LSKA uzsākusi senioru anketēšanu par vientulību

Lai apzinātu, kā labāk risināt senioru vientulības sajūtas problēmu, biedrība “Latvijas senioru kopienu apvienība” (LSKA) uzsākusi senioru anketēšanu “Vai ciešat no vientulības un kas jādara, lai vientulības sajūtu kliedētu?”. Anketēšana LSKA organizētajos pasākumos un biedrības mājas lapā internetā turpināsies līdz pat vasaras beigām un tās rezultāti tiks nodoti arī Labklājības ministrijai.

 

LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja norāda, ka viens no būtiskākajiem senioru labbūtības aspektiem ir viņu emocionālā labsajūta, kas daudzu senioru vērtību skalā stāv augstāk par finansiālo labklājību un arī veselības problēmām. “Priekšstats, ka gados veciem cilvēkiem neko vairāk  par iztikai pietiekamiem līdzekļiem, televizoru un bērnu vai mazbērnu apciemojumu ik pa laikam nevajag, ir maldīgs un pat senioru veselībai bīstams. Ja dzīves novakars tiek pavadīts lielākoties četrās sienās, seniorus māc vientulība, depresija un aktivizējas arī dažādas veselības problēmas,” saka Lilita Kalnāja. Pēc viņas teiktā socializācija vecāka gada gājuma cilvēkiem ir ļoti nepieciešama, tādēļ ir būtiska gan nevalstisko organizāciju iesaistīšanās viņu ikdienas aktivitāšu dažādošanā un komunikācijas veicināšanā ar citiem senioriem, gan arī pašvaldību organizētie pasākumi cilvēkiem gados.   

“LSKA ietilpstošās nevalstiskās organizācijas organizē daudzus un dažādus pasākumus vecāka gada gājuma cilvēkiem. Kā Rīgā, tā Kuldīgā mums ir nodarbības “Senioru skolā” un interešu pulciņos,  rūpējamies, lai seniori varētu apgūt jaunas zināšanas, nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kā, piemēram, vingrošanu un dejošanu, jau vairākus gadus organizējam arī izglītojošas ekskursijas uz dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām. Mūsu seniori gan sarunu klubiņos un kopējos pasākumos, gan arī ekskursijās daudz laika pavada kopā arī ar bēgļiem no Ukrainas, cenšoties viņiem palīdzēt kā ar labu vārdu, tā padomu. Aktivitāšu ir daudz un esmu gandarīta, ka tās apmeklē arvien vairāk jaunpienācēju,” saka Lilita Kalnāja.

Tomēr LSKA ieskatā senioru vientulības kliedēšanai, jo īpaši attālākajos Latvijas reģionos, ar pašreizējiem pasākumiem vien ir par maz un līdztekus NVO īstenotajām aktivitātēm būtu nepieciešama lielāka pašvaldību un sociālo dienestu iesaiste, kā arī plaša senioru Dienas centru tīkla izveide. 

“Ar anketēšanas palīdzību cenšamies izzināt, kādās aktivitātes seniori vairāk vēlētos piedalīties, un iespēju robežās tās arī īstenosim. Par anketēšanas rezultātiem rudenī informēsim arī Labklājības ministriju, jo vientulība ir kā vēzis, kas saīsina senioru mūžu. Ne velti zinātnieki to atzinuši par tikpat bīstamu draudu veselībai kā smēķēšana un alkoholisms,” norāda LSKA priekšsēdētājas vietniece.

Anketa “Vai ciešat no vientulības un kas jādara, lai vientulības sajūtu kliedētu?” pieejama arī LSKA interneta vietnē www.lskapvieniba.lv sadaļā “Projekti” .

 

Pasākumu atbalsta Labklājības ministrija,

Pasākumus īstenojam no 2024. gada 5. februāra līdz 31.decembrim

finansējuma līgums Nr. LM2024/21-26/5

Service by Chukmasoff