LSKA: Seniori ir sociāli aktīvi un negrib ieņemt tikai vērotāju pozīciju

Biedrības “Latvijas Senioru kopienu apvienība” “Senioru skola Rīgā” jūnijā pulcēja savus klausītājus, lai atskatītos uz paveikto un uzklausītu viņu priekšlikumus par turpmākajām aktivitātēm. LSKA valdes locekle Liesma Neipreisa norāda – anketu apkopojums liecina, ka seniori ir sociāli aktīvi un interesējas par norisēm valstī. “Mūsu klausītāji grib uzzināt kaut ko jaunu, soļot līdzi laikam un arī izprast, kas notiek sabiedrībā”.

 

LSKA “Senioru skolas” klausītāju anketēšana tika veikta, lai noskaidrotu, kādas tēmas viņi vēlētos apgūt nākamajā gadā. Atbildēs minēti ne vien ar senioru  labklājības celšanu, pensijām, sociālo atbalstu un veselības uzlabošanu saistīti jautājumi, bet izteikta arī vēlme dzirdēt par  Latvijas zinātnieku sasniegumiem, Valsts prezidenta lomu un devumu Latvijas politikā; Latvijas partiju sistēmu; iedzīvotāju attiecībām ar pašpārvaldi  un to, vai seniori var ietekmēt pašvaldības lēmumu pieņemšanu; kā veidojas komercbanku procentu likmes; Latvijas nākotnes perspektīvām; ES valstu ekonomisko situāciju. Tāpat senioru vēlas tikties ar no Latvijas ievēlētajiem EP deputātiem, lai uzzinātu, ko viņi ir paveikuši.

Liesma Neipreisa, kura LSKA “Senioru skolu” vada kopš tās dibināšanas, uzsver, senioriem šī kopā sanākšana nodarbībās un jaunā uzzināšana dod sava veida piepildījumu un gandarījumu. Savukārt viņai pašai vislabākais novērtējums ir tas, ka trešdienās, kad notiek nodarbības, biedrības “Svētās Ģimenes māja” (SĢM) zāle ir pilna ar klausītājiem. “Viņiem mūsu piedāvātās tēmas ir aktuālas un interesantas, seniori aktīvi seko  Latvijā un arī ārpus mūsu valsts notiekošajam un labprāt nāk uz “Senioru skolas” nodarbībām un diskusijām.”

Aktivitāšu loks ir visplašākais – sākot ar pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā tik būtiskām tēmām kā civilās aizsardzības pamati, kā rīkoties un atpazīt hibrīdkara draudus, pirmās  palīdzības sniegšana, digitālās prasmes, IT jomas krāpnieki u.c, beidzot ar kultūrizglītojošām ekskursijām uz dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām, muzeju un izstāžu apmeklējumiem, kā arī sadraudzības braucieniem pie Lietuvas un Igaunijas senioriem. 

“Pieredzes apmaiņā dodamies arī pie saviem sadarbības partneriem un LSKA biedriem Kuldīgas senioru skolā, bijām pie Madonas, Dobeles, Alūksnes, Siguldas un Līvānu senioriem. Viesojāmies arī Polijā, kur projekta par Trešās paaudzes universitāšu (U3A) modeļa ieviešanu Latvijā ietvaros, pētījām, kā U3A modelis darbojas pie viņiem. Šo projektu ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma atbalstu realizē “Vidusdaugavas NVO centrs” kopā ar LSKA, Kuldīgas senioru skolu, Ikšķiles senioru skolu un biedrību “Baltā māja” Līvānos,” stāsta LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja.

Viņa arī atgādina, ka LSKA “Senioru skola Rīgā” nav skola klasiskajā izpratnē, bet gan mūžizglītības nodarbības par senioriem aktuālām un viņus interesējošām tēmām. Turklāt senioru mūžizglītības pasākumi nav domāti tikai LSKA ietilpstošo senioru organizāciju biedriem, uz tiem var nākt ikviens interesents. Informācija par pasākumiem rodama LSKA mājas lapā www.lskapvieniba.lv sadaļā “Senioru skola”. 

LSKA “Senioru skola” organizē arī tikšanos ar dažādām amatpersonām, kuras izskaidro senioriem aktuālos jautājumus, piemēram, kāda palīdzība saņemama no pašvaldības, kā izprotams viens vai otrs normatīvais regulējums u.tml. Notikušas tikšanās Labklājības ministrijas un Veselības ministrijas darbiniekiem, Rīgas pilsētas Sociālā dienesta pārstāvjiem, Nacionālās veselības dienesta, Zāļu valsts aģentūras pārstāvjiem, Saeimas deputātiem un citām amatpersonām

Liesma Neipreisa bilst, ka no šā gada janvāra sākuma līdz pat Eiropas Parlamenta vēlēšanām 8.jūnijā nodarbības LSKA “Senioru skolā” noritēja Eiropas Savienības zīmē. Notika lekcijas par Eiropas Savienību, Eiropas Parlamentu, ES Zaļo kursu un Latvijas izaicinājumiem tā attīstībai, kā arī par NATO lomu Eiropas drošībā. Tāpat bija arī tikšanās ar dažādu politisko spēku Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem, kuri senioriem sniedza savu redzējumu un atbildēja uz viņu jautājumiem.

Nodarbībai par Eiropas Parlamenta darbu bija iespējams pieslēgties arī Zoom platformā, šo iespēju izmantoja Kuldīgas un Ikšķiles senioru skolas. Savukārt stāstījumu par “Eiropas tēvu” Robēru Šūmani visi interesenti varēja attālināti vērot YouTube kanālā. 

“Senioru skolas” vadītāja norāda, ka Senioru skolas nodarbības  “Svētās ģimenes mājas” telpās atsāksies vien septembrī, un izsaka lielu pateicību  SĢM par sadarbību un iespēju izmantot biedrības telpas. Tāpat viņa atgādina, ka, iepriekš vienojoties, Senioru skolas klausītājiem SĢM telpās arī vasaras periodā trešdienās bez maksas iespējams gūt konsultācijas digitālajās pamatprasmēs.

Organizējot “Senioru skolas” nodarbības LSKA mērķis ir, lai seniors, kurš beidzis aktīvās darba gaitas, nesēž mājās, bet nāk aktīvi darboties. Atrod jaunus domubiedrus, iet kopsolī ar laikmetu un jūtas laimīgs. Lai katram aktīvajam senioram pateiktu “Paldies” par viņa vēlmi būt dzīves viducī, būt aktīvam, uzzinot un izprotot sabiedrībā notiekošo, visi “Senioru skolas” klausītāji saņēma  LSKA “Atzinības rakstu”. 

“Ir tāds burvju vārds, kas sasniedz un iepriecina katru. Šo vienkāršo vārdu “Paldies!” seniori saka katram, kurš atbalstījis LSKA “Senioru skolas” aktivitātes un nav aizmirsis, ka katrs savā dzīves gājumā kādreiz būs seniora statusā,” saka Liesma Neipreisa.

 

PasākumuSadarbībā aizstāvam” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts tiek īstenots no 01.04.2023. līdz 31.10.2024.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/103/49

 

Materiāls “LSKA: Seniori ir sociāli aktīvi un negrib ieņemt tikai vērotāju pozīciju” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla “LSKA: Seniori ir sociāli aktīvi un negrib ieņemt tikai vērotāju pozīciju” saturu atbild Biedrība “Latvijas senioru kopienu apvienība”.

 

Service by Chukmasoff