumti un nevajadzīgi. Tomēr aktīva pilsoniska attieksme nav iedomājama ne vien bez cilvēka piedalīšanās sociālās un ekonomiskās dzīves sfērās, bet arī bez iespējām ietekmēt to sabiedrību, kurā viņš dzīvo. Dalība “Senioru Saeimā”, līdzdarbojoties priekšlikumu sniegšanā politikas dokumentu izstrādei, ļaus senioriem sadarboties savas dzīves kvalitātes celšanā, veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, kā arī paaugstināt senioru piederības sajūtu Latvijas valstij,” saka B.Girgensone.

Projektu ““Senioru Saeima” Latvijā”  atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds, un, kā norāda projekta vadītāja LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja, problēmu loks, ar kuru nākas saskarties gados veciem Latvijas iedzīvotājiem, un kuram steidzami nepieciešams risinājums, ir ļoti plašs. “Nepietiekamie finanšu līdzekļi un veselības problēmas ne tuvu nav vienīgie problēmjautājumi, kuri būtu risināmi senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai. Ļoti daudzi seniori ir vientuļi, rūpju nomākti un iegrimuši lielā bezcerībā, senioru vajadzība dot labumu sabiedrībai vēl joprojām tiek novērta par zemu, darba tirgū viņiem nereti nākas saskarties ar diskrimināciju vecuma dēļ un ir vēl virkne citu jautājumu. Aktuālāko problēmu apzināšanai LSKA plāno katru mēnesi veikt senioru anketēšanu, lai uz tās laikā gūto atbilžu apkopojuma pamata izstrādātu savus priekšlikumus senioru interešu aizstāvībai, kuri tālāk tiks iesniegti atbildīgajām valsts institūcijām un likumdevējam,” saka L.Kalnāja. 

 Savukārt LSKA valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne uzsver, ka priekšlikumus ilgtspējīgai senioru interešu aizstāvības programmai LSKA izstrādājusi un iesniegusi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai arī iepriekšējos gados, un biedrība ļoti cer, ka atbildīgās institūcijas pievērsīs atbilstošu uzmanību ne tikai faktoriem, kuri negatīvi ietekmē senioru dzīves kvalitāti, bet arī to iespējamiem risināšanas ceļiem.

“Diemžēl cilvēki reti aizdomājas par to, ka vecums, ar visām no tā izrietošajām problēmām, neizbēgami skars ikvienu. Tādēļ LSKA jaunās struktūrvienības darbs, identificējot galvenās gados vecus cilvēkus skarošus problēmas un piedāvājot arī to risinājumu variantus, ir vērsts ne vien šodienas senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai, tas dos pozitīvu iespaidu arī nākotnei,” saka LSKA valdes priekšsēdētāja.

 

Projektu ““Senioru Saeima” Latvijā” atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Programma “NVO fonds”

Projekts tiek īstenots no 01.01.2022. līdz 31.10.2022.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/015/13

Service by Chukmasoff