Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” SAŅĒMUSI ATBALSTU PROJEKTAM „Rīgas seniors LR Saeimā”

Biedrība

„LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA”

SAŅĒMUSI ATBALSTU PROJEKTAM

„Rīgas seniors LR Saeimā”

 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta  Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursā nevalstiskajām organizācijām atbalstījis mūsu ideju aktivizēt seniorus, veicināt savstarpējo sadarbību pilsoniskajās aktivitātēs.

Pamatojoties uz Konkursa komisijas 2020.gada 11.februāra sēdes lēmumu, projekta pieteikums “Rīgas seniors LR Saeimā” ir atzīts par kvalitatīvu un atbilstošu Konkursa nolikumam un tiek atbalstīts. Projektam piešķirtā summa ir 1500.00 eiro.

Projekta laikā īstenosim aktivitātes:

  1. izglītošanās semināri;
  2. sarunu pēcpusdienas;
  3. tikšanās;
  4. LR Saeimas apmeklējums,
  5. Rīgas seniori oktobrī, Senioru dienā LR Saeimā,
  6. Informācijas izplatīšana, video uzņemšana un izplatīšana.
  7. Mērķa grupas ieteikumi un novērtējums.

Projekts tiks īstenots laika periodā no marta  līdz novembra mēnesim.

Par projekta aktivitāšu sākumu un iespēju pieteikties informēsim mājas lapā www.lskapvieniba.lv sākot no 2. marta.

14.02.2020.

Sagatavoja:

 Projekta vadītāja L.Kalnāja

Informācijai

Mob.tel. 29237185

 

Service by Chukmasoff