Martā mūsu senioru apvienībai pievienojās biedrība „Sidraba pavediens”

Biedrības valdes locekle Gaida Zujeva stāsta:

 

„Alūksnes senioru biedrība „Sidraba pavediens” ir deju kolektīvs, kas dibināts 2004. gadā un 2014. gadā reģistrēts, kā biedrība.

 

Biedrības darbības mērķi:

  • atbalstīt novadā notiekošos kultūras, atpūtas un brīvā laika norises, popularizējot Alūksnes novada kultūrvēsturiskās tradīcijas,
  • nodrošināt daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādam vecuma grupām,
  • kopienas dzīves kvalitātes uzlabošana,
  • pilsoniskās sabiedrības veicināšana.

 

  1. gadā biedrībai piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss jomās:
  • labdarība,
  • pilsoniskās sabiedrības attīstība, 
  • kultūras veicināšana.

 

Deju kolektīvam ir svarīga loma senioru kopienas ikdienas dzīves dažādošanā Alūksnes novadā, kā arī kaimiņu novados.

 

Deju kolektīvs savos pastāvēšanas 15 gados ir vienmēr iepriecinājis skatītājus, iesaistījis jaunus dejotājus un kopis kultūras tradīcijas.

Gadiem ejot, pateicoties kolektīva aktivitātēm, izauklēts un viesu iemīļots ir gadskārtējais pasākums, dejotāju sadancis „Tikšanās Marienburgā”. Pasākums kļuvis Eiropas un pasaules folkloras deju kopām par tradicionālu, ikgadēju sadejošanās pasākumu ar noslēguma koncertu Alūksnē.

 

Sidraba pavediens” dalībnieces dejojušas Vidzemes, Zemgales, Kurzemes un Latgales novados. Dejots Salaspils Botāniskajā dārzā, Sabiles Vīna svētkos, Bauskā, Jelgavā, Mērsragā, Ogrē, Kaivē, Valkā, Rūjienā, Vecpiebalgā, Madonā, Lubānā, Viļakā, Valmierā, Staicelē, Lizumā, Trikātā. Sagatavots plāns 2020. gada pasākumiem Latvijā. 

Vairākkārt dejots pie kaimiņiem Igaunijā. Koncertēts Somijā, Slovākijā, Vācijā un Krievijā. Dejots starptautiskajā deju festivālā „Pie Dzintara jūras”, kas notika Jūrmalā.

 

Deju kolektīvu vada Nellija Slišāne, kas ar savu bagāto dejas pieredzi, pašaizliedzīgu darbu, enerģiju, sirds degsmi prasmīgi sakārto deju soli. Gatavojoties pasākumiem, tiek veidotas deju horeogrāfijas, apgūtas jaunas dejas. 

Piedaloties meistarklasēs, kolektīvs apgūst jaunu pieredzi gan dejā, gan dejas kustību jomā, sagādājot sev jaukus kopdejošanas brīžus”. Latvijas senioru kopienu apvienības biedri priecājas par jaunpienācējiem un ceram būt kopā dejas pasākumos.

 

Service by Chukmasoff