Tapusi video pamācība senioriem attālinātai saziņai Zoom platformā

Lai seniori attālināti varētu apgūt tiešsaistes prasmes attālinātai saziņai Zoom platformā, biedrība “Latvijas Senioru kopienu apvienība” izstrādinājusi video materiālu, kurā soli pa solim stāstīts, kā instalēt Zoom programmu savā ierīcē, kādas ir šīs programmas sniegtās iespējas, kā pārliecināties vai, izmantojot Zoom platformu, darbojas ierīces audio un video iestatījumi, kā arī citas attālinātu sapulču rīkošanai nepieciešamas prasmes.

Video pamācība tapusi projekta “Latvijas seniors - aktīvs, zinošs un atvērtas sadarbībai” ietvaros.

 

Projekts tiek īstenots no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 20.novembrim.

 

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

Service by Chukmasoff