LSKA: Pievienošanās NVO un MK sadarbības memorandam ļaus vēl aktīvāk aizstāvēt senioru intereses

Biedrība “Latvijas senioru kopienu apvienība” (LSKA) pievienojusies Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandam. Tas ļaus LSKA vēl aktīvāk paust savu viedokli saistībā ar dažādu senioriem aktuālu jautājumu risināšanu, kā arī sekmēs turpmāko sadarbību ar valsts pārvaldes iestādēm.

 

Trešdien, 31. augustā, norisinājās Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde, kurā Memorandam pievienojās 19 jaunas biedrības un nodibinājumi. Kopš šīs sēdes Memorandam, to parakstot, pievienojušās jau 502 organizācijas.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš aicināja veidot ciešāku dialogu starp NVO, nozaru ministrijām un ministriem, lai gūtu atbalstu attiecīgajās nozarēs. Premjers savā uzrunā arī bilda, ka viena no memorandu parakstījušajām biedrībām ir “Latvijas senioru kopienu apvienība”: “Es minu, ka tur ir ļoti plaša pārstāvniecība, pieņemot, ka ļoti daudzas mūsu senioru biedrības ir šajā apvienībā.” Premjers norādīja, ka katra no nevalstiskajām organizācijām pārstāv noteiktu sabiedrības daļu, un valdībai visvieglāk ir runāt ar indivīdu, kas pārstāv pēc iespējas lielāku pilsoņu skaitu. Pēc viņa teiktā visauglīgāk ir iesaistīties procesos, kas saistās ar to valsts pārvaldes sadaļu, kas tieši saistīta ar attiecīgās NVO darbības sfēru, taču jautājums ir, kā to labāk formalizēt un kāda ir vēlme iesaistīties no ierēdniecības un politiskās vadības puses.

Savukārt LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja norāda, ka biedrība jau kopš savas dibināšanas 2017.gadā ir aktīvi sadarbojusies ar dažādām valsts institūcijām jautājumos, kas skar senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu, kā arī izstrādājusi un iesniegusi savus priekšlikumus šajā jomā kā likumdevējam, tā arī atbildīgajām ministrijām. “Tādēļ Nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sadarbības memoranda parakstīšana ir likumsakarīgs solis, kas ļaus vēl vairāk iesaistīties senioru interešu aizstāvībā visos valsts pārvaldes posmos un līmeņos,” uzsver L.Kalnāja.

LSKA apvieno vairākas Rīgas un Latvijas reģionu senioru nevalstiskās organizācijas, un viens no biedrības uzdevumiem ir palielināt senioru lomu sabiedriskajā sektorā, politikā un uzņēmējdarbībā, sekmējot diskusiju pašvaldībā un valdībā par aktuāliem pārvaldes jautājumiem. Savukārt šogad biedrība ir izveidojusi jaunu struktūrvienību “Senioru Saeima”, kuras mērķis ir pārstāvēt uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām balstītās senioru kopējās intereses un kļūt par vadošo organizāciju, kas īsteno kvalitatīvu dialogu ar publisko pārvaldi un citiem lēmumu pieņēmējiem, kā arī veido senioriem labvēlīgu vidi pašvaldību, nacionālā un starptautiskā līmenī. 

Kā norāda “Senioru Saeimas” priekšsēdētāja juridisko zinātņu maģistre Barba Girgensone, aktīva pilsoniska attieksme nav iedomājama ne vien bez cilvēka piedalīšanās sociālās un ekonomiskās dzīves sfērās, bet arī bez iespējām ietekmēt to sabiedrību, kurā viņš dzīvo. “Iesaistīšanās Memoranda īstenošanā ļaus veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, tādējādi paaugstinot arī senioru piederības sajūtu Latvijas valstij,” uzsver juriste. 

LSKA pārstāvji jau vairākkārt piedalījušies Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdēs, kurās diskutēts par senioru sociāli ekonomiskajām problēmām un to risināšanas iespējām. Tāpat LSKA izstrādājusi un iesniegusi likumdevējam priekšlikumus ilgtspējīgai senioru interešu aizstāvības programmai, kā arī esam piedalījušies Labklājības ministrijas Senioru lietu padomes sēdē. Biedrība organizē arī dažādas apmācības un seminārus senioriem, organizē viņu tikšanos ar dažādu ministriju pārstāvjiem, kā arī veic regulāru senioru anketēšanu viņu problēmu apzināšanai. Kā norāda Lilita Kalnāja, LSKA līdzšinējā pieredze ļaus biedrībai produktīvi līdzdarboties arī Memoranda īstenošanas darba grupās, kā arī izstrādāt pētījumos balstītus priekšlikumus un izvirzīt tos izskatīšanai Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē. 

 

Projektu ““Senioru Saeima” Latvijā” atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Programma “NVO fonds”

Projekts tiek īstenots no 01.01.2022. līdz 31.10.2022.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/015/13

Service by Chukmasoff